Oversette lydfil? Her er fremgangsmåten! 

Dersom du har en lydfil du ønsker å oversette, finnes det ulike løsninger å velge mellom. Har du kanskje et forskningsintervju som må oversettes i forbindelse med en avhandling? Uansett – valg av fremgangsmåte vil i stor grad påvirke oversettelseskvaliteten.  

Vi gir deg her oversikt over ulike fremgangsmåter, og forklarer når disse kan være aktuelle. Finn løsningen som passer best for deg! 

Hvordan oversette en lydfil? 

Det å oversette en lydfil betyr at man oversetter det som blir sagt i klippet. Når innhold skal overføres fra ett språk til et annet, kan både maskinbaserte og menneskelige oversettere benyttes.  

Her forklarer vi nærmere!  

Google Translate for lydopptak 

Med Google Translate kan du oversette det som blir sagt ved å slå på mikrofonen. Dette kan for eksempel være praktisk om du er i utlandet og er usikker på hva de lokale sier. Ved å la dem snakke til Google Translate, kan du få budskapet opp på ønsket språk.  

Her er det naturligvis en viss fare for at ikke alt oversettes helt riktig. Dialekter, støy og andre faktorer kan påvirke hvor godt Google Translate tolker innholdet. Merk deg at Translate ikke støtter lydfiler, men kun XLSX, DOCX, PDF og PPTX.  

Det finnes også andre programmer og apper som kan vurderes. Noen av disse kan antageligvis tolke lydklipp og eventuelt oversette dem. Men igjen – oversettelsen blir ikke nødvendigvis særlig pålitelig.  

Manuell oversettelse av lydfil til tekst 

Har du en lydfil der samtaler eller lignende er spilt inn? I så fall vil du ofte oppnå et best mulig resultat ved å oversette innholdet manuelt. Det vil si at noen hører gjennom lydfilen, for så å oversette det og skrive det ned.  

Menneskeøret vil i større grad klare å tolke hva som blir sagt enn et program. Dette gjelder særlig slang, dialektuttrykk og ting som blir sagt utydelig. Snakker man ikke veldig t-y-d-e-l-i-g, vil de fleste programmer komme til kort når det gjelder å tolke innholdet.  

Du kan også oversette en lydfil manuelt ved at den først transkriberes. Dette betyr at det som blir sagt i lydklippet blir skrevet ned på originalspråket. Deretter kan teksten oversettes, slik at du får en skriftlig representasjon av innholdet på to ulike språk.  

Dette er gjerne en god løsning om du har en lydfil av et intervju som er gjort i forbindelse med en masteroppgave. Da er det viktig at det som blir sagt gjengis korrekt. Med et originalt transkript av innholdet, blir det enklere å sjekke at alt stemmer.  

Bruk av snakkende oversetter 

Har du en lydfil som du ønsker en muntlig oversettelse av? Dette blir på mange måter det samme som å bruke en tolk. En tolk vil muntlig oversette innholdet i en samtale mellom to eller flere parter som snakker forskjellige språk.  

En snakkende oversetter, eller tolk, kan lytte til lydfilen og gjengi innholdet muntlig – enten direkte eller på en ny lydfil. 

Trenger du hjelp til å oversette en lydfil? 

Din Translatør har erfarne oversettere som kan bistå deg med å oversette innholdet i en lydfil. Vi kan blant annet levere en ferdig oversatt tekst, dersom du ønsker innholdet i skriftformat.  

Vi har et godt språkøre, og sørger for at innholdet gjengis med stor presisjon!