Oversette separasjonsbevilling? Slik gjør du det! 

Har du en separasjonsbevilling som du ønsker å oversette? Det finnes ulike grunner til at man har behov for å oversette bevillingen til et annet språk. Uansett årsak, er det viktig å sørge for at alle opplysningene blir korrekte. 

Her er alt du trenger å vite om oversettelse av separasjonsbevillinger! Vi ser også nærmere på når oversettelse kan være nødvendig. 

PC med dokument: Automatisk oversettelse av avtale

Hva er en separasjonsbevilling? 

Ektepar som ønsker å skille seg, må først sende en søknad om separasjon til Statsforvalteren. 

Sistnevnte vil avgjøre om det skal gis bevilling til dette. Om det gjør det, vil man motta et dokument kalt separasjonsbevilling.  

Kort fortalt er dokumentet et bevis på at du og ektefellen er separerte. Datoen du mottar separasjonsbevillingen, anses som første dag av separasjonen. Separasjon er midlertidig ordning, og ektefeller må ha vært separert i minimum ett år før skilsmisse kan tas ut.   

Ekteskapet blir permanent oppløst først når man skiller seg. Du er med andre ord fortsatt gift (på papiret) mens du er separert, og kan ikke gifte deg på nytt i perioden. 

Når er det aktuelt å oversette bevillingen? 

Det å oversette en separasjonsbevilling er blant annet aktuelt dersom man har en bevilling utstedt i et annet land. Hvis dere ble separert i utlandet, må separasjonen godkjennes for at Statsforvalteren skal kunne behandle en søknad om skilsmisse.  

For noen kan det være nødvendig å oversette en norsk separasjonsbevilling. Kanskje den ene ektefellen ikke kan norsk? Da er det greit å oversette dokumentet, slik at parten kan tolke innholdet. 

Mann hopper over hekk: Slik lykkes du med å starte bedrift i Sverige

Hvordan oversette separasjonsbevilling? 

Hvis det er ønskelig å oversette en separasjonsbevilling for private formål, er det tilstrekkelig med en standard oversettelse. På den måten kan for eksempel en ikke-norskspråklig ektefelle få nødvendig innsikt i dokumentet.  

Trenger man å oversette en utenlandsk separasjonsbevilling for å få den godkjent i Norge, bør den være stemplet. Det betyr at en statsautorisert oversetter bør oversette den fra fremmedspråket til norsk.  

Motta hjelp med oversettelse av avtale

Hva koster oversettelse av en separasjonsbevilling? 

Prisen for oversettelse vil blant annet påvirkes av hva slags oversettelse du velger. Autorisert oversettelse vil sannsynligvis koste deg mer enn en vanlig oversettelse. Samtidig kan ulike oversettelsesbyråer og selvstendige oversettere operere med ulike priser.  

Og sist, men ikke minst – vil lengden på dokumentet ha noe å si. Antall ord som skal oversettes vil direkte påvirke prisen. Vi anbefaler deg å innhente tilbud slik at du får oversikt over priser før du bestemmer deg. 

Motta hjelp med oversetting av dokumenter 

Har du dokumenter som skal oversettes? Din Translatør tilbyr oversettelse av blant annet separasjonsbevillinger, attester og avtaler. Vi oversetter med høy språklig presisjon, og sikrer at oversettelsen gjenspeiler originalteksten.  

Hos oss kan du forvente rask leveringstid og høy kvalitet, og alle oversettelser utføres manuelt. Det betyr at en oversetter vil gå gjennom dokumentet og oversette det. Oversetterne våre har blant annet kompetanse innen norsk–engelsk og dansk–norsk.  

Har du noen spørsmål eller ønsker å motta et pristilbud? Ta kontakt med oss i dag, og la oss finne løsningen som passer deg best!