Hvordan oversette sitat?

I en god tekst må alle detaljene være på plass. Et klassisk eksempel på en slik detalj, er bruk av sitater. Av og til er det også slik at man kommer over gode sitater på et annet språk. Hvordan forholder man seg til det? Hvordan oversette sitat?

«Hvordan oversette sitat?» er nok et spørsmål som de fleste som arbeider med tekst i en eller annen form har stilt seg selv minst én gang. Dette er en veldig vanlig problemstilling i tekstbransjen og generelt når man arbeider med å utforme en tekst.

Om dette er en problemstilling du har stått ovenfor på et eller annet tidspunkt i din karriere, så er denne artikkelen for deg. Nedenfor skal vi nemlig se nærmere på hvordan man oversetter sitater!

Et forstørrelsesglass

Hva er et sitat?

Hvis du er en tidligere student, så er det stor sannsynlighet for at du vet hva et sitat er. Sitat er noe de fleste studenter bruker i arbeidskrav og eksamensoppgaver. Bruk av sitat er også høyst aktuelt i mediebransjen.

Sitat er med andre ord et begrep som veldig mange må forholde seg til hver eneste dag. Men hvordan definerer man egentlig dette begrepet? 

Et sitat er en ordrett gjengivelse av noe som en person har sagt, eller en nøyaktig gjengivelse av noe du har lest i en annen bok. I forbindelse med sistnevnte er det viktig at du gjør det klart at det er et sitat. Ellers risikerer du å bli tatt i plagiat.

Det er ingen regler for hvor kort eller langt et sitat må være. Du kan med andre ord inkludere så mye av sitatet som trengs for at budskapet skal komme godt nok frem. Men hvordan du markerer sitatet i teksten vil variere med utgangspunkt i hvor langt det aktuelle sitatet er.  

Tre penner

Skal man oversette sitat?

Er det slik at man er nødt til å oversette sitat? Sitat er noe som brukes i mange situasjoner og yrker, men det betyr ikke nødvendigvis at det er noe folk flest er trygge på. Det er som nevnt ganske mange ting man må huske på i forbindelse med bruk av sitat.

«Skal man oversette sitat?» er dog et spørsmål med et veldig enkelt svar. Det er rett og slett at du kan oversette sitatet eller sitatene om du vil. Hvis du ikke vil, så er det heller ikke noe du er nødt til å gjøre. Da behandler du det aktuelle sitatet på samme måte som du ville gjort med et hvilket som helst annet sitat.

Et engelsk sitat i en norsk tekst er med andre ord helt innafor!

Likevel er det viktig å ha i bakhodet at engelsk (eller språket som det aktuelle sitatet er på) ikke er noe hele verdens befolkning holder nært til hjertet sitt. Så hvis du velger å ikke oversette sitatene så kan det være aktuelt å inkludere en grundigere forklaring til selve sitatet.

Personer som lager en sjekkliste

Slik oversetter man sitat

Når man oversetter sitat, så kan du velge mellom to fremgangsmåter. Du kan enten oversette sitatet ord for ord, eller så kan du parafrasere innholdet. Hvordan sitatet markeres kommer an på hvilken fremgangsmåte du går for.

Om du velger å oversette det aktuelle sitatet ord for ord, så skal du behandle sitatet på samme måte som du ville gjort om det var et norsk sitat. Men da må du ikke glemme å oppgi at den aktuelle tekstbiten er et sitat. Det markerer man slik: (Johnson 1999:123).

Du kan også velge å parafrasere innholdet i sitatet. Det vil si å gjengi innholdet i det – men ikke ordrett. Du formidler rett og slett budskapet med dine egne ord. Her må du imidlertid huske å informere om at dette er et sitat som du har omformulert. Et slik sitat markeres på denne måten: (Johnson 1999:123, min oversettelse).

To personer som tar hverandre i hånden

Få hjelp til å oversette sitat

Har du en tekst som du holder på å skrive, samtidig som du er litt usikker på hvordan du skal oversette sitatene på en god måte? Da kan du faktisk avslutte letingen nå, for vi i Din Translatør hjelper mer enn gjerne med det! 

Hos Din Translatør jobber det konsulenter med mange års erfaring i bransjen. Her er det hjel å få, uavhengig om det er snakk om engelske, svenske eller danske sitater!

Høres dette ut som et fristende tilbud? Da bør du ta kontakt med oss så fort som overhodet mulig! Det gjør du enkelt ved å trykke på «Kontakt» oppe i høyre hjørne og fylle inn informasjonen din i feltene som kommer opp. Om du ikke har benyttet deg av våre tjenester før vil du til og med få de første 500 ordene helt kostnadsfritt!