Oversette avtale? Finn ut hvordan! 

Skal du oversette en avtale? Da er du kanskje usikker på hvordan juridiske og faglige begreper skal oversettes. Det er viktig å forsikre seg om at det oversatte dokumentet ikke avviker fra originalteksten innholdsmessig. Heldigvis finnes det hjelp å få!  

I denne guiden forklarer vi deg hvordan du går frem. 

Forretningsmann hopper hekk: Hva koster oversettelse?

Trenger du en avtale på engelsk eller øvrige språk? 

Det å oversette en avtale er blant annet aktuelt dersom en av partene ikke forstår norsk. Innholdet i avtalen må være forståelig for alle involverte parter. Dette gjelder enten det er snakk om en arbeidsavtale, utleieavtale eller noe annet.  

En avtale inngås mellom to eller flere personer/parter. Før avtalen signeres, er det viktig at alle forstår hva de skriver under på. Har du et utkast til avtale på norsk, bør du derfor forsikre deg om at alle forstår dette.    

Ofte er det nok å oversette avtalen til engelsk. Dette er et språk mange forstår, selv om de skulle ha et annet morsmål. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å oversette til partens morsmål. Kanskje du trenger avtalen oversatt til tyrkisk, spansk, polsk eller fransk? 

Sjekkliste: Hvordan oversetter man dokumenter best mulig?

Hvordan oversette en avtale? 

Dersom du ikke kan eller vil oversette avtalen selv, finnes det ulike fremgangsmåter. Når det kommer til avtaler, gjelder det å velge fremgangsmåte med omhu. Hva som passer best for deg, avhenger blant annet av budsjett og kvalitetskrav.  

Her er noen alternativer!  

Maskinoversettelse 

Du kan oversette en avtale i Google Oversetter eller med lignende verktøy. Dokumentet kan lastes opp og oversettes til utallige språk, og ofte er dette gratis. Samtidig er det viktig å huske på at oversettelsen potensielt kan bli uriktig.  

Velger du maskinoversettelse, bør du derfor ikke ha høye krav til kvalitet. Og når det kommer til avtaler, er nettopp kvalitet noe de fleste vektlegger.  

Profesjonell og manuell oversettelse 

Det andre alternativet ditt er å få hjelp til å oversette avtalen av en profesjonell oversetter. Du finner oversettere med kompetanse innenfor et bredt utvalg av språk. Oversetteren vil gå gjennom avtaleteksten manuelt, og bit for bit oversette den til et nytt språk.  

Fordelen med denne oversettelsesmetoden, er at du kan føle deg trygg på at resultatet blir korrekt. På den måten slipper du også at uenigheter oppstår i etterkant.  

Statsautorisert oversettelse 

En annen form for manuell og profesjonell oversettelse, er statsautoriserte oversettelser. Her vil en oversetter med bevilling fra Kunnskapsdepartementet oversette avtalen din. Dokumentet blir stemplet, slik at man kan verifisere at innholdet er korrekt.  

Ofte er det ikke nødvendig med stempel, og da er det like greit å gå for en vanlig manuell oversettelse. Dette er i mange tilfeller mer økonomisk. 

Motta oversettelsestjenester av Din Text

Trenger du hjelp til å oversette avtalen din? 

Dersom du ønsker profesjonell hjelp med å oversette en avtale, kan Din Translatør hjelpe deg. Våre oversettere har bred erfaring på området, og høy språklig kompetanse. Oversettelsen blir derfor også av høy kvalitet.  

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om pris, leveransetid eller andre ting du lurer på. Vi skreddersyr hjelpen etter ditt budsjett og dine behov!