Oversette dokumenter pris

Når du er på utkikk etter hjelp til å oversette dokumenter, er du antageligvis opptatt av pris. Det skjønner vi veldig godt, for hvis situasjonen hadde vært omvendt så ville heller vi ikke vært spesielt giret på å betale for mye for en tjeneste.

Det er mange faktorer som spiller inn når prisen for oversettelse av dokumenter settes. Prisen vil også variere med utgangspunkt i hvilken type oversetter du velger å benytte deg av. Det er nemlig ikke slik at du kan bruke hvem som helst til hva som helst.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på prisen på oversettelse av dokumenter. I tillegg skal vi se på hva det koster med en offisiell oversettelse, samt hvilke faktorer som er med på å regulere den generelle prisen.

Forstørrelsesglass for nøyaktig gjennomgang.

Hva koster offisiell oversettelse av dokumenter?

Som du ser så har vi skilt mellom ‘’oversettelse av dokumenter‘’ og ‘’offisiell oversettelse av dokumenter’’ i denne artikkelen. Grunnen til det er at dette er forskjellige typer dokumenter, og de krever forskjellige oversettelser.

Teoretisk sett så kan hvem som helst med gode språkkunnskaper jobbe som oversetter, men i enkelte tilfeller er ikke det nok. Når dokumenter som for eksempel dødsattester, vigselsattester og vitnemål skal oversettes, så trenger du en statsautorisert translatør.

Det er imidlertid viktig å vurdere teksten som skal oversettes nøye. Trenger du en statsautorisert translatør eller holder det med en ‘’vanlig’’ oversetter? Du bør gjøre en slik vurdering, for i de tilfeller hvor du kan bruke en ‘’vanlig’’ oversetter, så sparer du faktisk penger.

Det er altså slik at en statsautorisert translatør er dyrere enn en ‘’vanlig’’ oversetter. Det gir naturligvis mening siden førstnevnte har fått en offentlig bevilgning av Kunnskapsdepartementet mens sistnevnte kanskje ikke har en lignende utmerkelse.

Tekstdokumenter som skal oversettes.

Translatørpris avhenger av erfaring

I mange bransjer er det slik at prisen avhenger av erfaringen til vedkommende. Slik er det også med translatører. Det er derfor vanskelig å gi deg en eksakt tall på hva du kan forvente deg prismessig.

Jo mer erfaring den aktuelle translatøren har, jo høyere pris er kunden nødt til å betale.

Prisen vil også kunne variere med utgangspunkt i hvor du finner translatøren din. Du kan nemlig finne statsautoriserte translatører og ‘’vanlige’’ oversettere på samme sted. Begge kan jobbe i tekst- og oversettelsesbyråer eller som frilansere.

Med utgangspunkt i det er det kanskje lurt å sjekke ut tekst- og oversettelsesbyråer fordi sjansen for at byråene følger fastsatte satser er større enn at en frilanser gjør det.

Sjekkliste for en oversettelse.

Oversettelse av juridiske dokumenter krever ekstra presisjon

Hvis du synes at det å oversette et dokument kan være litt komplisert, så er det sikkert ikke så lurt å prøve seg på å oversette juridiske dokumenter. Grunnen til det er at dette er dokumenter som krever ekstra presisjon.

Juridiske dokumenter er altså ikke noe du tuller med. Når du skal oversette slike dokumenter, så må du vite hva du driver med til enhver tid.

Oversettelse av juridiske dokumenter innebærer ikke bare det å ha spesifikke kunnskaper om ord og uttrykk som er vanlig i den typen dokument. Den som oversetter må også være i stand til å lokalisere det aktuelle dokumentet.

Tre jenter skriver på PC.

Vi hjelper deg med å oversette dine dokumenter

Har du et dokumentutkast som du vil at noen skal se over eller en hel tekst som du trenger å få oversatt? Vi i Din Gruppen hjelper deg gjerne med begge deler!

Kontakt oss i dag for å få hjelp til å oversette dine dokumenter.