Oversette bøker? Her er tipsene! 

Ved å oversette bøker kan du nå ut til en langt større målgruppe. Kanskje har du skrevet en bok på norsk, og ønsker å appellere til engelske eller svenske lesere? Bøker som oversettes øker inntjeningspotensialet ditt, og lar deg samtidig formidle budskapet til flere. 

Dersom du er forfatter og har skrevet din egen bok, vurderer du muligens å oversette verket. Her forklarer vi deg fremgangsmåten, og deler andre nyttige tips. 

Hvordan oversette bøker? 

Om du vurderer å oversette én eller flere bøker du har skrevet, finnes det mange forskjellige muligheter. Husk at løsningen du velger kan være av stor betydning for kvaliteten på oversettelsen.  

Her er de vanligste fremgangsmåtene!  

Skjønnlitterær oversetter  

En skjønnlitterær oversetter er en person som jobber med oversettelse av nettopp bøker, med vekt på skjønnlitterære verk. Skjønnlitteratur er et paraplybegrep som brukes om all litteratur som er basert på fiksjon/oppdiktning.  

Oversetteren vil vite hvordan boken best mulig kan oversettes og tilpasses målgruppen. Det å oversette bøker er ingen rett-frem-jobb. Uttrykk og ordtak kan for eksempel ofte ikke oversettes direkte, og må tilpasses det andre språket.  

Elementer som stedsnavn, personnavn og lignende blir som regel beholdt slik det er i originalteksten. Men også dette kan tilpasses dersom det er noe du ønsker.  

Andre muligheter 

Et annet alternativ er selvfølgelig å oversette bøker selv. I så fall bør man snakke begge språk flytende for at resultatet skal bli best mulig. En bok med dårlige oversettelser vil neppe slå an!  

Dette er også grunnen til at de færreste forfattere velger å benytte seg av oversettelsesprogrammer når de skal oversette bøker. Automatisk oversettelse er en mulighet, men vil ofte resultere i dårlig semantikk og språklige krumspring. 

Hvor lang tid tar det å oversette bøker? 

Tatt i betraktning at en typisk oversetter kan oversette mellom 500 og 1 000 ord per time, vil det å oversette en bok kunne ta noen titalls timer. Dette vil selvfølgelig avhenge av hvor lang boken er. Er boken på 100 000 ord, vil det fort ta 100–200 timer å oversette den.  

Nøyaktig hvor lang tid det tar, vil selvfølgelig påvirkes av vanskelighetsgrad, språk og hvor effektivt oversetteren jobber. 

Hva koster litterær oversettelse? 

Prisen for å oversette bøker vil først og fremst avgjøres av antall ord. Jo lengre boken er, jo mer vil det antageligvis koste. Samtidig er det en jobb mange forfattere er villige til å betale for, siden man når ut til langt flere potensielle lesere/kjøpere.  

Siden også språk og vanskelighetsgrad kan spille inn, anbefaler vi deg å innhente et pristilbud. Da får du oversikt over forventet kostnad, og kan ta stilling til hvorvidt du har budsjett til det. 

Les mer om hva oversettelse koster, her! 

Det er ofte billigere og raskere å oversette barnebøker 

En barnebok vil ofte være både raskere og billigere å oversette enn andre bøker. Dette skyldes at barnebøker ofte inneholder mange bilder/illustrasjoner i forhold til tekst. Bøkene er dessuten ganske korte, og har et enkelt språk.  

Har du skrevet en barnebok, er det med andre ord enklere å finne rom i budsjettet til litterær oversettelse. 

Avtale om oversettelse

Motta hjelp med oversettelse av bøker  

Har du skrevet en bok på norsk, og ønsker å oversette den til engelsk? Eller kanskje omvendt? I så fall kan Din Translatør oversette boken for deg! Vi kan også bistå med oversettelser på dansk og svensk. 

Våre skjønnlitterære oversettere sørger for at boken oversettes med målgruppen i bakhodet. Kvalitet og lesbarhet står i fokus fra første til siste side!