Hvordan lykkes med et internasjonalt selskap?

Mange bedriftseiere drømmer om å selge produkter og tjenester på tvers av landegrenser. Dette kan ikke bare være spennende, men også veldig lukrativt. Det er imidlertid mye som skal klaffe om satsningen skal bli en suksess.

Her er noen tips til deg som har store ambisjoner for selskapet ditt!

Hva er et internasjonalt selskap?

Hva er et internasjonalt selskap?

Et internasjonalt selskap er et selskap som tilbyr produkter og/eller tjenester i flere land enn sitt eget hjemland/opprinnelsesland. Ofte brukes betegnelsen om store og velkjente selskaper, men det kan også være snakk om selskaper med liten omsetning.

Et selskap som er etablert i Norge og kun selger produktene sine innenlands, vil med andre ord ikke falle innunder denne kategorien. Om det samme selskapet derimot selger varer til for eksempel USA, Italia, Frankrike og Kina, snakker vi om et internasjonalt selskap.

Uttrykkene «internasjonale» og «globale» selskap brukes ofte om hverandre. Det er likevel en viss forskjell. Et globalt selskap er verdensomspennende, mens et internasjonalt selskap finnes i to eller flere land.

Et internasjonalt selskap kan nå ut til flere

Hva er fordelene ved å være et internasjonalt selskap?

Den mest åpenbare fordelen ved å være et internasjonalt selskap, er at selskapet vil ha tilgang på et større marked enn ellers. Dette betyr kort og godt at det er flere potensielle kunder å nå ut til, siden produktene og tjenestene markedsføres i flere land.

Internasjonale selskaper vil derfor ofte ha en større kundegruppe og omsetning enn tilsvarende bedrifter som kun selger produktene nasjonalt.

Bedriftseier hopper hekk: Alt om å lykkes med et internasjonalt selskap

Eksempler på internasjonale selskaper

Det finnes utallige eksempler på globale eller internasjonale selskaper. Blant de mest kjente norske selskapene som har lykkes med sin internasjonale satsning, kan vi nevne Norsk Hydro, Equinor, Telenor og Yara.

Andre velkjente internasjonale selskaper er Amazon, Apple, Microsoft, Tesla og McDonald’s. Disse selskapene selger varer og tjenester i store deler av verden, og er nok kjente navn for de fleste av oss.

Mann jobber med internasjonalt selskap og presenterer en markedsplan

Slik etablerer man et vellykket internasjonalt selskap

Som nevnt innledningsvis er det mange suksessfaktorer som skal klaffe om selskapet ditt skal slå an på internasjonal basis. Mange forsøker seg på det internasjonale markedet, men oppdager fort at ikke alt nødvendigvis går som planlagt.

Her er noen tips for å lykkes!

PC og forstørrelsesglass: Slik etableres et internasjonalt selskap

1. Gjør nødvendig research og kartlegg etterspørsel

Det første du bør gjøre er å utføre en markedsundersøkelse eller lignende research i landene hvor du ønsker å satse. Skal selskapet ditt lykkes internasjonalt, er du også avhengig av at det finnes etterspørsel etter produktene og tjenestene du selger.

Noen produkter – som for eksempel ostehøvelen eller brunost – vil kanskje ikke slå like godt an internasjonalt som nasjonalt. Andre produkter – som brus, sko og kopper – brukes av mennesker i stort sett hele verden. Men for disse produktene finnes det også mange eksisterende tilbydere, og konkurransen kan være stor.

Det er med andre ord viktig å ta hensyn til både etterspørsel og eventuelle konkurrenter. Dersom det allerede er andre selskaper som «metter markedet», er det ofte vanskelig å slå gjennom. Har du derimot et innovativt og spennende produkt, kan mulighetene være gode.

Dokumenter: Hvordan lykkes med et internasjonalt selskap?

2. Rådfør deg med lokale eksperter

Foruten egen research, kan det være en idé å rådføre seg med lokale fagfolk eller eksperter. Hva mener de om produktet eller tjenesten du tilbyr? Og hvordan tror de at du kan nå ut til målgruppen din?

De som allerede kjenner landet og kulturen vet kanskje bedre enn noen andre hva som skal til for å lykkes. Det kan dessuten være smart å ha et nettverk i de ulike landene, slik at du lettere kommer i kontakt med potensielle leverandører eller butikker som vil ta inn produktene dine.

Fire personer samarbeider i et internasjonalt selskap

3. Tilby betalingsløsninger for internasjonale kunder

Det er også viktig å tilby betalingsmetoder på bedriftens nettside, slik at det faktisk er mulig for kunder i utlandet å betale for varer/tjenester. Dersom du har et veldig begrenset utvalg av betalingsløsninger, kan dette i verste fall føre til at du går glipp av salg.

Har du et nettsted i WordPress eller lignende, finnes det mange tilgjengelige plugins for betalingsløsninger.

To personer håndhilser i et internasjonalt selskap

4. Oversett markedsføringstekst og hjemmeside

Et internasjonalt selskap må også nå ut til målgruppen sin på en effektiv måte. For å kunne klare dette, må du ha markedsføringsmateriell og innhold som er tilpasset målgruppen. Innholdet må være på et språk målgruppen forstår og kan relatere til.

Husk at selskapets hjemmeside også bør være tilgjengelig på ulike språk, slik at potensielle kunder som besøker nettsiden kan innhente info.

Dersom du har en hjemmeside med blogginnlegg, om oss-info og lignende, bør disse oversettes. Her er det viktig å unngå ord-for-ord-oversettelse. Tekstene må tilpasses målgruppen og språket, og ikke minst – kulturen i det aktuelle landet.

Vi har tidligere sett på hva oversettelser koster. Kikk gjerne på dette.

 

Motta hjelp med oversettelser: Slik lykkes man med et internasjonalt selskap

Motta hjelp med oversettelser

Ønsker du å lykkes med et internasjonalt selskap? Med god planlegging, research og et nettverk vil du komme et stykke på vei. Samtidig er det viktig å sørge for at du kommuniserer godt med målgruppen din underveis.

Det å oversette markedsføringstekst og egen nettside er en grunnleggende suksessfaktor om du skal lykkes internasjonalt. Dette er viktig for at mottakerne skal forstå budskapet og bli kjent med produktet/tjenesten din.

Din Translatør har dyktige oversettere som kan hjelpe deg med nettopp oversettelser. Vi sikrer høy kvalitet, og sørger for at teksten blir skreddersydd for målgruppen din.