Oversette karakterutskrift? Her er tipsene! 

Ved å oversette en karakterutskrift kan man øke muligheten for at utdannelsen man har kan benyttes også over landegrensene. Men hvordan går man egentlig frem, og når er oversettelse nødvendig?  

Her finner du svar på spørsmålene dine! 

PC med online dokumentoversetter

Når er det aktuelt å oversette en karakterutskrift? 

Det å oversette en karakterutskrift kan blant annet være aktuelt dersom du har et utenlandsk vitnemål. Skal du benytte deg av dette i Norge, forutsetter dette at det er på et språk som engelsk eller nordisk. Er det på andre språk, vil oversettelse ofte være påkrevd.  

Det kan også være aktuelt å oversette en karakterutskrift i andre situasjoner. Kanskje du har gjennomført norsk skolegang eller utdannelse, og skal flytte til utlandet?  

Mann presenterer juridisk oversettelse

Norsk karakterutskrift på ulike språk 

Det mange ikke vet, er at norske karakterutskrifter kan fås ferdig oversatt fra universitetet eller høgskolen. Man kan for eksempel få mulighet til å bestille vitnemål og karakterutskrifter på engelsk, samisk, bokmål og nynorsk.  

Har du behov for å ha karakterutskriften på øvrige språk, må du kanskje ordne med oversettelse selv. I så fall er det vanlig å benytte en statsautorisert translatør, eventuelt oversettelsesbyråer som tilbyr dette.  

Vedkommende kan gi deg en autorisert oversettelse, altså en oversettelse med stempel. Dette stempelet verifiserer at innholdet er korrekt oversatt. Det er blant annet viktig at fagene du har tatt oversettes riktig til målspråket!  

Vil du oversette dokumenter til norsk? 

Har du gjennomført skolegang eller utdannelse i utlandet, og ønsker å kunne bruke karakterutskriften eller vitnemålet i Norge? Skal du for eksempel søke plass på høyere utdannelse i Norge, må du kunne vise til fullført videregående opplæring.   

Er utdannelsen din utenlandsk, må du i mange yrker søke om norsk autorisasjon for å kunne utøve arbeid i Norge. Er det snakk om utenlandske svenne- eller fagbrev, er det stort sett opp til arbeidsgiver å vurdere om kompetansen din er god nok.  

Har du et utenlandsk vitnemål eller en karakterutskrift som ikke er på engelsk eller nordisk? Da kan det ofte være hensiktsmessig å oversette denne. Er for eksempel karakterutskriften på spansk, vil arbeidsgivere og andre kanskje ikke forstå innholdet. 

Tre oversettere: Trenger du hjelp av en dokumentoversetter?

Hvordan få oversatt vitnemål og karakterutskrift? 

Når du skal oversette en karakterutskrift eller et vitnemål, kan du velge mellom autorisert og ikke-autorisert oversettelse. Skal du benytte dokumentet for å søke opptak ved universiteter eller lignende i Norge, bør oversettelsen være autorisert. 

Er planen din å bruke karakterutskriften i forbindelse med jobbsøking, holder det kanskje med en ordinær oversettelse uten stempel. 

Pris for å oversette karakterutskrift 

Når du skal oversette en karakterutskrift, lurer du kanskje på hvor mye dette vil koste. Svaret er at prisen for oversettelser varierer basert på mange ulike faktorer. Valg av oversetter eller byrå er en viktig faktor, og det samme gjelder lengden på oversettelsen.  

Det kan lønne seg å innhente pristilbud fra oversettertjenester før du bestemmer deg. Da kan du få oversikt over prisene, og velge det som passer lommeboken din best! 

Motta hjelp av en profesjonell dokumentoversetter

Motta hjelp med oversettelse 

Skal du oversette viktige dokumenter, og har behov for en språkkyndig translatør? Din Translatør hjelper deg gjerne! Våre oversettere har erfaring med oversettelse av et bredt spekter dokumenter, inkludert karakterutskrifter.  

Få en oversettelse av høy kvalitet!