Oversette arvedokumenter? Her er fremgangsmåten! 

Har du arvedokumenter som du ønsker å oversette? Enten du er arvelater eller arving, kan en oversettelse bidra til å gjøre innholdet i dokumentet forståelig. Som arvelater ønsker du kanskje at et testament skal være mulig å tolke for arvinger som ikke snakker norsk. 

Dersom du skal oversette arvedokumenter, er det viktig å huske på at oversettelsen må være av høy kvalitet. I ytterste konsekvens kan uriktigheter føre til uenighet rundt arveoppgjøret, eller feil fordeling av eiendeler/formue.  

Her forklarer vi deg hvordan du bør gå frem!  

Hva er arvedokumenter? 

Arvedokumenter er en fellesbetegnelse for alle dokumenter som har betydning for fordeling av arv etter at arvelater går bort. Det kan for eksempel være snakk om et testament, en uskifteattest eller skifteattest.   

Et testament er arvelaters skriftlige viljeserklæring om hvordan formuen skal fordeles etter sin bortgang. Skifteattesten derimot, er et juridisk dokument med oversikt over lovfestede arvinger. Den sier også noe om hvem som har ansvar for gjennomføring av skiftet. 

Når trengs oversettelse av arvedokumenter? 

Oversettelse av arvedokumenter kan være aktuelt i mange ulike situasjoner. Ja, for eksempel når mottakeren ikke kan norsk. I mange tilfeller er arvingene bosatt i andre land og har et annet morsmål.  

Det kan også gå andre veien. Som arving i Norge kan du oppleve å få tilsendt arvedokumenter på et ukjent språk. I så fall trenger du kanskje å oversette innholdet for å få nødvendig oversikt. 

Hvordan oversette arvedokumenter? 

En skifteattest er på norsk, ifølge Norges domstoler. Har man behov for å oversette arvedokumenter – som for eksempel en skifteattest – må man derfor selv finne en oversetter. Skal dokumentet benyttes i et annet land, kan det også være behov for notarialbekreftelse.  

Det finnes ulike typer oversettere å velge mellom. Hva som passer best for deg, avhenger av budsjett og behov. Valg av oversettelsesmetode kan også være avhengig av hva mottaker av dokumentet krever. 

Profesjonell translatør 

En profesjonell oversetter er en person med bred erfaring innen oversettelse av dokumenter og andre tekster. Vedkommende kan bistå deg med å oversette arvedokumenter, og kan levere oversettelser av høy kvalitet.  

Denne formen for oversettelse kan for eksempel være aktuell dersom du skal oversette dokumentet for eget bruk.   

Statsautorisert oversetter 

Må oversettelsen ha et stempel som bekrefter at den er korrekt oversatt? I så fall er det vanlig å velge en statsautorisert oversetter. Translatøren har da bevilling fra norske myndigheter, og har gjennomført eksamen i det aktuelle språkparet.  

Det finnes for eksempel statsautoriserte oversettere med bevilling innen norsk til engelsk-oversettelser. Velger du autorisert oversettelse, vil kostnaden ofte bli litt høyere. 

Motta hjelp med oversettelse av testament og skifteattest 

Dersom du har behov for å oversette arvedokumenter eller andre dokumenter, kan profesjonelle oversettere hjelpe deg. Din Translatør kan bistå med oversettelseshjelp, og sørger for at oversettelsen holder høy språklig kvalitet.  

Hvis du har spørsmål om pris eller oversettelsesprosessen, er det bare å ta kontakt. Vi vil gi deg et skreddersydd tilbud basert på oppdraget ditt. Våre oversettere har blant annet bred erfaring innen norsk–engelsk- og engelsk–norsk-oversettelser.