Oversette Excel-dokumenter? 

Det kan være aktuelt å oversette Excel-dokumenter dersom ditt dokument skal behandles av noen som ikke forstår originalspråket. Ja, eller hvis du vil at ditt dokument skal forstås av flere.   

Hvorfor oversette Excel-dokumenter? 

Oversetting av tekst er nødvendig for å kunne spre informasjon, kunnskap og idéer på tvers av landegrenser. Dette bidrar til å bevare effektiv kommunikasjon mellom ulike kulturer. Ved hjelp av oversettelse kan to parter kommunisere på tross av språklige ulikheter.   

Dette gjelder også Excel-dokumenter, som kan inneholde viktig skriftlig informasjon i tillegg til tall. Oversettelsen sikrer forståelse og effektiv informasjonsdeling.  

Mange bedrifter benytter seg av Microsoft Excel til daglig. Dersom dokumenter skal deles med fremmedspråklige eller publiseres for en internasjonal målgruppe, er oversettelse gull verdt.  

Det kan også være relevant å oversette Excel-dokumenter i forbindelse med foredrag og presentasjoner. Dersom ikke alle i publikum snakker norsk, kan det være lurt å ha presentasjonen på engelsk. Dette er et internasjonalt språk som mange forstår. 

Tenk på dette før du oversetter dokumenter 

En viktig faktor for vellykket oversettelse er nøyaktighet. Det er avgjørende at det opprinnelige innholdet blir beholdt på tross av språkbytte. Hvis ikke kan viktig eller relevant informasjon gå tapt.  

Det kanskje viktigste du gjør, er å forsikre deg om at oversettelsen er av høy kvalitet. Her er blant annet valg av oversettelsesmetode avgjørende. Manuell oversettelse vil som regel gi et mer pålitelig resultat enn maskinoversettelse. 

Noen ganger vil det ikke være tilstrekkelig med ord-for-ord-oversettelse. Er det for eksempel snakk om et norsk uttrykk, vil det neppe fungere like bra på engelsk. I så fall vil det være nødvendig å finne et tilsvarende engelskspråklig uttrykk. 

Det er viktig at tekstens essens og innhold oversettes, men man må altså samtidig ta hensyn til målgruppe, sjargonger og uttrykk. 

Hvordan oversette dokumenter i Excel? 

Når du skal oversette Excel-dokumenter står du overfor ulike valgmuligheter. Nedenfor kan du lese mer om hvilke metoder som er aktuelle! 

Microsoft Oversetter  

Microsoft Excel er støttet av oversetting gjennom Microsoft Oversetter. Denne funksjonen hjelper brukere oversette innholdet i valgte celler til ulike språk. Funksjonen er støttet av kunstig intelligens.   

Oversettelsesprogrammet kan hjelpe brukere å opprettholde produktiviteten på eget språk, og forenkler prosessen med å oversette formler til eget morsmål. Excels oversettingsfunksjon finnes på over 80 språk og har over 800 funksjoner.   

Samtidig er det viktig å huske på at automatisk oversettelse kan ha høy forekomst av feil. Mange ord har ulike betydninger, noe som kan medføre at innholdet ikke gjengis korrekt.   

Det kan likevel være et tidsbesparende og kostnadseffektivt alternativ om du er ute etter enkel ord-for-ord oversetting, og eventuelle feil ikke er av stor betydning. Om du vil benytte deg av Microsoft Oversetter, går du frem på følgende måte: 

  • Marker først teksten du vil oversette 
  • Gå til verktøylinjen  
  • Velg «Se gjennom»  
  • Gå til «Oversette» 
  • Velg språk  

Manuell oversettelse av Excel-dokumenter 

Dersom språklig kvalitet er en viktig prioritet, er manuell oversettelse det klart beste alternativet. Dette innebærer at en menneskelig oversetter går gjennom dokumentet og oversetter teksten bit for bit. 

Manuell oversettelse tar litt lengre tid enn maskinoversettelse, men dette betaler seg i form av høy språklig treffsikkerhet og lesbarhet.  

Ved å benytte deg av manuell oversetting trenger du trenger ikke være redd for at det oppstår unøyaktige formuleringer eller regelrette feil i dokumentet. 

Trenger du hjelp med oversettelse? 

Det å oversette Excel-dokumenter kan gjøres på ulike måter. Om det er snakk om et viktig dokument, er manuell oversettelse det klart sikreste valget. Prosessen med å oversette kan imidlertid være tidkrevende, og forutsetter at du kan begge språk. 

Våre oversettere har lang erfaring og høy språklig kompetanse, og hjelper deg raskt og effektivt. Du kan føle deg trygg på at dokumentet oversettes med stor presisjon og i henhold til dine retningslinjer.