Hvordan oversette en side? 

Det å oversette en side kan være aktuelt i mange situasjoner. Kanskje du har funnet en nettside som er på et språk du ikke forstår? Eller lurer du kanskje på hvordan du kan oversette hele nettstedet til bedriften din? 

Her forklarer vi deg hvordan du går frem! 

Forstørrelsesglass: Forskjell på globalisering og internasjonalisering

Trenger du å oversette en side på nett? 

De fleste har opplevd å havne på en nettside der alt står på et språk man ikke forstår. Benytter du deg for eksempel av nettleseren Google Chrome, kan du på få sekunder oversette innholdet til ønsket språk. 

  1. Besøk nettsiden i Google Chrome 
  2. Klikk på Google Translate-symbolet i URL-feltet 
  3. Velg språket du ønsker siden oversatt til  

Hvordan du går frem for å oversette en side, kan variere noe fra nettleser til nettleser. Safari har en tilsvarende funksjon, og denne finner du også i feltet der nettsidens URL-adresse står. Som regel får du mulighet til å oversette siden til norsk og mange andre språk, uavhengig av hvilket språk siden er på fra før.  

Dersom du benytter deg av nettleserens oversettelsesfunksjon, er det viktig å ta oversettelsen med en klype salt. Oversettelsen er automatisk, og både ord og uttrykk kan bli feilaktig oversatt. Med det sagt, er funksjonen nyttig om du bare trenger et raskt overblikk over innholdet på utenlandske nettsider! 

PC med forstørrelsesglass: Slik lykkes bedrifter med internasjonalisering

Slik kan du oversette bedriftens nettsider 

Hvordan kan du oversette en side på bedriftens nettsted? Har du for eksempel en nettside på norsk, vil de som snakker et annet språk kunne benytte seg av nettleserens oversettelsesfunksjon. Men kvaliteten blir som nevnt «så som så».  

Har du en målgruppe som snakker et annet språk enn nettstedets originalspråk? Da bør du vurdere å oversette nettsidene dine manuelt. Dette innebærer at du – eller profesjonelle oversettere – oversetter nettstedet til ønsket språk.  

Ved å oversette bedriftens websider på denne måten, kan du forsikre deg om at kvaliteten holder mål. Husk at du i større grad vil kunne appellere til målgruppen om siden har et godt språk! Da vil også bedriften din fremstå som en sikker og seriøs aktør. 

Tre personer i ulike land ser på PC: Slik lykkes du med internasjonalisering

Hva koster det å oversette en side?  

Det å oversette én side på bedriftens nettsted trenger ikke å koste særlig mye. Dette vil imidlertid avhenge av hvor mye tekst du har på den aktuelle siden. Ønsket målspråk kan også påvirke prisen, og det samme gjelder valg av oversettelsesbyrå.  

For de fleste bedrifter er det aktuelt å oversette hele nettstedet, og ikke kun enkeltsider. Men dette varierer. Har du for eksempel en underside som er rettet mot en utenlandsk målgruppe, bør du prioritere å oversette denne. 

Personer fra ulike land: Internasjonalisering

Trenger du hjelp med å oversette nettsider? 

Hvordan du bør gå frem for å oversette en side avhenger av både formål og andre faktorer. Så lenge kvalitet er viktig, anbefaler vi å velge manuell oversettelse. En profesjonell oversetter vil da sørge for at siden formidler budskapet på en forståelig måte til målgruppen.  

Din Translatør hjelper gjerne bedriften din med å oversette enkeltsider eller hele nettstedet. Våre translatører har lang erfaring og god språkkunnskap. Vi sørger for at resultatet blir best mulig!