Oversette navnemelding? En guide! 

Har du en navnemelding som du ønsker å oversette til et annet språk – enten det er engelsk, tysk eller andre språk? Noen ganger kan dette være praktisk, for eksempel om den ene forelderen ikke forstår norsk.  

Her ser vi nærmere på hvordan man kan oversette en navnemelding, og deler et par tips! 

Person som jobber med oversettelse: Slik kan du bli translatør

Hva er en navnemelding? 

En navnemelding er et dokument for registrering av barnets navn. Kort fortalt er det snakk om et skjema (RF-1452) man må fylle ut og sende inn til Skatteetaten. I skjemaet skal man blant annet oppgi fornavn og etternavn, samt eventuelt mellomnavn.   

Blir navnemeldingen automatisk godkjent, vil barnets navn bli registrert umiddelbart. Noen ganger må man regne med noe behandlingstid. PS! Det finnes også en egen navnemelding for dem som ønsker å endre navn (skjema RF-1453).  

Oversette dokumenter til engelsk? 

Mange ønsker å oversette barnets navnemelding. Blant språkene det oftest oversettes til eller fra, er engelsk. Akkurat dette er kanskje ikke så rart, siden engelsk er et internasjonalt språk som mange forstår.   

Ved å oversette navnemeldingen til engelsk, får man et dokument som kan fremlegges i en rekke ulike land og verdensdeler. 

PC med dokument: Hvordan flytter bedrifter sine virksomheter til andre land?

Hvordan oversetter man en navnemelding? 

Det å oversette en navnemelding bør gjøres med omhu. De fleste velger å bruke en profesjonell oversettelsestjeneste. I mange tilfeller er dette også nødvendig, i hvert fall om dokumentet skal være juridisk gyldig.  

Har du en utenlandsk navnemelding som skal oversettes til norsk, må denne oversettes av en statsautorisert oversetter for å kunne kjennes juridisk gyldig i Norge. En statsautorisert translatør har bevilling fra norske myndigheter til å utføre oversettelser i et gitt språkpar. 

Tre personer ser på hver sin PC: Hvordan bli translatør?

Trenger man en statsautorisert oversetter? 

Ikke nødvendigvis – dette avhenger av hva oversettelsen skal brukes til. Så lenge du ønsker at navnemeldingen skal ha juridisk virkning, er autorisert oversettelse nødvendig. Dette fordi oversetteren vil dokumentere at innholdet stemmer med et stempel.  

Men ønsker du bare å oversette en navnemelding for eget personlig bruk, er det ikke nødvendig med stempel. I tilfeller som dette vil det ofte være mer økonomisk å velge ordinær oversettelse. 

Personer som jobber i oversettelsesbyrå: Hvordan bli translatør?

Hva koster oversettelse av navnemeldingen? 

Den kanskje mest prisdrivende faktoren ved oversettelser, er antall ord. Jo flere ord du skal oversette, jo høyere kan du regne med at totalprisen blir. En navnemelding er som regel ikke et spesielt omfattende eller langt dokument, og trenger derfor ikke koste så mye.  

Foruten antall ord, kan også valg av oversettelsestype, språk og lignende spille inn. Normalt sett vil det koste noe mer å benytte seg av autoriserte versus ikke-autoriserte oversettelser. 

Personer som jobber i oversettelsesbyrå: Hvordan bli translatør?

Vi hjelper deg å oversette dokumenter til norsk og andre språk 

Har du planer om å oversette en navnemelding? I så fall har Din Translatør erfarne og dyktige oversettere som kan hjelpe deg. Vi har bred erfaring med juridiske oversettelser, og sørger for at resultatet blir best mulig.   

Translatørene våre kan blant annet bistå deg med engelsk–norsk, norsk–engelsk, dansk–norsk og svensk–norsk. Ta kontakt om du lurer på noe, eller dersom du ønsker et konkret pristilbud. Vi finner løsningen som passer deg best!