Oversette norske karakterer til engelske

Å oversette norske karakterer til engelske karakterer kan være nødvendig i mange forskjellige situasjoner! Kanskje du er 17 år og en spirende jorden-rundt entusiast? Eller er du kanskje 26 år gammel, sliter med å komme deg inn på jobbmarkedet og så dukker drømmejobben opp på den andre siden av verden? 

Verdenen vi lever i, blir stadig mer internasjonal. Etter hvert vil det nok bli aktuelt for de fleste å oversette sine norske karakterer til engelske. Men i skrivende stund, er dette kun et krav for de som skal søke på studier og jobber i et annet land enn Norge.

Temaet for denne artikkelen er «å oversette norske karakterer til engelske», så det er det vi skal ta en nærmere titt på nedenfor. Er det slik at oversettelse av vitnemål er noe man kan gjøre selv, eller hvordan fungerer det egentlig? I denne artikkelen vil vi svare på alle dine spørsmål!

PErsoner som samarbeider

Et annet land; et annet karaktersystem

Enten du skal studere eller søke jobb i et annet land enn Norge, så har du mange land å velge mellom. Det er mange måter å beregne hvor mange land verden består av, og antallet vil variere med utgangspunkt i dette. Men det kan sies at verden består av rundt 200 land. 

Det er naturligvis ikke slik at alle de 200 landene fungerer på nøyaktig samme måte. Et eksempel på et av verdens land, er USA. Dette er et godt eksempel å trekke frem i forbindelse med utdanning, siden det har en annen skolestruktur enn Norge.

Det er flere elementer som skiller USA fra Norge med tanke på skolestruktur, blant annet hvordan skolegangen er langt opp og valg av karaktersystem. I denne artikkelen vil vi imidlertid fokusere mest på sistnevnte.

Det som skiller det norske karaktersystemet fra karaktersystemet i USA, er først og fremst symbolene de bruker når de skal gi elevene karakterer. I Norge benytter vi som kjent med tallkarakterer (1-6) det meste av skoletiden, mens USA bruker bokstavkarakterer (A-F) under hele skolegangen.

En bunke med dokumenter

Karakterene står på vitnemålet; et offisielt dokument

Dette er noe de fleste vet, men karakterene finner man på vitnemålet. Vitnemålet er et dokument man får utlevert på skoleavslutningen før sommeren. I noen tilfeller vil du få utlevert en karakterutskrift på avslutningen, og så mottar du selve vitnemålet i posten på et senere tidspunkt.

Men uansett når og hvordan du mottar vitnemålet, så er det slik at dette regnes for å være et offisielt dokument. Og det finnes egne regler for hvordan offisielle dokumenter kan oversettes. Disse reglene skal vi ta en titt på nedenfor.

PC, dokument og forstørrelsesglass

Et offisielt dokument må oversettes av statsautorisert oversetter

Siden vitnemålet tilhører kategorien som har fått navnet offisielle dokumenter, er det nemlig slik at du ikke kan oversette dokumentet selv. 

Selv om du ikke kan gjøre selv, så betyr ikke det at du står på bar bakke med et vitnemål på norsk. I mange tilfeller er det slik at skolen din kan ordne dette for deg. Derfor er det å ta kontakt med skolen det aller første du bør gjøre.

Hvis det derimot er slik at skolen ikke kan hjelpe deg, så bør du henvende deg til et oversettelsesbyrå. Men ikke nok med det; da er du nødt til å forsikre deg om at det jobber en statsautorisert oversetter hos det aktuelle oversettelsesbyrået. For det er nemlig kun statsautoriserte oversettere som kan ta på seg slike oppdrag.

Et forstørrelsesglass

Hva er en statsautorisert oversetter?

Er du ikke sikker på hva en statsautorisert oversetter er? Dette er en oversetter som har fått en autorisasjonsprøve i oversettelse som arrangeres hvert eneste år i regi av Norges Handelshøyskole. Dette er en oppgave Norges Handelshøyskole har fått tildelt fra Kunnskapsdepartementet. 

I praksis betyr det rett og slett at den aktuelle oversetteren har tatt eksamen i oversettelse og at vedkommende har bestått eksamenen! Selv om oversetter er en ubeskyttet yrkestittel, så er det kun oversettere som har tatt og bestått autorisasjonsprøven i oversettelse som kan kalle seg statsautorisert oversetter. Dette er altså ikke en ubeskyttet yrkestittel! 

Autorisasjonsprøven i oversettelse er en forutsetning for å kunne ta på seg oppdrag som for eksempel å oversette norske karakter til engelske.

Et håndtrykk

Din Translatør hjelper deg gjerne

Men det er ikke bare dine norske karakterer som må oversettes til engelsk hvis du skal søke jobb eller studier i utlandet. Skal du søke jobb må du legge ved både et søknadsbrev og CV, og skal du søke på studier, er det vanlig i mange land vanlig (og i noen tilfeller et krav om) å legge ved et motivasjonsbrev. Fellesnevneren er at disse dokumentene må være skrevet på engelsk! 

Hvis du søker deg til utlandet for å bli enda bedre i engelsk, er det ikke sikkert at du føler deg god nok i engelsk til å gjøre dette. Da kan det være en god idé å skrive søknaden, CV-en og/eller motivasjonsbrevet på norsk, for så å få noen til å hjelpe deg med å oversette det til engelsk etterpå. 

Din Translatør hjelper deg mer enn gjerne med det. Hos oss jobber det også konsulenter som kan hjelpe deg å skrive søknaden, CV-en og/eller motivasjonsbrevet fra bunn, hvis dette er noe du ønsker at vi skal gjøre. Vi kan også fungere som en hjelpende hånd og gjennomføre en språkvask av teksten du allerede har skrevet.

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Din Translatør? Det er i så fall veldig enkelt! Bare trykk på kontakt øverst i høyre hjørne, fyll ut henvendelsesskjemaet og trykk på send. Er du ny kunde vil du også nå kunne få de første 500 ordene gratis. Vi ser frem til å høre fra deg!