Oversette kontrakt: Tips og fremgangsmåte! 

Har du behov for å oversette en kontrakt? Dette er for eksempel aktuelt når du skal inngå en kontrakt med en part som snakker et annet språk. Da kan det være praktisk å først utarbeide et norsk utkast, for deretter å oversette innholdet.  

La oss se nærmere på oversettelse av kontrakter! 

Hva er en kontrakt? 

En kontrakt kan beskrives som en avtale som inngås mellom to eller flere parter. I kontrakten vil plikter og rettigheter presiseres – vanligvis for begge/alle parter. Det kan for eksempel være snakk om en leiekontrakt, kjøpekontrakt eller arbeidskontrakt.  

Siden en kontrakt ofte inneholder viktige opplysninger, bør den oversettes med omhu. De fleste velger manuell oversettelse, siden maskinoversettelse fort kan by på uriktigheter. 

Tips til deg som skal oversette en kontrakt 

Dersom du skal oversette en kontrakt, er det viktig å vektlegge presisjon. Husk på at juridiske begreper må oversettes riktig. Hvis ikke, risikerer du at kontraktens virkningsområde blir feil. Kompetanse innen målspråket er derfor helt avgjørende.  

Vårt viktigste tips er å ikke oversette kontrakten selv med mindre du har gode ferdigheter innen målspråket.  

Liste over tjenester et profesjonelt oversettelsesbyrå kan hjelpe deg med

Hvordan oversette kontrakt? 

En kontrakt kan oversettes på ulike måter. Du kan for eksempel oversette den selv, dersom du har mulighet til det. Er det ord du er usikker på, bør du i så fall gjøre research slik at innholdet blir riktig.   

Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte en profesjonell oversetter. Vedkommende vil sørge for at det oversatte dokumentet blir av høy kvalitet. Sørg for at dokumentet blir behandlet konfidensielt, og at opplastningen foregår på en sikker måte.  

Du kan som regel sende dokumentet inn via nett, og motta det på e-post så snart det er klart. Den digitale prosessen gjør at oversettelsesprosessen blir mest mulig effektiv. Ellers er det også mulig å la en lokal oversetter utføre oversettelsen ikke-digitalt. 

Person som oversetter vitnemål

Hvem kan oversette dokumenter? 

Avhengig av hvorvidt du trenger stempel eller ikke, kan du bruke en statsautorisert eller vanlig oversetter. En statsautorisert translatør stempler oversettelsen, og stempelet verifiserer at oversettelsen er korrekt.  

Om et stempel som dette ikke er nødvendig, vil det ofte være mer økonomisk å gå for vanlig oversettelse. Så lenge konfidensialitet og kvalitet sikres, er det opp til deg å velge hva som passer best. 

Hva koster det å få hjelp fra oversettere i Norge? 

Prisen for å oversette en kontrakt kan variere stort. Det kan være lurt å innhente pristilbud fra flere oversettere før du bestemmer deg. Husk også på at statsautorisert oversettelse ofte koster litt mer enn ordinær oversettelse.  

I tillegg til dette, vil selvfølgelig lengden på kontrakten ha noe å si. Hvis det er snakk om flere tusen ord, vil dette koste mer enn en kortere kontrakt på 300 ord.   

Statsautorisert translatør

Vi hjelper deg med å oversette kontrakten! 

Din Translatør har bred erfaring innen oversettelse, og kan blant annet bistå med oversettelse av kontrakter. Dersom du har en kontrakt som skal oversettes til for eksempel engelsk, bistår vi deg gjerne gjennom prosessen.  

Vi sørger for at alle juridiske begreper og øvrig tekst oversettes korrekt. På den måten kan du føle deg trygg på at kontrakten gjenspeiler originalen.