Oversette dansk til norsk? 

Selv om dansk og norsk er nært beslektet, er de to språkene også ulike på enkelte områder. Mens det å «grine» betyr gråt i Norge, viser det til latter i Danmark. Det å oversette dansk til norsk kan derfor være nyttig i mange tilfeller!  

Her ser vi nærmere på ulikheter mellom de to språkene, og hvordan du går frem for å oversette. 

Hva er de største forskjellene på dansk og norsk? 

Norsk og dansk har veldig mange likhetstrekk, da begge har utviklet seg fra det norrøne språket. Norge var også lenge i union med Danmark, og frem til 1814 var landet vårt i betydelig grad underlagt dansk styre. Dette har bidratt til at språkene er veldig like!  

Det er likevel noen vesentlige forskjeller. I det norske skriftspråket er det for eksempel en høyere andel harde konsonanter enn i det danske. Mens nordmenn flest sier «fløte» og «kake», sier danskene «fløde» og «kage». Altså – p, t og k i norsk, blir ofte til b, d og g på dansk.   

Foruten dette, har det danske språket tradisjonelt sett monoftonger der vi i norsk har diftonger. Sistnevnte viser til ord med vokaler som glir over i hverandre. Der danskene gjerne sier «ø» og «sten», vil nordmenn ofte si «øy» og «stein». Det norske språk har mange diftonger som -øy, -ei og -au.  

Ellers kan det nevnes at dansker oftere bruker bokstaven «æ», der vi nordmenn gjerne bruker «e». Et eksempel er ordet «skrekkelig», som på dansk er «skrækkelig». Dansk skiller seg også ut ved å ha en større andel importord enn norsk. Mens vi i Norge sier «t-skjorte» og «tenåring», sier danskene ofte «t-shirt» og «teenager». 

Hvordan oversette dansk til norsk? 

Selv nært beslektede språk kan altså være nokså ulike – i hvert fall på enkelte områder. Derfor kan det være ønskelig å oversette dansk til norsk, eller omvendt. Dette kan blant annet være aktuelt om du skal starte en bedrift i Danmark, og trenger dansk tekst til nettstedet.  

Men, hvordan bør du egentlig gå frem? Her er noen fremgangsmåter!  

Norsk-dansk ordbok 

En norsk/dansk ordbok – enten i bokform eller på nett – kan være nyttig når du skal oversette mellom de to språkene. Dette gjelder kanskje særlig når du ønsker å oversette danske enkeltord til norsk.   

Føler du deg trygg på dansk, vil du gjerne klare å oversette mesteparten av teksten selv. Skulle det dukke opp ord du er usikker på, kan ordboken komme til nytte.  

Google Oversetter for dansk–norsk 

Trenger du å oversette dansk til norsk, kan du også ta i bruk oversettelsesverktøy som Google Oversetter. For mange vil dette være en god løsning om de har behov for oversettelsen kjapt. Kanskje du har behov for å oversette en SMS fra en dansk venn?  

Ha i bakhodet at automatisk oversettelse kan inneholde feil. Ta derfor den oversatte teksten med en liten klype salt.  

Profesjonell oversettelse 

Et annet alternativ når du skal oversette dansk til norsk, er å bruke en profesjonell oversetter. Vedkommende har god kompetanse i begge språk, og sørger derfor for at oversettelsen blir korrekt.  

Er det viktig for deg at oversettelsen holder høy kvalitet, er dette det mest pålitelige alternativet! 

Motta hjelp med å oversette dansk til norsk 

Dersom du har en dansk tekst du ønsker å oversette til norsk, finnes det flere fremgangsmåter. Er det viktig at kvaliteten på oversettelsen er god, kan Din Translatør gjøre oversettelsesjobben for deg!  

Vi oversetter teksten manuelt, og sørger for at kvaliteten er god fra start til slutt.