Hvordan oversetter man dokumenter?

Oversetter man dokumenter finnes det en rekke fremgangsmåter å ta i bruk. Hvorvidt du bør oversette dokumentene dine manuelt eller med automatiske oversettelsesprogrammer, avhenger av dine eller mottakerens krav til kvalitet.

Her får du oversikt over mulighetene dine, og hva som er fordelene og ulempene ved de ulike løsningene!

Hvordan oversetter man dokumenter automatisk på PC?

Slik oversetter du dokumenter

Dersom du har et dokument som gjerne skulle ha blitt oversatt til et nytt språk, finnes det både gratisløsninger og løsninger som koster litt penger.

Det er imidlertid ikke bare kostnadene som kan variere – også kvaliteten kan bli påvirket av oversettelsesmetode. Vi har en guide om oversettelse av viktige dokumenter du også kan sjekke ut! 

Forstørrelsesglass: Hvordan oversetter man dokumenter?

1. Automatisk oversetter

Dokumenter kan oversettes ved hjelp av en automatisk oversetter, som for eksempel Google Translate. Dette er gratis, raskt og enkelt, og du kan oversette fra og til et stort utvalg av språk.

Samtidig er det ingen garanti for at oversettelsen er korrekt, noe som gjør metoden lite egnet når kvaliteten er viktig. En automatisk oversettelse passer kanskje best når du ønsker å oversette til eget bruk.

Oversetter du dokumenter med automatiske oversettelsesprogrammer, kan du ofte laste opp dokumentet direkte i programmet – enten det er en Word-fil eller andre formater. I løpet av få sekunder vil du kunne se den oversatte versjonen foran deg.

Translatør presenterer tekst: Hvordan oversetter man dokumenter?

2. Manuell oversettelse av dokumenter

Dersom man ønsker høy kvalitet når man oversetter dokumenter, er manuell oversettelse det klart beste valget. Det finnes mange ulike fremgangsmåter om du vil oversette dokumentene dine manuelt: 

  • Oversette selv
  • Bruke en profesjonell oversetter
  • Oversettelse gjennom autorisert translatør

Dersom du kan både original- og målspråk tilstrekkelig godt, er det ingenting i veien for å oversette selv. Men om du ikke har spesielt gode språkferdigheter i ett eller begge språk, er det kanskje best å få litt oversettelseshjelp.

Profesjonelle oversettere finnes både med og uten statsautorisering. Begge kan levere oversettelser av svært høy kvalitet. Den viktigste forskjellen er at en statsautorisert oversetter stempler oversettelsen slik at mottaker vet at innholdet er korrekt.

I de fleste tilfeller har du nok ikke bruk for stempel, og da er en profesjonell oversetter uten autorisasjon et vel så godt valg. Vanligvis vil det nemlig koste litt ekstra å få hjelp av en oversetter med autorisasjon.

Tre personer som jobber med oversetting: Hvordan oversetter man dokumenter?

Hvem oversetter dokumenter?

Dersom du bruker en profesjonell oversetter, er det gjerne snakk om en person med særlig gode språkferdigheter i de aktuelle språkene. Ofte er oversetteren flerspråklig, og snakker begge språk flytende.

Om du får hjelp av en autorisert oversetter, har oversetteren utført og bestått en eksamen i språkparet ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Oversettere som ikke har autorisasjon har ofte vel så gode språkferdigheter som de med autorisasjon. Ofte har de andre utdannelser, og da gjerne innen språk eller litteratur.

Sjekkliste: Hvordan oversetter man dokumenter best mulig?

Hvordan blir oversettelsen best mulig?

Det å oversette fra ett språk til et annet handler ikke bare om å oversette enkeltord. Det er viktig at helheten blir grammatisk korrekt og at teksten gir mening for mottakeren. Husk at setninger ofte bygges veldig forskjellig opp fra språk til språk.

Oversettelser vil derfor neppe bli spesielt gode om man oversetter ord for ord, noe som ofte vil skje om du bruker automatiske oversettelsesprogrammer.

Oversetter man dokumenter er det også viktig å sørge for at man oversetter faglige ord og begreper på riktig måte. Dokumenter har ofte et formelt språk, og det er lite rom for tolkninger. 

Fire personer med ulike språk kan kommunisere med oversetting: Hvordan oversetter man dokumenter?

Oversettelse av dokumenter | Pris

Oversetter du dokumenter ved hjelp av profesjonelle translatører, vil prisen blant annet avhenge av hvorvidt oversetteren har autorisasjon eller ikke. Autoriserte oversettelser vil som nevnt ofte koste litt ekstra.

Men den desidert mest avgjørende prisfaktoren når du skal oversette dokumenter, er antall ord. Har du et omfattende dokument som skal oversettes, vil dette ofte koste mer enn dersom du kun skal oversette et kort dokument.

Vanligvis betaler man per ord når man oversetter dokumenter, og prisen per ord kan variere en del fra oversetter til oversetter.

Få hjelp med oversettelse: Hvordan oversetter man dokumenter?

Få hjelp til oversetting av dokumenter

Oversetter man dokumenter kan man få dokumentene på andre språk, noe som er praktisk når mottakeren ikke snakker originalspråket. Kanskje du trenger å oversette en attest, erklæring eller andre viktige dokumenter fra norsk til engelsk eller omvendt?

Din Translatør hjelper deg effektivt, og oversetter dokumenter fra norsk til engelsk, eller fra dansk, svensk eller engelsk til norsk. Vi sørger for at oversettelsen blir av høy kvalitet, både når det gjelder grammatikk, flyt og rettskriving.

Kontakt oss i dag – vi oversetter dokumenter på 1, 2, 3!