Hvordan foregår internasjonalisering?

Med internasjonalisering kan du potensielt lykkes med å utvide bedriften din over landegrensene. Men hvordan foregår prosessen, og hva bør du egentlig tenke på? Både språk, markedsføring og tilpasning av produkter er viktige elementer å ha i bakhodet.

Vi skal her se nærmere på hvordan internasjonalisering foregår, og hvorfor oversettelser er en viktig del av prosessen!

Hva er internasjonalisering, og hvordan foregår det?

Hva er internasjonalisering?

Med internasjonalisering vil en bedrift utvide driften sin til andre land enn der selskapet opprinnelig be startet opp. Det kan for eksempel være snakk om en norsk bedrift som utvider driften sin til land som Sverige, Storbritannia eller USA.

Internasjonalisering er en prosess som innebærer at en bedrift øker tilstedeværelsen og tilgjengeligheten sin på et internasjonalt marked. Dette betyr gjerne at selskapet tilpasser tjenester og produkter til andre land og kulturer.

Person forklarer hvordan internasjonalisering foregår

Slik foregår internasjonalisering

Det er en rekke elementer innen internasjonalisering, og nøyaktig fremgangsmåte vil naturligvis avhenge mye av hva slags bedrift du har og hvilken bransje du driver innen.

Generelt sett er det imidlertid enkelte ting de fleste bedrifter må ta hensyn til i en internasjonaliseringsprosess. La oss se nærmere på noen av disse.

Business-mann hopper hekk: Slik foregår internasjonalisering

Strategiske og praktiske utfordringer

Det å nå ut til nye markeder på tvers av landegrenser er ofte enklere sagt enn gjort. Du bør derfor ha en klar og tydelig strategi, og vite nøyaktig hvordan du skal gå frem. Hvem er målgruppen, og er det i det hele tatt et marked for produktene dine i utlandet?

Det er også viktig å tenke over det praktiske. Skal du ha base i utlandet, eller skal produkter sendes fra Norge til mottakerlandet? I så fall bør du også tenke over fortolling av varer, fraktkostnader og transportmuligheter.

PC med dokumenter og forstørrelsesglass: Hvordan foregår internasjonalisering?

Tilpasning av produkter og markedsføring

Det kan for eksempel være aktuelt å tilpasse selve produktet eller tjenesten, eller måten disse markedsføres på. Du bør blant annet ha god kulturforståelse, og tilpasse produktene til de aktuelle markedene.

Når du skal tilby produktene og tjenestene dine i andre land, bør både religion, kultur og andre faktorer spille inn. Et produkt som slår an i Norge, vil ikke nødvendigvis slå like bra an i India eller Spania.

Tre personer jobber med oversettelser: Hvordan foregår internasjonalisering?

Språk og oversettelser

Dersom bedriften din skal kunne nå ut til målgrupper i andre land, er det også nødvendig å tenke over språk. Du bør ha markedsføringsmateriell, produktbeskrivelser, bruksanvisninger og annet relevant innhold på et språk mottakergruppen forstår.

Hvordan internasjonalisering foregår kan som sagt variere fra tilfelle til tilfelle, men det å oversette tekstene sine til målgruppens språk er stort sett ikke til å komme unna.

Det er gjerne aktuelt å oversette all tekst på bedriftens nettside. I tillegg bør du huske på at annonser, e-poster og annen kommunikasjon til kundene er på et egnet språk. Det hjelper tross alt lite å markedsføre et produkt på norsk når målgruppen ikke forstår språket.

Hvordan foregår internasjonalisering? Oversettelser er viktig når du skal nå ut til nye land

Bestill oversettelser og nå ut til nye markeder

Internasjonalisering er en omfattende prosess, og innebærer at bedriften din når ut til nye markeder utenfor Norges grenser. For å kunne lykkes med dette, er du blant annet avhengig av å kunne kommunisere med målgruppen din i de nye markedene.

Oversettelser av nettsider, markedsføringsmateriell og lignende er som regel helt essensielt om du skal utvide driften til andre land. Dette kan være en omfattende jobb, men det er heldigvis mulig å få hjelp.

Din Translatør har dyktige oversettere med lang erfaring innen oversettelse av nettsider og markedsføringstekster. Vi hjelper deg gjerne, og sørger for at innholdet tilpasses den aktuelle målgruppen – med korrekt språk og riktig bruk av uttrykk.

Kontakt oss i dag, og motta oversettelser av høy kvalitet!