Oversette fødselsattest

Trenger du å oversette fødselsattest? Fødselsattest er et juridisk dokument, og i noen tilfeller kan det være nødvendig å oversette disse dokumentene. Det å oversette fødselsattesten eller andre juridiske dokumenter er imidlertid ikke noe du bør gjøre selv.

Begrepet dokument viser til forskjellige typer tekster. Dette er altså et begrep som omhandler både juridiske dokumenter og vanlige dokumenter. Det stilles ulike krav til oversettelse av disse dokumentene.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på oversettelse av vanlige dokumenter og juridiske dokumenter. Vi vil gi deg svaret på hva det er som skiller disse dokumenttypene fra hverandre. I tillegg skal vi se nærmere på hva det koster å oversette dokumenter.

Synes du at dette er interessant, eller vet du at du trenger å oversette fødselsattesten din om ikke så lenge? Da bør du lese videre!

En mann som jobber

Oversettelse av juridiske dokumenter krever presisjon

Som nevnt skiller vi mellom vanlige dokumenter og juridiske dokumenter. Dette er to forskjellige dokumenttyper som oversettes på forskjellige måter, og oversettelse av juridiske dokumenter krever presisjon.

Vi kan illustrere forskjellen på vanlige dokumenter og juridiske dokumenter med et eksempel. Et vanlig dokument kan være et utkast til din neste roman, og den velkjente fødselsattesten er et juridisk dokument. Forskjellen mellom disse er ganske åpenbar.

Det som skiller disse dokumenttypene, er at juridiske dokumenter ofte følger et spesifikt oppsett. Det gjør ikke utkastet til din neste roman. På grunn av de forskjellige kravene som stilles til juridiske dokumenter, så er det nødvendig at oversetter har kunnskapen som er nødvendig.

Det er denne kunnskapen som skiller en ‘’vanlig oversetter’’ og en statsautorisert translatør. En ‘’vanlig oversetter’’ kan hjelpe deg å oversette romanutkastet ditt, mens det er den statsautoriserte translatøren du er nødt til å ta kontakt med for å få oversatt et juridisk dokument.

Forstørrelsesglass

Skal du oversette dokumenter til engelsk?

I dagens oversettelsesbransje skilles det altså mellom en ‘’vanlig oversetter’’ og en statsautorisert oversetter. Forskjellen mellom dem er at sistnevnte har tatt translatøreksamen og innehar en bevilgning som førstnevnte ikke har.

Når du skal oversette dokumenter til engelsk, er viktig å finne ut hvilken kategori dokumentet ditt faller under. Det er nemlig ikke nødvendig å engasjere en statsautorisert oversetter til å oversette et vanlig dokument.

Lage sjekkliste

Oversette dokumenter pris

Det å oversette dokumenter er ikke gratis, men det er vanskelig å gi deg en pekepinn på hva det å oversette dokumenter kan koste. Prisen vil nemlig vare fra tekstbyrå til tekstbyrå.

Som nevnt er det viktig å finne ut hvilken dokumenttype det er. På den måten kan du engasjere den oversetteren du faktisk trenger, og det kan faktiske spare deg litt penger.

Det er også mange andre faktorer som spiller en rolle når prisen på oversettelse skal settes. Tekstens lengde og kompleksitet, samt hvilket språk det skal oversettes til kan spille en rolle her.

Håndtrykk

Oversett din fødselsattest hos oss!

Har du en fødselsattest som du trenger å få oversatt? Da bør du ta kontakt med Din Gruppen!

Din Gruppen driver nemlig ikke bare med innholdsproduksjon. I vårt team har vi både profesjonelle oversettere med erfaring fra akademisk skriving på engelsk, samt oversettere som har engelsk som sitt morsmål. La oss hjelpe deg med å oversette din fødselsattest!

Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en mail. Vi ser frem til å høre fra deg!