Internasjonalisering

Begrepet internasjonalisering benyttes ofte om bedrifter som ønsker å satse internasjonalt. Kanskje virksomheten din planlegger å selge tjenester eller eksportere produkter til nye land? Dette kan gi økt omsetning og langt flere potensielle kjøpere.

Det å lykkes med internasjonalisering kan likevel være utfordrende. I denne artikkelen ser vi nærmere på begrepet, og hvordan bedriften din kan lykkes!

Personer fra ulike land: Internasjonalisering

Hva betyr internasjonalisering?

Fra et markedsføringsperspektiv betyr internasjonalisering at en virksomhet skreddersyr tjenestene eller produktene sine til markeder utenfor landegrensene. Det kan for eksempel være snakk om å tilpasse et produkt til en målgruppe i et annet land eller en annen kultur.

Dersom vi ser på internasjonalisering i et økonomisk perspektiv, handler prosessen om å øke virksomhetens involvering på det internasjonale markedet.

Kort fortalt kan internasjonalisering handle om alt fra utveksling av produkter og tjenester, til deling av kunnskap og idéer mellom ulike land/kulturer.

Forstørrelsesglass: Forskjell på globalisering og internasjonalisering

Hva er forskjellen mellom internasjonalisering og globalisering?

I forbindelse med internasjonalisering kan du også komme over uttrykket «globalisering». De to begrepene har mye til felles, da begge handler om at informasjon, kapital eller produkter forflyttes over landegrenser.

Selv om de to begrepene i mange tilfeller brukes om hverandre, beskriver de i prinsippet to ulike prosesser. Når det er snakk om prosesser som bidrar til at verden blir mindre, snakker vi typisk om globalisering.

Ved globalisering er det gjerne snakk om økende grad av avhengighet mellom ulike nasjoner. Dette kan også føre til økt konflikt og spenning, siden økonomiske, religiøse og sosiale ulikheter møtes.

Globalisering sees med andre ord ofte i sammenheng med svekkelse av de enkelte nasjonene. Når det er snakk om internasjonalisering derimot, er fokuset på et ønsket og bevisst samarbeid mellom de forskjellige landene.

Sjekkliste ved internasjonalisering

Hvordan lykkes med internasjonalisering?

Internasjonalisering kan være en lang og krevende prosess, og langt fra alle lykkes med planene sine. Heldigvis finnes det noen gode tips som kan øke sjansen for at planene dine realiseres.

Her er noen av dem!

Mann med plan for internasjonalisering

Lag en konkret plan

Blant de mest grunnleggende faktorene for å lykkes med internasjonalisering, er god planlegging. Du bør ha en konkret markedsplan, og konkretisere nøyaktig hva bedriften din ønsker å oppnå.

Det er blant annet nødvendig å kartlegge målgruppen, og å undersøke om det i det hele tatt finnes et marked for produktet ditt i de aktuelle landene. Spørreundersøkelser og kommunikasjon med lokal ekspertise kan være gull verdt i denne prosessen.

PC med forstørrelsesglass: Slik lykkes bedrifter med internasjonalisering

Søk om økonomisk støtte hos Innovasjon Norge

Internasjonalisering kan ofte være en dyr prosess, og mange virksomheter oppdager at prosessen blir mer kostbar enn først antatt. Skal du lykkes, er du avhengig av kapital.

Dersom du får hjelp med finansiering ved internasjonal satsing, øker sjansen for at planene kan gjennomføres. Du kan søke om slik støtte gjennom Innovasjon Norge, som blant annet tilbyr lån til internasjonalisering og vekst, EU-finansiering og EØS-midler.

Mann hopper over språkhindringer: Oversettelser ved internasjonalisering

Nå ut til målgruppen på nye språk

En av utfordringene ved å lykkes med internasjonalisering, er at du må nå ut til målgrupper i nye land. Disse målgruppene snakker kanskje et annet språk, noe som kan gjøre det vanskelig å kommunisere informasjon om tjenester og produkter.

Oversettelse av bedriftens hjemmeside til ulike språk er blant tiltakene du bør prioritere. Her kan potensielle kunder finne informasjon om tjenestene og produktene på sitt eget språk. Husk at også e-poster, markedsføringsmateriell og lignende bør oversettes.

Vi har tidligere sett nærmere på hva det koster å oversette bedriftens nettsted

Ved oversettelse er det viktig å huske på at tekstene ikke bare skal oversettes ord for ord. Innholdet bør bli tilpasset målgruppens kultur, og ha god språklig flyt.

Kontrakt om oversettelse: Få hjelp med internasjonalisering

Bestill oversettelser som appellerer til målgruppen

Planlegger du internasjonalisering og ønsker å nå ut til målgruppen på en effektiv måte? Da kan Din Translatør hjelpe deg! Våre oversettere har lang erfaring på området, og sørger for at innholdet optimaliseres for mottakerne.

Vi leverer oversettelser av høy kvalitet, og kan vise til kort leveringstid og mange fornøyde bedriftskunder.

Kontakt oss i dag og kom i gang med internasjonalisering på 1, 2, 3!