Hvordan flytter bedrifter sine virksomheter til andre land?

Mange norske bedrifter ønsker å flytte virksomheten til andre land, enten det er snakk om USA, Danmark, Sverige, Storbritannia eller Østerrike. Ved å flytte bedriften kan du kanskje komme nærmere en potensiell målgruppe, og oppnå høyere omsetning.

Det finnes mange motiver bak det å flytte sine virksomheter til utlandet. Uansett hva årsaken er, kan prosessen være tidkrevende og omfattende. Her ser vi nærmere på hvordan du kommer i gang!

Forstørrelsesglass: Hvordan flytter bedrifter virksomheter til andre land?

Slik flytter man bedriftens virksomheter til andre land

Det ligger mye planlegging bak flytting av bedrifter og virksomheter til andre land. Både skatteplikt, finansiering, etterspørsel og markedsføring er blant elementene du bør tenke gjennom på forhånd.

Her er de viktigste punktene.

Personer fra ulike nasjoner: Slik flytter bedrifter sine virksomheter til andre land

Flytte bedriften, eller eksportere produkter/tjenester?

Noe av det første du bør tenke over, er hvorvidt du skal flytte bedriften til et nytt land eller kun eksportere produkter/tjenester til utlandet. Skal bedriften flytte administrasjon og lokaler til utlandet, er prosessen ofte litt mer komplisert.

Man trenger som regel oppholds- og arbeidstillatelse i det aktuelle landet. Her må du gjennom en søknadsprosess, og denne kan naturlig nok variere fra nasjon til nasjon.

Du kan også vurdere å ha bedriften i Norge, og heller eksportere produktene eller tjenestene til nye land. I så fall trenger du ikke bo- eller arbeidstillatelse.

PC med dokument: Hvordan flytter bedrifter sine virksomheter til andre land?

Innovasjon Norge og finansieringshjelp

Siden det å flytte virksomheter til andre land kan være dyrt, er det mange bedriftseiere som mangler nødvendige finansielle midler. Husk at Innovasjon Norge tilbyr støtteordninger som du kan søke om. Her kan vi blant annet nevne gunstige lån for satsing i utlandet.

Innovasjon Norge kan blant annet hjelpe bedrifter som ønsker å lykkes med internasjonalisering og eksport til utlandet. Foruten økonomisk støtte, kan du finne mange nyttige læringsressurser på nettsiden deres.

Tre personer med PC: Hvordan flytter bedrifter sine virksomheter til andre land?

Hvor er bedriften skattemessig tilhørende?

Hovedregelen er at alle virksomheter som er opprettet i henhold til norsk selskapsrett, og som styres fra Norge, også skal skatte til norske myndigheter.

Om du eksporterer varer til utlandet fra Norge, vil du med andre ord skatte til myndighetene her hjemme. Dette gjelder selv om formuen og inntekten stammer fra salg til utlandet.

Selv om du har stiftet en virksomhet i utlandet, kan du være skattemessig tilhørende i Norge så fremt selskapet drives herfra. Har du for eksempel styremøtene dine i Norge, kan skattemyndighetene betrakte bedriften din som hjemmehørende her.

Om du derimot har fysiske arbeidslokaler og styrer selskapet fra utenlandsk jord, vil du som regel være skattemessig tilhørende i det aktuelle landet.

Sjekkliste for bedrifter som flytter sine virksomheter til andre land

Kartlegg etterspørsel og målgruppe

Når man skal flytte bedrifter sine virksomheter til andre land, er det også viktig å kartlegge etterspørsel. Er det i det hele tatt verdt å satse i det aktuelle landet? Utfør gjerne noen markedsundersøkelser, og finn ut om produktet/tjenesten er etterspurt.

Du bør også finne ut nøyaktig hvem målgruppen din er. Dette er viktig for å avgjøre hvordan du skal markedsføre produktene/tjenestene videre.

Person som jobber med oversettelse: Hvordan flytter bedrifter sine virksomheter til andre land?

Markedsføring i utlandet

Om den nye målgruppen din i utlandet skal få kunnskap om produktet du selger, er det nødvendig å markedsføre det. Det finnes mange markedsføringsmetoder, inkludert annonser i sosiale medier, SEO-blogginnlegg på bedriftens blogg og nyhetsbrev.

Det som er viktig å tenke på, er at innholdet du markedsfører er tilpasset målgruppen. Her tenker vi ikke bare på stil og tone, men også på språk. Har du en bedriftsblogg på norsk, bør blogginnleggene oversettes til det aktuelle språket (og tilpasses kultur etc.).

To personer inngår avtale: Vi hjelper bedrifter som skal flytte sine virksomheter til andre land med oversettelser

Trenger du hjelp med å oversette tekster?

Det å flytte bedrifter sine virksomheter til andre land kan være komplekst. I tillegg til å tenke på finansiering, skatt og lignende, må du vite hvordan produktene skal markedsføres. Markedsføringstekst og selskapets nettside må blant annet oversettes til nye språk.

Din Translatør har erfarne oversettere som hjelper bedrifter med nettopp oversettelser. Vi kan oversette selskapets hjemmeside og markedsføringsinnhold på en god og målrettet måte. 

Vi vektlegger høy kvalitet, og sørger for at innholdet appellerer best mulig til målgruppen din.