Norske oversettere 

Norske oversettere kan bistå deg eller bedriften din med oversettelser av alt fra søknader og nettsteder til reklamebudskap. Ved å oversette teksten din til et annet språk, kan du nå ut til et bredere publikum på en presis og målrettet måte.  

Men hvordan jobber egentlig oversettere, og hva koster det? Her er alt du trenger å vite! 

Forstørrelsesglass: Når trenger du en stemplet oversettelse?

Hva kan norske oversettere hjelpe deg med? 

Uansett hva slags tekst du har, kan en norsk oversetter hjelpe deg med oversettelsen. Mange har også kompetanse som tolk, noe som betyr at de kan oversette muntlige samtaler mellom personer med forskjellige språk.   

Når vi snakker om norske oversettere, mener vi imidlertid først og fremst translatører som oversetter tekst. Her er noen eksempler på tekstinnhold du kan få hjelp til å oversette til et nytt språk:  

 • Søknader 
  • Jobbsøknader 
  • Sponsorsøknader 
  • Motivasjonsbrev til studiesteder 
 • Dokumenter 
  • Attester (fødselsattester, vigselsattester, dødsattester etc.) 
  • Juridiske dokumenter 
  • Vitnemål 
 • Markedsføringstekst 
  • Annonsetekst 
  • Tekst til bedriftens nettsted (SEO-tekst, produktbeskrivelser etc.) 
  • Nyhetsbrev 
 • Undertekst 
  • TV 
  • Film 
  • Reklamevideoer til sosiale medier 
 • Litteratur og øvrig tekst 
  • Bøker 
  • Brosjyrer 
  • Bruksanvisninger 
PC og forstørrelsesglass: Hva er en stemplet oversettelse?

Finn norske oversettere med kompetansen du trenger 

Så lenge kvalitet er viktig, er en menneskelig oversetter det sikreste valget. Norske oversettere kan ha varierende kompetanse. Noen har statsautorisasjon, noe som innebærer at de er bemyndiget til å verifisere oversettelsen gjennom Kunnskapsdepartementet.  

Majoriteten av norske oversettere har ikke denne type autorisasjon. Det trenger imidlertid ikke å bety at kvaliteten er noe dårligere. Vanligvis er det mest økonomisk og hensiktsmessig å bruke en ordinær oversetter, med mindre mottaker krever stempel som bekrefter riktigheten. Sistnevnte kan være aktuelt om mottaker er en offentlig myndighet.  

Dersom du trenger en oversettelse, finnes det mange forskjellige muligheter. Den kanskje enkleste utveien er å benytte seg av automatisk oversettelse i Google Translate eller lignende. Dette er for mange en god og rask løsning om oversettelsen er til eget bruk.  

I oversettelsesprogrammer får man som regel en ferdig oversatt tekst på få sekunder, og ofte gratis. Til gjengjeld vil teksten ofte inneholde grammatikkfeil og andre feil. Dette gjør resultatet upålitelig. Hva som passer best for deg, avhenger altså i stor grad av kvalitetskravene du stiller. 

Mann viser stemplet oversettelse

Oversetter fra norsk til engelsk og andre språk! 

Språkkompetansen blant norske oversettere er mangfoldig. Det betyr at du kan få hjelp med kvalitetsoversettelser uansett hvilket språk oversettelsen skal oversettes fra eller til. Felles for de fleste norske translatører, er at de har gode norskferdigheter.  

Dermed kan de oversette teksten din enten fra eller til norsk, fra eller til andre språk. Her er noen eksempler: 

 

 • Engelsk–norsk / Norsk–engelsk 
 • Svensk–norsk / Norsk–svensk 
 • Dansk–norsk / Norsk–dansk 
 • Tysk–norsk / Norsk–tysk 
 • Fransk–norsk / Norsk–fransk 
 • Spansk–norsk / Norsk–spansk 
 • Italiensk–norsk / Norsk–italiensk 
 • Finsk–norsk / Norsk–finsk 
 • Polsk–norsk / Norsk–polsk 
 • Kinesisk–norsk / Norsk–kinesisk 
 • Arabisk–norsk / Norsk–arabisk 
 • Gresk–norsk / Norsk–gresk 
Sjekkliste for deg som vil starte bedrift i Danmark

Hva koster hjelp fra norske oversettere? 

Det er veldig varierende hva det vil koste å motta bistand fra en profesjonell oversetter. Først og fremst vil tekstens lengde (antall ord) spille en viktig rolle. Jo flere ord som skal oversettes, eller jo lengre tid oversettelsen tar, jo mer koster det.  

I tillegg til dette kan type oversetter (statsautorisert eller ikke), oversetterbyrå, språk og andre faktorer spille inn. For å få en idé om hva oversettelsen vil koste, anbefaler vi å innhente konkrete tilbud. Dette er uforpliktende, og du står fritt til å velge oversetter etter å ha sammenlignet priser. 

Tre oversettere på PC: Motta en stemplet oversettelse

Motta hjelp fra erfarne oversettere med norsk morsmål 

Trenger du hjelp fra en norsk oversetter med kompetanse i språk som engelsk eller dansk? Din Translatør har erfarne og språkkyndige oversettere som bistår deg med alt fra undertekst- til dokumentoversettelser.  

Vi oversetter teksten manuelt og kvalitetssikrer den før levering, uten at dette går på bekostning av effektivitet og leveringstid.