Ulike nasjoners flagg
Logo av to ulike språktegn

Din Translatør er en merkevare under Din Gruppen. Vi hjelper bedrifter og privatpersoner med presise oversettelser. Gode oversettelser er viktige i en rekke sammenhenger. Enten du skal oversette en fødselsattest eller nettsiden til et konsern, vil det være viktig at oversettelsen ikke bærer preg av programmer som Google Translate og lignende.

Vårt team med oversettere kan hjelpe deg innen følgende språkpar:

  • Norsk – Engelsk
  • Engelsk – Norsk
  • Dansk – Norsk
  • Svensk – Norsk