Oversette legeattest? Slik er prosessen! 

I noen situasjoner kan man ha behov for å oversette en legeattest. Kanskje har du en attest fra en lege i utlandet som skal legges frem for en norsk arbeidsgiver? Ved å oversette legeerklæringen, kan du tilrettelegge for at flere forstår innholdet. 

Her skal vi blant annet se nærmere på hvordan du oversetter attesten! 

Sjekkliste: Hvordan oversetter man dokumenter best mulig?

Hva er en legeattest? 

En legeattest kan defineres som en skriftlig beskrivelse av et individs helsetilstand, og utarbeides av en lege. Dokumentet kan også gå under navn som helseattest eller legeerklæring.  

Legeattester kan ha ulike bruksområder. Det kan blant annet foreligge krav om at man legger frem helseattest i forbindelse med ansettelse. I tillegg til dette, kan forsikringsselskaper og trygdeetater kreve legeattest av sine kunder/brukere. 

Translatør presenterer tekst: Hva koster oversettelse?

Hvordan oversette en legeattest? 

Når du har tenkt til å oversette en legeattest, finnes det flere forskjellige fremgangsmåter å velge mellom. Du kan blant annet oversette attesten på egen hånd, eller ta i bruk Google Oversetter. Men dette er nok mest aktuelt om attesten oversettes for private formål.  

Så lenge du er avhengig av at oversettelsen holder en viss kvalitet, er profesjonell oversettelse det beste. Også her finnes det ulike alternativer, som vi nå skal se nærmere på!  

Bekreftet oversettelse 

En bekreftet oversettelse er en oversettelse som har blitt utført av en statsautorisert translatør. Vedkommende vil med sitt stempel bekrefte at innholdet i den oversatte teksten er en korrekt gjengivelse av original legeattest.  

Oversetteren mottar bevilling fra norske myndigheter etter bestått eksamen. De blir da statsautoriserte oversettere. Eksamen gjennomføres i et gitt språkpar, som for eksempel polsk–norsk eller norsk–finsk.   

Vanlig oversettelse 

I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig med en vanlig oversettelse av legeattesten. Hvis ikke mottaker krever stempel / bekreftet oversettelse, er dette et godt alternativ. Og ikke minst – mer økonomisk.  

Siden en legeerklæring inneholder sensitive opplysninger, bør du uansett sjekke at konfidensialiteten ivaretas. Dette gjelder enten du velger vanlig eller autorisert oversettelse. På den måten kan du føle deg trygg på at dine helseopplysninger ikke havner på avveie. 

PC med dokument: Hva koster oversettelse?

Statsautorisert translatør – priser og annen info  

Hvis du velger å bruke en statsautorisert translatør for å oversette en legeattest, kan pris variere. Vanligst er det at oversettere tar betalt per ord eller time. Av den grunn vil det naturlig nok koste mer å oversette lange dokumenter, sammenlignet med korte.  

Ellers er det greit å vite at ulike oversettere og byråer kan ha ulike prisnivåer. Det beste er kanskje å innhente noen tilbud før du bestemmer deg. Er du opptatt av pris, bør du også vurdere hvorvidt autorisert oversettelse i det hele tatt er nødvendig. 

Ofte er det en del penger å spare om du går for standard oversettelse. Det betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten på oversettelsen er noe dårligere. Forskjellen er at du ikke får stempel som verifiserer at innholdet stemmer. 

Få hjelp med å oversette: Hva koster oversettelse?

Motta hjelp med å oversette legeattest 

Hvis du skal oversette en legeattest, har du mange muligheter. Din Translatør bistår med kvalitetsoversettelser, og har dessuten gunstig leveringstid. Vi sørger for at alle medisinske ord og uttrykk oversettes korrekt, og at legeattesten får god språklig flyt.  

Kontakt oss i dag for mer informasjon, eller dersom du ønsker å motta et konkret pristilbud. Våre oversettere hjelper deg!