Oversette fullmakt? Slik går du frem! 

Det å oversette en fullmakt kan være aktuelt i mange ulike situasjoner. Kanskje forstår ikke fullmektigen eller de som skal tolke fullmakten originalspråket? Uansett er det avgjørende at oversettelsen gjengir originalen korrekt.  

Her er det du trenger å vite! 

Lyspære med lysstråler.

Først og fremst: Hva er en fullmakt? 

En fullmakt er et dokument som bekrefter at en person har disposisjon til å handle juridisk på en annen persons vegne. Parten som gir slik myndighet til en annen, omtales som fullmaktsgiver. Den parten som mottar myndigheten, kaller vi fullmektig. 

Dersom en handling – eller disposisjon – blir utført innenfor fullmaktens rammer, blir handlingen betraktet som utført av fullmaktsgiver selv. Fullmektigen står med andre ord utenfor de juridiske forholdene.  

Det finnes mange former for fullmakt. Noen eksempler er oppdragsfullmakter, frasagnsfullmakter og stillingsfullmakter.  

Tekstdokumenter som skal oversettes.

Hvordan oversette en fullmakt? 

En fullmakt vil i mange tilfeller inneholde en del juridiske ord og uttrykk. Det å oversette disse, kan by på hodebry. Fullmaktsgiver kan oversette fullmakten selv, om ønskelig. Er man usikker på språket det oversettes til, er det greit å få profesjonell hjelp.  

Hvis en profesjonell translatør oversetter fullmakten for deg, kan du forsikre deg om at oversettelsen blir korrekt. Husk at uriktig oversettelse kan være av stor betydning. I verste fall kan du ende opp med å gi fullmektig fullmakt til noe hen ikke var ment å ha. 

PC med dokument: Alt om å starte selskap i utlandet

Trenger man statsautorisert oversettelse av fullmakter? 

Skal du oversette juridiske dokumenter, som fullmakter jo er, bør du vurdere om oversettelsen trenger stempel. Dersom dette er tilfelle, bør du bruke en statsautorisert oversetter. Stempelet viser at oversettelsen samsvarer med opprinnelig fullmakt.  

Hvis du ikke har behov for stempel, kan du la en ordinær translatør oversette fullmakten for deg. Ofte vil kvaliteten da være like god som ved statsautorisert oversettelse, bare uten verifikasjon.  

Fire bedrifter i ulike land samarbeider: Hvordan starte selskap i utlandet?

Snakker fullmektig engelsk? 

I Norge finnes det mange dyktige oversettere med kompetanse innenfor ulike språk. Enten du trenger en fullmakt på engelsk, svensk, russisk, arabisk eller andre språk, finnes det derfor hjelp å få.  

Det kanskje vanligste, er at man ønsker fullmakten oversatt til engelsk. Dette er et internasjonalt språk som forstås i store deler av verden. Andre har behov for å oversette dokumentet til polsk eller kanskje tysk. 

Forstørrelsesglass: Hvordan starte selskap i utlandet?

Fullmakt for reise med andres barn – på engelsk 

En typisk situasjon som kan kreve at fullmakten er på engelsk, er når du har fullmakt til å reise med andres barn. Skal du til utlandet, er det viktig at de som skal tolke fullmakten faktisk forstår den. Ja, for eksempel i passkontrollen.  

Har du en fullmakt på norsk, bør denne derfor oversettes til engelsk. Ja, eller øvrige språk som gjør innholdet mulig å tolke for andre enn norskspråklige personer. 

Tre personer i målgruppen din: Hvordan starte selskap i utlandet?

Trenger du hjelp til å oversette din fullmakt? 

Det å oversette en fullmakt krever god kunnskap om juridiske uttrykk på målspråket. Er du usikker, er det smart å la profesjonelle translatører gjøre jobben for deg. Din Translatør har kompetansen du trenger!  

Send oss gjerne en forespørsel dersom du ønsker å vite mer, eller trenger et pristilbud. Vi oversetter dokumentet ditt med stor presisjon.