Oversette bildetekst

I en stilling som oversetter får man forskjellige oppdrag. Dette kan for eksempel være å oversette en multimodal tekst. I praksis betyr det at du også er nødt til å oversette bildeteksten.

Når en multimodal tekst skal oversettes, er det viktig at alle tekstens elementer oversettes. Tekstens elementer utgjør en helhet, og for at budskapet skal komme frem på en god måte så må alle elementene være med i miksen. 

I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan du bør gå frem i forbindelse med det å oversette bildeteksten i en multimodal tekst.

Personer med puslebrikker

Hva er en multimodal tekst?

Innledningsvis nevnte vi begrepet multimodal tekst noen ganger. Men hva mener vi egentlig med en multimodal tekst? 

En multimodal tekst er en tekst hvor avsenderen benytter mer enn en modalitet for å få for budskapet til å nå frem til mottakeren. Det finnes mange eksempler på hva som er en modalitet, for eksempel tekst, bilde, lyd og video.

Multimodal tekst er imidlertid ikke det eneste begrepet man kan bruke til å omtale denne typen tekster. Et annet begrep som kan brukes her, er sammensatt tekst. En multimodal tekst er altså en sammensatt tekst.

En bunke med dokumenter

Alle elementer skal oversettes

I mange situasjoner er det viktig å huske på at alle elementene skal oversettes. Oversettelse av multimodale tekster, er et eksempel, men alle elementer skal også oversettes for eksempel i forbindelse med oversettelse av nettsider.

Dette kan høres ganske komplisert ut, men det er egentlig ikke det. Da kan det hjelpe å ta en ting om gangen, for eksempel ved å konsentrere seg først om selve teksten og deretter gå løs på teksten under bildene. Da er det mye enklere å holde hodet over vannet!

En person som viser frem et dokument

Slik oversetter du bildeteksten

Noen synes kanskje at det å oversette bildetekster høres vanskelig ut, men i praksis er det ikke vanskeligere enn å oversette andre typer tekster.

Veldig ofte vil det også være enklere å oversette bildeteksten, for den er naturligvis mye kortere enn den andre teksten. Bildetekster er som regel ikke lenger enn 1-2 setninger. 

Vi vil derfor driste oss til å si at det å oversette bildetekster, er en veldig enkel prosess. Dette vil være en rimelig sikker fremgangsmåte i forbindelse med dette:

  1. Les kildeteksten (dvs. bildeteksten).
  2. Oversett teksten.
  3. Les oversettelsen høyt for deg selv, for å finne ut om det høres naturlig ut.
  4. Om du synes at det er noe som ikke stemmer, så er det bare å prøve å finne andre ord som fungerer bedre.
  5. Hvis du derimot synes at det høres bra ut, så kan du gi deg selv en klapp på skulderen og ta fatt på neste oppgave!
Håndtrykk

Få hjelp til å oversette bildeteksten

Det er ikke vanskelig å oversette en bildetekst, men det betyr ikke at det er noe alle føler seg komfortable med. Derfor er det praktisk at det finnes andre som kan hjelpe deg med det, for eksempel Din Translatør. 

Din Translatør er en undergruppe av Din Gruppen, som er et tekstbyrå som leverer ulike tjenester innenfor tekstproduksjon. Hos oss jobber det en rekke konsulenter med kompetansen som skal til for å hjelpe deg!

Hos Din Translatør og Din Gruppen vil du også få de første 500 ordene gratis. Og det blir jo en god mengde med bildetekster, det! 

Ta kontakt med oss i dag og benytt deg av dette fantastiske tilbudet!