Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter i Norge? Dette vil først og fremst avhenge av hva slags oversettelsesjobber du ønsker å ta. Noen arbeider med oversettelser uten noen formell utdannelse, mens andre har avlagt en oversettelseseksamen.

Vi skal her se nærmere på hvordan man kan bli oversetter, og hva slags jobber du kan velge mellom!

Hvordan bli en oversetter med offentlig godkjenning?

Hvordan bli en offentlig godkjent oversetter?

Noen oversettelsesprosjekter kan kun utføres av en autorisert oversetter. Dette vil si at oversetteren har en offisiell godkjenning til å kunne oversette tekster innen spesifikke språkpar. For å få en slik godkjenning, må du først avlegge og bestå en eksamen.

I Norge kan du ta en eksamen som dette ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Dette lærestedet har mottatt delegasjon for å kunne tilby translatøreksamen gjennom Kunnskapsdepartementet.

Så snart du har bestått eksamenen, vil du motta en bevilgning som viser at du er statsautorisert oversetter i de aktuelle språkene.

Merk deg at langt fra alle oversettelsesjobber krever at du har statlig autorisasjon. Kravet om slik autorisasjon gjelder først og fremst når offentlige dokumenter skal oversettes, og når mottakeren er en offentlig instans (f.eks. politi, skattemyndigheter etc.).

PC med dokumenter og forstørrelsesglass: Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan bli «vanlig» oversetter?

Dersom du for eksempel drømmer om å kunne oversette markedsføringstekster, TV-serier, nettsider eller bøker, er det stort sett ikke krav om autorisasjon. Om du ønsker å jobbe med denne type oversettelser, trenger du med andre ord ikke å avlegge eksamen først.

Det er imidlertid viktig at du har god kunnskap om språkene du ønsker å oversette til og fra. Dette er en forutsetning for at resultatet skal bli korrekt og godt oversatt.

Tre ulike oversettere: Hvordan kan man bli oversetter i Norge?

Oversettere har mange ulike måter å jobbe på

Når du ønsker å jobbe som oversetter, finnes det flere valgmuligheter. Noen oversettere driver for seg selv, og er gjerne frilansere som tar på seg oversettelsesoppdrag ved behov.

Det er også mange som jobber som oversetter gjennom fast ansettelse i et tekstbyrå som tilbyr oversettelser. Der har du gjerne en variert arbeidshverdag, og oversetter tekster basert på hvilke oppdrag firmaet får.

Det er mulig å jobbe som oversetter både i privat og offentlig sektor. Jobber du med oversettelser i kommunen eller staten, er det stort sett behov for statsautorisasjon. Hos private oversettelsesbyråer kan du i mange tilfeller få jobb uten avlagt eksamen.

Hvordan kan man bli oversetter, og hva tjener man?

Oversetterjobb og lønn

I snitt tjener oversettere og tolker 508 320 kroner i året, basert på tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå (2021/2022).

Lønnen du tjener som oversetter kan imidlertid variere stort, og avhenger blant annet av hvor du jobber. Det å jobbe som frilans-oversetter kan gi deg mye frihet, men inntektene kan også være ustabile.

Inntekten du kan oppnå som frilanser avhenger i stor grad av hvor mange oppdrag du greier å skaffe, og hva slags pris du tar. Arbeidsinnsats og -lyst vil nok også ha mye å si. Når du har frihet til å bestemme over egen hverdag, blir det kanskje nødvendig med litt selvdisiplin!

Jobber du med fast ansettelse i et oversettelsesbyrå, vil du som regel kunne se frem til en trygg og stabil inntekt. Dette er noe mange oversettere synes er en fordel!

Mann forklarer hvordan man kan bli oversetter

Hvordan kan man bli en god oversetter?

Skal du bli en god oversetter trenger du blant annet god språklig forståelse, og du bør ha eksepsjonelle ferdigheter i begge språk. Du bør naturligvis ha god kontroll på rettskriving og grammatikk, men også god kulturell forståelse.

Dersom du ønsker å bli bedre til å oversette, kan det kanskje være aktuelt å delta på et språkkurs. Det finnes mange språkkurs der ute som kan få deg langt på vei. Der kan du lære mye nyttig, og samtidig sikre relevant erfaring på CV-en din.

Din Translatør: Hvordan kan man bli oversetter?

Hvor kan jeg få jobb som oversetter?

Det finnes mange firmaer i Norge som kan ha behov for å ansette en oversetter. Det er for eksempel ofte behov for norsk-engelsk-oversettere (og omvendt). Andre firmaer ansetter oversettere fordi de har behov for tolk.

Din Translatør har mange dyktige oversettere, og er stadig på utkikk etter nye talenter. Kontakt oss i dag om du lurer på noe!