Internasjonal satsing

Internasjonal satsing kan gi bedriften din tilgang på en hel verden av nye, potensielle kunder – bokstavelig talt. I Norge bor det i overkant av fem millioner mennesker. I verden totalt er befolkningstallet til sammenligning på mer enn 7,7 milliarder.

Om du kan nå ut til bare en liten brøkdel av disse menneskene (eller bedriftene), kan bedriften din sannsynligvis oppleve stor vekst. Ikke bare i omsetning, men også i rekkevidde.

Hva er internasjonal satsing?

Hva menes med internasjonal satsing?

Internasjonal satsing innebærer typisk at en bedrift som tidligere kun har hatt målgruppen sin i ett land, ønsker å ekspandere til utlandet. Dette innebærer at bedriften forsøker å nå ut til potensielle målgrupper på tvers av landegrenser.

Det å satse i utlandet kan bety at du for eksempel vil tilby produktene eller tjenestene du selge også i Sverige. Når vi snakker om internasjonal satsing derimot, er det gjerne snakk om et større spenn av markeder – og da gjerne i flere verdensdeler.

Bedrift som lykkes med internasjonal satsing

Hjelper Innovasjon Norge bedrifter med internasjonal satsing?

Internasjonal satsning innebærer ofte store kostnader. Skal du for eksempel bygge avdelinger i landene der satsingen skal foregå? Da kan du regne med at satsingen blir både dyr og tidkrevende. Eller skal alle varer eksporteres fra Norge?

Innovasjon Norge tilbyr finansiering for internasjonal satsing, slik at bedriften din kan redusere den finansielle risikoen. Målet er at bedriften din skal kunne bidra til verdiskaping og vekst innenlands, slik at du har grunnlaget som trengs for å lykkes internasjonalt.

Personer fra ulike kontinenter: Hvordan lykkes med internasjonal satsing?

Hvordan lykkes med internasjonal satsing?

Internasjonal satsing er enklere sagt enn gjort, og mange bedrifter gir opp underveis. Prosessen krever mye planlegging, og ikke minst kunnskap om lover og regler. Foruten økonomiske midler, er det også diverse andre ting du bør tenke på.

Her er noen tips til bedrifter som ønsker å slå gjennom internasjonalt!

Spørreundersøkelser er viktige ved internasjonal satsing

Gjør nødvendige forhåndsundersøkelser: Er det et marked i utlandet?

Før du gjør noe som helst, er det lurt å gjennomføre en spørreundersøkelse eller lignende. Dette for å finne ut om det er et behov for produktene og tjeneste du tilbyr, i de aktuelle landene. Er det i det hele tatt interesse, eller er behovet allerede dekket?

Det finnes firmaer som kan hjelpe bedriften din med slike undersøkelser, dersom du er usikker på fremgangsmåte.

Mann med forretningsplan: Slik kommer du i gang med internasjonal satsing

Lag en god forretningsplan

Det er også smart å ha en god forretningsplan. Du har kanskje allerede en forretningsplan, men husk at denne gjerne må endres nå som du skal nå ut til nye målgrupper i andre land.

Både markedsføringsmetoder, budsjett, logistikk og andre ting kan bli totalt annerledes enn hva det er i dag. 

Tilpass markedsføring og nettside ved internasjonal satsing

Tilpass markedsføring og nettside til de nye målgruppene

Ved internasjonal satsing vil bedriften din måtte tilpasse både markedsføringsmateriell og nettsider. Bedriftens hjemmeside er gjerne på norsk i dag, men skal du satse internasjonalt bør du få siden opp på flere språk.

Engelsk er et språk som forstås i store deler av verden, og kan i enkelte tilfeller være tilstrekkelig. Oversett nettsiden din til engelsk, og sørg for at både blogginnlegg, produktbeskrivelser, «om oss»-siden og annet innhold blir oversatt.

Det er også viktig at reklametekster blir tilgjengelig på et språk målgruppen forstår. Skal du for eksempel nå ut til målgruppen gjennom Google Ads, er det helt avgjørende at budskapet er oversatt til riktig språk.

Trenger du hjelp med internasjonal satsing?

Trenger bedriften din hjelp med å oversette nettside?

Internasjonal satsing er en omfattende prosess, og innebærer blant annet et behov for finansielle midler, forberedelser og tilpasning. Nettsiden og markedsføringsmateriell bør for eksempel oversettes til et språk målgruppen din forstår.

Har du behov for å oversette en nettside eller annet innhold i forbindelse med internasjonal satsing? Din Translatør gjør gjerne jobben for deg. Vi har dyktige oversettere som sørger for at språk og innhold tilpasses målgruppen.

På den måten kan du enklere nå ut med budskapet på tvers av landegrenser. Kontakt oss i dag, og få rask og god oversettelseshjelp!