Oversette politiattest: Fremgangsmåte og tips! 

Planlegger du å studere eller søke om jobb i utlandet? Det å oversette din politiattest kan da være nødvendig! Så fremt du ikke skal ha politiattesten på bokmål, nynorsk eller engelsk, må du som regel ordne med oversettelse selv.  

Her er alt du trenger å vite! 

Datamaskin til oversettelse.

Hva er en politiattest? 

En politiattest, også kjent som vandelsattest, er et dokument som inneholder opplysninger om et individs vandel. Politiattesten vil blant annet si hvorvidt du er ilagt strafferettslige reaksjoner eller straff, enten det er fengsel, bøter eller samfunnsstraff.  

Attesten kan dessuten si noe om hvorvidt man er under tiltale eller siktelse i en straffesak. Samtidig er den ikke å betrakte som en utskrift av personens rulleblad. Det finnes nemlig konkrete regler for hva som skal opplyses om i attesten, og ikke minst – hvor lenge.  

Ordinær, uttømmende eller utvidet politiattest 

Det finnes en rekke ulike former for politiattest. Disse skiller seg fra hverandre i hva slags opplysninger de inneholder. Skal du jobbe i et yrke med barn, er arbeidsgiver kanskje interessert i andre ting enn en arbeidsgiver i Forsvaret eller finanssektoren.  

Ønsker man å arbeide i yrker som involverer barn (f.eks. grunnskole, barnehage eller barnevern), trengs en avgrenset politiattest som viser hvorvidt man har barneomsorgsrett. Er det derimot snakk om stillinger i politi eller forsvar, trengs en uttømmende/utvidet attest.  

Vi skiller hovedsakelig mellom følgende politiattester:  

 • Ordinær 
 • Uttømmende 
 • Ordinær og utvidet 
 • Uttømmende og utvidet 
 • Avgrenset (kan være en blanding av de overnevnte) 
  Lyspære med lysstråler.

  Kan være aktuelt å oversette en politiattest 

  Politiattesten har flere bruksområder, men først og fremst benyttes den i forbindelse med ansettelse. En rekke arbeidsgivere krever nemlig at ansatte fremlegger ren vandelsattest før ansettelse er aktuelt. Dette gjelder både private og offentlige yrker, vern og stillinger.  

  Ønsker man for eksempel å søke jobb i helsevesenet eller kriminalomsorgen, er det ofte behov for å legge frem en politiattest. Det kan for øvrig være aktuelt å vise attesten i forbindelse med opptak til visse studier.  

  Uansett, dersom arbeidsplassen eller studiestedet er i utlandet, må attesten kanskje oversettes. Dette for at mottaker skal kunne tolke innholdet. PS! Skal du søke jobb i utlandet trenger du kanskje også å oversette CV-en til engelsk. 

  Sjekkliste for deg som skal starte selskap i utlandet

  Søk om politiattest på engelsk eller norsk 

  Dersom du har behov for en politiattest, kan du søke om dette på politiets nettsider. Merk deg at du i mange tilfeller kan søke om å få attesten utstedt på engelsk. Skal politiattesten brukes her i Norge, vil du automatisk få den på norsk (bokmål eller nynorsk).  

  Ifølge politiets egne nettsider, må man selv ordne med oversettelse dersom man ønsker politiattesten på øvrige språk.  

  Profesjonelle oversettere med autorisasjon

  Hvor kan du oversette politiattesten? 

  Dette avhenger av hva politiattesten skal brukes til. Er mottaker en offentlig myndighet, vil det ofte være krav om stempel fra autorisert oversetter. I så fall bør du velge et godkjent oversettelsesbyrå.  

  Er det ikke krav om autorisasjon, kan du benytte deg av et ordinært oversettelsesbyrå. Dette vil ofte være mer økonomisk, og kvaliteten er i mange tilfeller like bra. 

  Tre fyllpenner: Få hjelp med oversettelser når du skal starte selskap i utlandet

  Få hjelp med oversetting av politiattest 

  Har du behov for å oversette en politiattest eller øvrige dokumenter? I så fall kan våre erfarne translatører hjelpe deg. Din Translatør kan hjelpe deg med oversettelser til og fra norsk, og leverer høy kvalitet i alle ledd.  

  Kontakt oss i dag for å bestille en oversettelse du kan stole på!