Oversett dokumenter på 1, 2, 3

Oversett dokumenter fra ett språk til et annet, og gjør det enklere for målgruppen å tolke innholdet. Det finnes omkring 7 000 språk på verdensbasis, og de fleste av oss forstår kun et par av dem. Med oversettelse kan innholdet ditt nå ut til flere.

Vi skal her forklare deg hvordan du går frem. Oversett dokumenter fra norsk til engelsk (eller andre språk) med våre anbefalte metoder, slik at resultatet blir mest mulig korrekt og pålitelig.

Forstørrelsesglass: Oversett dokumenter med følgende metoder

Oversett dokumenter med disse metodene

Når du skal oversette dokumenter finnes det hovedsakelig tre ulike metoder å velge mellom, og disse skiller seg fra hverandre både med tanke på pris og kvalitet.

Det er imidlertid ikke slik at du nødvendigvis trenger å velge den dyreste oversettelsesformen for å få et godt resultat. Dette avhenger av hva oversettelsen skal brukes til.

Oversett dokumenter ved hjelp av en oversetter

1. Oversett dokumenter med autorisert oversetter

I noen tilfeller bør oversettelser utføres av en autorisert oversetter. Dette er først og fremst aktuelt når du har oversettelser som skal sendes til myndighetsorganer som politivesen, domstolene eller lignende.

Oversett dokumenter som arvedokumenter, politiattester, vitnemål eller lignende ved hjelp av en autorisert oversetter dersom mottaker krever dette. Oversettelsen vil da stemples, slik at mottaker får bekreftet at den er oversatt av en oversetter med tilstrekkelig kompetanse.

Bruker du en autorisert oversetter vil som regel prisnivået være forholdsvis høyt. Heldigvis finnes det alternativer du kan vurdere, dersom mottaker ikke spesifikt ber om autorisert oversettelse.

Oversett dokumenter ved hjelp av profesjonelle oversettere

2. Oversettelse av dokumenter utført av profesjonelle oversettere

I Norge finnes det mange erfarne og dyktige oversettere. Mange av disse har ikke nødvendigvis autorisasjon, men kan likevel levere oversettelser av svært høy kvalitet. Oversetteren går gjennom originalteksten og oversetter den deretter manuelt.

Manuell oversettelse av proffe oversettere vil i de fleste tilfeller være det beste alternativet. Det er stort sett billigere enn autorisert oversettelse, og gir deg et pålitelig resultat.

Denne formen for oversettelse passer perfekt når du har behov for oversettelse av dokumenter innad i bedriften din, eller ved oversettelser til private formål.

Oversett dokumenter ved hjelp av dyktige oversettere

3. Kan jeg bruke Google Translate til å oversette dokument?

Ja, du kan bruke automatiske oversettelsesprogrammer til å oversette dokumenter. Oversett dokument i Google Translate ved å kopiere teksten og lime den inn i programmet. Du kan også klikke på «Documents» og laste opp et dokument direkte i programmet.

Det du imidlertid bør være obs på, er at oversettelser i Google Translate ofte har veldig varierende kvalitet. Du bør regne med at mange av ordene ikke oversettes korrekt, siden ett ord kan ha flere potensielle oversettelser.

Du bør derfor gå gjennom Google-oversettelsen for å sikre at kvaliteten er god nok. Om du kun oversetter for eget bruk, er det kanskje ikke så nøye om noen ord er feil – så lenge du forstår essensen.

Skal du imidlertid sende dokumentet til noen andre, kan det være lurt å vurdere manuell oversettelse istedenfor.

Mange grunner til å oversette dokumenter

Hvorfor oversette dokumenter til engelsk eller andre språk?

Det finnes flere gode grunner til å oversette tekst fra ett språk til et annet. Oversett dokumenter for å gjøre innholdet mulig å tolke for personer som har et annet språk enn dokumentets opprinnelige språk.

For bedrifter kan det være aktuelt å oversette dokumenter eller annet innhold for å nå ut til nye målgrupper andre steder i verden. Har du kanskje en bruksanvisning på norsk, og vil ekspandere driften til Storbritannia? Da bør du ha en god oversettelse av dokumentet.

Oversett dokumenter med vår hjelp

Oversett dokumenter med vår hjelp!

Det å oversette dokumenter innebærer at man ved hjelp av manuell eller automatisk oversettelse overfører innholdet fra ett språk til et annet. For at resultatet skal bli best mulig, er det lurt å oversette manuelt.

I noen tilfeller vil du ha bruk for en autorisert oversetter når du skal oversette viktige dokumenter, men dette avhenger av mottakers krav. Som regel vil det være godt nok å velge ordinær oversettelse gjort av profesjonelle oversettere.

Vi har dyktige oversettere som kan hjelpe deg med oversettelser, og vi sørger for at resultatet blir korrekt og pålitelig – hver gang. Ta kontakt i dag, og oversett dokumenter på 1, 2, 3!