Oversette saksdokumenter 

Skal du oversette saksdokumenter? Da lurer du kanskje på hvordan du bør gå frem. Mange er for eksempel usikre på om oversettelsen trenger stempel. Valg av riktig oversettelsesmetode er viktig for at dokumentet ikke skal bli kjent ugyldig!  

I denne guiden forklarer vi deg hvordan saksdokumenter kan oversettes! 

Hva er saksdokumenter? 

Saksdokumenter kan oppfattes som et nokså vidt begrep. I «lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd», også kjent som «offentleglova», finner vi svar. Her fremstilles det nemlig noen kriterier for hva som kan defineres som et saksdokument.  

Ifølge loven, er et saksdokument et dokument som er utarbeidet av eller lagt frem for et forvaltningsorgan. Dokumentet omhandler som regel forvaltningsorganets ansvarsområde eller virksomhet.  

Dokumenter: Skatter og avgifter når du skal starte bedrift i utlandet

Hvordan oversette saksdokumenter? 

Saksdokumenter inneholder ofte viktige opplysninger. Derfor er det viktig å sørge for at oversettelsen blir best mulig. Med det mener vi at innholdet i oversettelsen skal gjengi originalinnholdet i størst mulig grad.  

Hva slags oversettelse som trengs, kan blant annet avhenge av hva dokumentet skal brukes til. Vi ser her nærmere på mulighetene dine.  

Godkjent oversettelse av saksdokumenter 

Noen ganger bør man oversette saksdokumenter gjennom en statsautorisert translatør. Dette vil for eksempel ofte være nødvendig om mottaker av dokumentet er en offentlig instans. Autoriserte oversettelser blir stemplet, og dette bekrefter at innholdet er riktig.  

En statsautorisert oversetter har tatt eksamen i et bestemt språkpar på NHH. Ved bestått eksamen vil vedkommende motta bevilling fra norske myndigheter. Dette gir oversetteren sertifisering til å oversette innhold for det offentlige.  

Vanlig oversettelse 

Hvis ikke det foreligger bestemte krav om sertifisert oversettelse, er vanlig oversettelse aktuelt. Benytter du deg av vanlige oversettere, vil ikke dokumentet bli stemplet. Men det betyr ikke at oversettelsen trenger å være noe dårligere.  

Om man skal oversette saksdokumenter for eksempel til intern bruk i virksomheten, er vanlig oversettelse vanligvis tilstrekkelig. Dessuten er kostnaden for denne type oversettelser lavere. 

Bedriftsleder hopper hekk: Få hjelp til å starte bedrift i utlandet

Oversette dokumenter til norsk eller engelsk? 

I Norge finner du dyktige oversettere som kan hjelpe deg med å oversette dokumenter til og fra en rekke språk. Du kan selvfølgelig bruke oversettelsesprogrammer også, men da vet du ikke med sikkerhet at oversettelsen stemmer.  

Kanskje du ønsker å oversette saksdokumenter fra norsk til tysk, dansk, engelsk eller italiensk? Da finner du ganske sikkert translatører som kan hjelpe deg. Dette gjelder enten du ønsker en autorisert eller standard oversettelse av innholdet. 

Få oversettelseshjelp og få ditt vitnemål på engelsk

Hva koster det å oversette saksdokumenter? 

Saksdokumenter er ofte omfattende, men det kan også være snakk om kortere dokumenter. Uansett er det verdt å merke seg at lengden vil påvirke prisen. Jo flere ord, jo høyere kostnad. Men den endelige prislappen trenger ikke nødvendigvis å bli så høy.  

Du kan få hjelp av et prisgunstig oversettelsesbyrå som samtidig leverer høy kvalitet. Husk at ulike oversettere kan operere med forskjellige prismodeller og -nivåer! 

Din Translatør: Hvordan kan man bli oversetter?

Få hjelp med dokumentoversettelse 

Har du behov for å oversette saksdokumenter eller andre viktige dokumenter? Din Translatør bistår deg gjerne. Vi tilbyr pålitelige, raske og prisgunstige oversettelser. Alle oversettelser utføres manuelt av språkkyndige translatører.  

Hos oss kan du blant annet få hjelp til å oversette dokumenter til engelsk eller norsk. Ta kontakt med oss om du lurer på noe!