Hvordan oversette vitnemål til engelsk?

Hvordan oversette vitnemål til engelsk? Når du skal søke jobb eller videre studier, så trenger du et vitnemål. Dersom du planlegger å jobbe eller fortsette studiene i utlandet, så må du legge ved vitnemålet ditt på engelsk i søknaden din.

I slike situasjoner er et vitnemål på engelsk nødvendig fordi mottakeren sannsynligvis har et annet morsmål enn det du har. De snakker altså ikke norsk, og da trenger dere et universelt språk for å kommunisere. Engelsk er et eksempel på universelle språk.

På mange av dagens utdanningsinstitusjoner er det mulig å få utstedt et vitnemål på engelsk. Noen skoler gjør dette uten at det koster noe ekstra, mens på andre skoler må betale litt for at de skal gjøre dette for deg. Men det finnes også andre steder hvor du kan få oversatt vitnemålet ditt.  

I denne artikkelen skal vi se på hvordan dokumenter oversettes til engelsk. I tillegg skal vi hjelpe deg å finne ut hvor du kan lete for å finne noen som kan hjelpe deg med å oversette vitnemål eller andre offisielle dokumenter til engelsk.

Personer med hver sin puslebrikke

Slik oversetter du dokumenter til engelsk

Når du skal oversette dokumenter er til engelsk, er du avhengig av å få hjelp av en profesjonell oversetter. Et annet begrep for det er statsautorisert oversetter. Det er altså ingen god idé å prøve å oversette sitt eget vitnemål.

Årsaken til det er at et vitnemål (og andre offisielle dokumenter) er et verdifullt dokument. Derfor bør disse håndteres på en svært forsiktig måte. Oversettelsen av disse dokumentene må også gjøres ordentlig, og det krever spesifikke ferdigheter.

Med spesifikke ferdigheter mener vi kunnskap om det å lokalisere. Det å lokalisere et dokument er å tilpasse det aktuelle dokumentet slik at det gjenspeiler språket, begrepene og kulturen i landet som dokumentet skal sendes til. 

Ved å benytte deg av en profesjonell oversetter, unngår du altså at jobben eller studieplassen skal gå på bekostning av at oversettelsen av de offisielle dokumentene dine var for dårlig.

En jobbende mann

Trenger du en translatør til engelsk vitnemål?

Du lurer kanskje på om du virkelig trenger en translatør til å oversette vitnemålet ditt til engelsk? Svaret på dette spørsmålet er ja, og denne translatøren bør være statsautorisert.

Når noen kaller seg en statsautorisert translatør, så betyr det at vedkommende har gjennomført en translatøreksamen på Norges Handelshøyskole. Når denne eksamenen er bestått, så får translatøren utstedt en bevilgning av Kunnskapsdepartementet.

Det betyr at du kan stole på at oversettelsen av vitnemålet ditt er i trygge og kunnskapsrike hender. Det er nemlig ikke alle som kan kalle seg en statsautorisert translatør.

Tre personer med PC

Motta tilbud på oversetting

Trenger du en statsautorisert oversetter? Det kan vi i Din Translator hjelpe deg med!

I tillegg har vi oversettere som mestrer engelsk på morsmålsnivå, hvis du trenger hjelp til å oversette andre typer tekster. Enten du allerede har begynt å jobbe med et utkast selv eller ønsker at vi skal gjøre hele jobben, så hjelper vi deg gjerne med det.

Kontakt oss i dag for å få hjelp til å oversette teksten din så fort som det går an!