Oversette karakterer til engelsk

Er du mellom 15 og 18 år og har lyst å dra på utveksling i utlandet? Eller er du noen år eldre og har kommet over en skikkelig interessant stillingsutlysning for en jobb i Spania, og det er ingenting som holder deg igjen fra å søke? Da vil det være aktuelt å oversette karakterene dine til engelsk!

Å oversette karakterer til engelsk kan være aktuelt i en rekke situasjoner. Enten du vil gå et skoleår i USA eller jobbe i Spania, så er det veldig viktig at du får karakterene dine oversatt til engelsk. Men i en verden som stadig blir mer internasjonal er det ikke utenkelig at det også kan være aktuelt for en jobb i Norge.

I denne artikkelen skal vi svare på noen viktige spørsmål i forbindelse med det å oversette karakterer i engelsk. Er det innafor å gjøre dette selv, eller bør man forsøke å få tak i noen som kan gjøre det for deg mot litt betaling? Det kan du lese mer om nedenfor!

En person som hopper over hekk

Ulike karaktersystemer

Uavhengig av alderen din og grunnen til at du trenger å få karakterene dine oversatt til engelsk, så er det slik at Norge og et land i utlandet (f.eks USA) benytter seg av ulike karaktersystemer. 

Det betyr rett og slett at en norsk skole og en skole i USA ikke bruker samme fremgangsmåte når de skal bestemme hvilken karakter elevene skal få i hvert enkelt fag. De tar utgangspunkt i hvert sitt respektive karaktersystem.

Som tidligere elev og/eller student ved en norsk utdanningsinstitusjon, så er ikke dette nytt for deg, men i Norge begynner grunnskolen (fra 8.klasse) og videregående seg av tallkarakterene 1 til 6. Karakteren 6 er det beste du kan få, mens 1 er det dårligste.

I USA (og andre land som for eksempel Irland) benytter de ikke tallkarakterer, men bokstavkarakterer (A til F) når de skal sette karakterer. Det er også dette systemet som benyttes på høyere utdanning i Norge, altså på norske høyskoler og universitet. Hvis noen får karakteren F, så har vedkommende strøket på det arbeidet man fikk denne karakteren på.

Håndttrykk

Karakterene står på vitnemålet

Det er imidlertid én ting som er helt likt for både Norge og andre land, og det er at karakterene står på vitnemålet. På engelsk kan imidlertid vitnemål oversettes til diploma

Dermed er det vitnemålet i sin helhet som skal oversettes til engelsk, og ikke bare karakterene.

En bunke med dokumenter

Vitnemålet er et offisielt dokument

Når det gjelder oversettelse av dokumenter, så er det vanlig å skille mellom offisielle og uoffisielle dokumenter.

Det finnes mange eksempler på begge disse «hovedgruppene», og et av dem er vitnemålet.  I og med at vitnemålet er et offisielt dokument, så stilles det andre typer krav når en oversetter skal oversette disse dokumentene.

Så om du trenger å få karakterene dine oversatt til engelsk, er det viktig at du gjør grundig research i forkant for å finne ut hvordan dette bør gjøres.

Personer som lager sjekkliste

Å velge riktig oversetter er viktig

Å gjøre research vil blant annet fortelle deg hvor viktig det er å velge riktig oversetter til jobben. Men hvorfor er dette så viktig? 

Siden et vitnemål regnes som et offisielt dokument, så er ikke dette en oppgave som egner seg til en oversetter som har tilegnet seg språkkunnskapene sine på egen hånd. Eller det kan være det, men da må oversetteren ha fått sertifisert disse kunnskapene.

I forbindelse med å oversette karakterer til engelsk, er du med andre ord nødt til å hyre inn en statsautorisert oversetter. Det vil si at oversetteren har bestått en autorisasjonsprøve i oversettelse for den aktuelle språkkombinasjonen, som i dette tilfellet vil være norsk-engelsk. Dette er en prøve som arrangeres i regi av Norges Handelshøyskole (NHH).

Årsaken til det er at oversettelse av offisielle dokumenter som vitnemål krever en presisjon som andre oversettere ikke kan tilby deg.

Tre skribenter

Vi kan hjelpe deg

Det er imidlertid ikke bare karakterer og vitnemål som skal oversettes når man skal søke på skole eller jobb i utlandet.

Hvis du for eksempel ønsker å dra på utveksling, er det ikke uvanlig at skolen ber deg om å skrive et motivasjonsbrev hvor du forteller dem om hvorfor du vil studere hos dem. Derfor kan det også hende at du trenger hjelp til å oversette dette til engelsk. 

Motivasjonsbrev tilhører en annen kategori enn vitnemål, så dette er noe Din Translatør kan hjelpe deg med. Trykk på kontakt øverst i høyre hjørne, fyll ut henvendelsesskjemaet og trykk send for å komme i kontakt med oss så raskt som mulig. Hos oss vil du også få de første 500 ordene gratis; høres ikke det ut som en god deal?