Oversette dødsattest: Hvordan går man frem? 

Ved å oversette en dødsattest kan man bidra til at parter som snakker et annet språk forstår innholdet. Kanskje har du en fremmedspråklig dødsmelding som du ønsker å bruke i Norge? I så fall bør du tenke over hva slags oversettelsestjeneste som bør anvendes.  

Noen ganger må oversettelsen ha stempel, andre ganger ikke. Her gir vi deg oversikten du trenger! 

PC og forstørrelsesglass: Hva er en stemplet oversettelse?

Hva er en dødsattest? 

En dødsattest er en legeerklæring som dokumenterer et dødsfall, og kalles også for dødsmelding. Meldingen fungerer som en attestasjon på at en person har gått bort. Denne attesten gir offentlige instanser opplysningene som trengs for å registrere dødsfallet.  

Dødsattesten er blant annet nødvendig for at personen skal kunne registreres som død i Folkeregisteret. Dette vil igjen gjøre det mulig å igangsette arveoppgjøret for de etterlatte. Attesten vil blant annet si noe om identitet, dødsårsak og -tidspunkt. 

Sjekkliste for deg som vil starte bedrift i Danmark

Når må man oversette offentlige dokumenter? 

I noen tilfeller kan etterlatte sitte med en dødsattest som er utstedt i et annet land. Hvis ikke attesten er på engelsk, svensk, tysk eller dansk, er det ofte nødvendig å oversette den til norsk.   

Noen kan også ønske å oversette en dødsattest for private formål. Om en av de etterlatte ikke forstår norsk, er det kanskje hensiktsmessig å oversette dokumentet til et annet språk.  

Forstørrelsesglass: Når trenger du en stemplet oversettelse?

Hvordan oversette dødsattest? 

Når man skal oversette en dødsattest, er det ulike fremgangsmåter å velge blant. Ofte vil attesten inneholde nokså kompliserte medisinske ord og uttrykk. Av den grunn er det vanlig å la en profesjonell oversetter gjøre jobben.  

Hvis du bestemmer deg for å bruke en oversettelsestjeneste, står valget gjerne mellom autoriserte og ikke-autoriserte translatører.  

Autorisert oversettelse 

Ønsker du å oversette en fremmedspråklig dødsattest som skal sendes til banken, myndigheter eller lignende? Da har du sannsynligvis behov for en autorisert oversettelse. Dette betyr at oversettelsen blir utført av en autorisert translatør.  

Translatøren vil da stemple oversettelsen, noe som bekrefter at innholdet tilsvarer originalinnholdet. Man må som regel sende inn originalen eller en bekreftet kopi av denne.   

Statsforvalteren kan også godte ikke-autoriserte oversettelser, om det ikke finnes en autorisert translatør med nødvendig språkkompetanse. I så fall bør oversettelsen utføres av en kommunal tolketjeneste, professor/lærer med kompetanse i faget eller et konsulat.  

Oversetterfirma med profesjonelle translatører 

Majoriteten av oversettere i Norge er ikke autoriserte. Dette er gjerne oversettere som jobber med oversettelse til daglig, og dermed har kompetansen som trengs. Om du ikke trenger en bekreftet oversettelse med stempel, er dette et godt alternativ.  

Hvis man skal oversette en dødsattest for eget bruk, er det for eksempel ikke krav om stempel. Vurder derfor hva som er nødvendig i ditt tilfelle. Oversettelsen er ikke stemplet, men holder ofte like høy kvalitet som sertifiserte oversettelser. 

Motta hjelp med oversettelser: Skal du starte bedrift i Danmark?

Motta hjelp med å oversette dødsattest 

Trenger du å oversette en dødsattest eller andre viktige dokumenter? Da har du behov for en språkkyndig oversetter med kompetanse innen medisinske uttrykk. Din Translatør hjelper deg gjerne, og har flinke oversettere som sikrer høy språklig kvalitet. 

Vi hjelper deg med både små og store oversettelsesoppdrag. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, eller vil ha et pristilbud.