Oversette PowerPoint-dokumenter  

Skal du oversette PowerPoint-dokumenter? En PowerPoint-presentasjon skal gjerne engasjere og begeistre publikum, og gjøre de oppmerksomme på et tema. Da er det viktig at innholdet er på et språk målgruppen faktisk forstår – naturlig nok.  

Like viktig er det at den som gjennomfører oversettelsen har forståelse for begge språk. Man gjør seg som regel best forstått på sitt eget språk. Du har kanskje selv forsøkt å fortelle en vits på engelsk uten at den slår an like bra som her hjemme?  

Her ser vi nærmere på hvordan du kan oversette PowerPoint-dokumenter med best mulig resultat! 

Tenk på dette før du oversetter PP-dokumentet 

PowerPoint-presentasjoner er avhengig av et treffsikkert og nøyaktig språk ettersom det gjerne ikke skal være altfor mye tekst på lysbildene. Denne nøyaktigheten kan være vanskelig å treffe med mindre du har veldig gode språkferdigheter.       

Teksten skal formidle innhold på en tydelig, kortfattet og engasjerende måte, enten den er på norsk eller et annet språk. 

Ulike måter å oversette PowerPoint-dokumenter på 

Oversetting av PowerPoint-dokumenter kan foregå på ulike måter, i likhet med andre teksttyper. Som regel står du overfor følgende valgmuligheter: 

  • Oversette på egen hånd 
  • Ta i bruk en automatisk oversettingstjeneste  
  • Overlate jobben til en profesjonell oversetter  

I noen tilfeller kan det være greit å gjøre jobben på egen hånd, eller å bruke en automatisk oversettelsestjeneste. Disse alternativene er gjerne aktuelle når kvaliteten på oversettelsen er mindre viktig.  

Ved å overlate oversettingsjobben til profesjonelle, kan du føle deg trygg på at kvaliteten blir så god som mulig. En oversetter vil da ta seg av oversettelsen, og sørge for at innholdet kommuniseres best mulig til målgruppen.   

Hvorfor bør du ikke oversette PowerPoint-innhold automatisk? 

Det finnes automatiske oversettingsprogrammer man kan ta i bruk. PowerPoint som er et Microsoft-program, har en egen automatisk oversettelsestjeneste kalt Microsoft Translator. Med denne funksjonen kan du oversette direkte i programmet.   

Internett tilbyr også utallige oversettingsmuligheter. Disse automatiske oversettingsprogrammene er ulike i utseende og har variabel suksessrate, men alle har til felles at det kan forekomme feil.   

Automatiske oversettingstjenester har lavere presisjon ved oversetting, og det hyppigere at feil forekommer enn at det ikke gjør det. Setninger kan bli oversatt bokstavelig, og meningen av setningen kan bli borte i prosessen.    

En automatisk oversettingstjeneste kan slite med å forstå og håndtere menneskelige følelser og intensjoner. Her vil ofte en manuell translatør gi deg et bedre resultat.  

Husk at en PowerPoint-presentasjon ofte bør ha en spesiell tone. Det er verdt å tenke på hvorvidt disse hensynene kanskje blir best ivaretatt ved manuell oversetting. Maskiner kan ikke oversette kontekst og dette kan være kritisk for din presentasjon.   

PC med forstørrelsesglass: Slik lykkes bedrifter med internasjonalisering

Hva koster det å få hjelp med oversettelse? 

Dersom du velger å la profesjonelle oversettere ta seg av PowerPoint-dokumentet ditt, vil pris avhenge av flere faktorer. Først og fremst er det lengden på dokumentet som er avgjørende. Som regel betaler du per ord. Jo færre ord, jo lavere kostnad.  

Husk at andre faktorer også kan spille en viss rolle. Dersom det er snakk om oversettelse til et mindre vanlig språk, er det kanskje vanskeligere å finne en aktuell oversetter. Da kan du også risikere at de få oversetterne som finnes setter prisen nokså høyt.  

Et tips er å benytte seg av et oversettelsesbyrå. Her vil du som regel få forutsigbare priser og garanti om rask levering. 

Tre personer i ulike land ser på PC: Slik lykkes du med internasjonalisering

Spar tid – sett bort jobben!  

Manuell oversettelse er som regel det beste alternativet når du skal oversette en PowerPoint-presentasjon. Om du kan oversette på egen hånd er det supert. Om du synes at prosessen er vel tidkrevende eller vanskelig, kan du alltids få hjelp av en profesjonell oversetter.  

Da unngår du også merarbeidet det er å måtte se gjennom teksten i etterkant. Du trenger heller ikke å bekymre deg for at innholdet er feil oversatt eller ikke godt nok tilpasset målgruppen.  

Vi hjelper deg – raskt, presist og effektivt!