Oversette CV til engelsk

Å oversette CV til engelsk er nødvendig når du skal søke jobb eller studier i utlandet. CV står for Curriculum vitae, og hensikten med den er å gi potensielle arbeidsgivere et bilde av hva du har foretatt deg karrieremessig i løpet av livet.

For noen kan det være vanskelig å vite hva de skal sette på CV-en, spesielt hvis du er relativt ung og ikke har tonnevis av arbeidserfaring. Men det finnes heldigvis andre alternativer som det også er fordelaktig på en CV.

CV-en skrives vanligvis på morsmålet til vedkommende som CV-en viser til, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å oversette den til et annet språk.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det å oversette CV til engelsk. Er det egentlig nødvendig, og er det bare CV-en som skal oversettes? Vi skal også se på hvem som er best egnet til å oversette din CV til engelsk. Trenger du hjelp med oversettelse av CV? Da bør du lese videre!

Mann som jobber

Trenger du å oversette norsk CV til engelsk?

Det er mange som lurer på om du egentlig trenger å oversette en norsk CV til engelsk. Svaret på dette spørsmålet er både ja og nei.

Hvis du skal søke på jobb i Norge, så er sannsynligheten for at du trenger en engelsk CV veldig liten. Da holder det med en norsk CV. Men om du skal søke på jobb eller studier i utlandet, så må du ha en engelsk CV.

Grunnen til at en engelsk CV er nødvendig i noen tilfeller, er fordi mottakeren av CV-en din skal være i stand til å forstå det som står i dokumentet.

Trenger du å oversette din norske CV til engelsk? Ta kontakt med Din Gruppen i dag!

Krysser av på sjekklisten

Ikke glem cover letter når du søker jobb utenlands

Det er imidlertid ikke bare CV-en som må være på engelsk når du skal søke jobb i utlandet. Det samme gjelder et cover letter som du må skrive, eller søknadsbrev som vi sier på godt norsk.

Grunnen er den samme her, og det er at vedkommende som skal lese og vurdere CV-en din må kunne forstå selve dokumentet for å vurdere deg som potensiell kandidat.

Mann med et dokument

Jobbsøknad på engelsk er også viktig

Den eneste forskjellen på en norsk jobbsøknad og en engelsk jobbsøknad er språket. Poenget med et slikt dokument er den samme – nemlig å søke på en jobb.

I likhet med CV-en må jobbsøknaden være på engelsk, hvis du søker på en jobb i utlandet. Da er antageligvis den som vurderer kandidatene engelsktalende, og da er en jobbsøknad på engelsk nødvendig for at du skal ha en like god sjanse som alle de andre søkerne.

Tre personer med PC

Oversett din CV til engelsk ved hjelp av translatører

Å oversette din norske CV til engelsk er ikke noe du bør gjøre selv. Hvis du har vurdert det, så bør du legge fra deg den tanken med en eneste gang. Å stå for oversettelsen av CV-en din selv er nemlig en svært dårlig idé.

Når du trenger å oversette CV-en din til engelsk, så bør du alltid ta kontakt med et tekstbyrå. Der jobber det ofte translatører, og de sitter med akkurat den kunnskapen som du trenger.

Det å oversette en CV til engelsk er nemlig ikke bare-bare. Som nordmann vet du antageligvis at hver bransje har sin egen fagterminologi, samt at det stilles krav til utforming av spesifikke dokumenter. Slik er det også i utlandet.

Den som oversetter trenger altså både ferdighetene og spesifikke kunnskaper for å kunne sørge for at det blir riktig. På grunn av translatørens utdanningsbakgrunn, så kan du være helt sikker på at vedkommende har den nødvendige kunnskapen.