Juridiske oversettelser

Det er aktuelt med juridiske oversettelser dersom du har juridiske tekster som skal oversettes til ett eller flere nye språk. Juridiske dokumenter inneholder ofte en del juridiske uttrykk, og det er naturligvis essensielt at disse oversettes korrekt for at betydningen ikke skal endres.

Her er alt du trenger å vite om juridiske oversettelser!

Forstørrelsesglass: Hva er juridiske oversettelser?

Hva er juridiske oversettelser?

En juridisk oversettelse er en oversettelse av juridiske tekster, og kan utføres på vegne av både privatpersoner, offentlige institusjoner, bedrifter og andre parter. Det finnes et bredt spekter av tekster som faller innunder denne kategorien. Her er noen eksempler: 

 • Testamenter
 • Kontrakter
 • Rettsvitenskapelige bøker og læremidler
 • Forskrifter
 • Lover
 • Avtaler
 • Erklæringer
 • Vilkår og betingelser
 • Fremtidsfullmakter

Ved oversettelse vil innholdet i teksten omskrives til et nytt språk. Det kan for eksempel være snakk om å oversette et testament fra norsk til engelsk eller omvendt.

Advokat hopper over hindringer: Hva er juridiske oversettelser?

Tenk på dette når du skal bestille juridiske oversettelser

Når du har behov for juridiske oversettelser, er det spesielt viktig å ta hensyn til at alt innholdet blir oversatt på korrekt måte. Informasjonen som finnes i juridiske dokumenter, bøker, avtaler, kontrakter og lignende, er ofte av svært viktig karakter.

Av den grunn er det helt essensielt at juridiske termer (og øvrig innhold) blir oversatt av noen som har høy kompetanse innen begge språk. Samtidig er det naturligvis en fordel om oversetteren har kunnskap om juridiske termer og uttrykk, både på original- og målspråk.

Avhengig av hva oversettelsen skal brukes til eller hvem mottakeren er, kan det også være behov for autorisert oversettelse. Det betyr at en oversetter med autorisasjon utfører oversettelsen og stempler den i etterkant.

Dersom ikke mottaker setter spesifikke krav til autorisert juridisk oversettelse, kan du sannsynligvis benytte deg av en ordinær oversetter. Oversettelsen vil da fortsatt være av høy kvalitet, men uten stempel.

Juridiske oversettelser av en bunke med dokumenter

Hvordan oversette juridiske dokumenter?

Det finnes ulike fremgangsmåter for deg som skal oversette juridiske dokumenter. Her er noen av alternativene dine:

 • Automatisk oversettelse
 • Oversette selv
 • Bruke en oversettelsestjeneste

Dersom du ikke har høye krav til kvaliteten på den juridiske oversettelsen, kan du bruke automatisk oversettelse. Dette kan for eksempel være nyttig når du ønsker å oversette en tekst til eget bruk. Vær obs på at det kan være en del feile oversettelser i teksten.

Juridiske oversettelser kan også utføres på egen hånd, dersom du føler at du har god nok faglig og språklig kompetanse.

Dersom det er snakk om viktige juridiske oversettelser, kan det være greit å bruke en profesjonell oversettelsestjeneste. Da kan du som regel føle deg trygg på at oversettelsen blir at høy kvalitet.

Oversettere kan hjelpe deg med juridiske oversettelser

Hvem utfører oversettelser av juridisk karakter?

Det finnes mange som kan gjennomføre juridiske oversettelser. Først og fremst kan vi nevne profesjonelle oversettere som har den språklige kunnskapen som trengs. Oversettere kan gjøre faglig research og sørge for at alle termer oversettes riktig.

Blant profesjonelle oversettere finner du oversettere både med og uten autorisasjon. Ofte vil det være mer enn bra nok å bruke en vanlig oversetter uten autorisasjon, noe som også koster mindre. I enkelte tilfeller er det imidlertid krav om autorisert oversettelse.

Advokater og andre med juridisk bakgrunn har gjerne også god kunnskap om juridiske termer og uttrykk, og kan noen ganger oversette tekster. Dette forutsetter imidlertid at vedkommende også har gode språkferdigheter.

 

 • Oversettere
 • Autoriserte oversettere
 • Juridisk fagpersonell
PC med dokumenter: Få hjelp med juridiske oversettelser

Hva koster juridiske oversettelser?

Prisen for juridiske oversettelser avhenger først og fremst av omfanget på teksten som skal oversettes. Hos de fleste oversettelsesbyråer betaler du per ord som skal oversettes. Noen har timepris, der tidsbruken avgjør kostnadene.

Oversettelser vil dessuten kunne variere i pris på grunnlag av faktorer som språk, vanskelighetsgrad og hvilket oversettelsesbyrå du benytter deg av.

Det beste er kanskje å innhente et pristilbud fra flere aktører, slik at du kan få en best mulig oversettelse til en så gunstig pris som mulig.

Trenger du hjelp med juridiske oversettelser? Vi gjør jobben raskt og effektivt!

Motta hjelp med juridiske oversettelser

Juridiske oversettelser inkluderer oversettelser av alt fra kontrakter og lovtekst, til avtaler, testamenter og forskrifter. Når teksten oversettes til et nytt språk, er det spesielt viktig å ta hensyn til at juridiske begreper ivaretas på best mulig måte.

Dersom du har behov for oversettelse av juridiske tekster eller dokumenter, kan Din Translatør gjøre jobben for deg – raskt og effektivt. Vi er opptatt av å levere juridiske oversettelser av høyeste kvalitet, og tar selvfølgelig hensyn til dine ønsker og krav.

Kontakt oss i dag for oversettelse av juridisk tekst!