Hvordan få apostillestempel? 

Mange lurer på hvordan de kan få apostillestempel på viktige dokumenter. Apostillestempel er et alternativ til legalisering, og er aktuelt når dokumentet skal brukes i land tilsluttet Haag-konvensjonen. Stempelet gjør dokumentet juridisk gyldig i utlandet.  

Det kan for eksempel være snakk om ekteskapspapirer fra utlandet. Skal du få ekteskapet kjent gyldig i Norge, må dokumentet som regel være apostillestemplet eller legalisert.  

Her forklarer vi fremgangsmåten! 

Slik får du apostillestempel på 1, 2, 3 

For å kunne få apostillestempel må en del formaliteter være på plass. Husk at apostillestempel ikke trengs om du har et norsk dokument som skal brukes i nordiske land. I slike tilfeller trenger du ikke mer enn en notorialbekreftelse.  

Her forklarer vi deg hvordan du kan få apostillestempel gjennom tre enkle trinn.  

1. Forsikre deg om at kravene er oppfylt

Det første du bør gjøre, er å forsikre deg om at dokumentet oppfyller kravene for å få apostillestempel. Her er en oversikt over elementer som må finnes på dokumentet:  

  • Tittelen og navnet til funksjonæren som har signert dokumentet. PS: Skriften må være lesbar og i form av blokkbokstaver eller trykte bokstaver. 
  • Funksjonærens signatur 
  • Den offentlige instansen sitt embetsstempel (altså instansen som utstedte dokumentet)  

Dersom du kun har dokumentet digitalt eller på e-post, kan ikke dette apostille-stemples. Det kan heller ikke være snakk om et dokument uten notorialbekreftelse. Ellers må dokumentet være ment for bruk i et land som inngår i Haag-konvensjonen. 

2. Utarbeid et følgeskriv

Før du får apostillestempel må du også sørge for å lage et følgeskriv med relevante opplysninger. Dette gjelder i hvert fall om dokumentet skal sendes per post. I følgeskrivet må du blant annet informere om hvilket land dokumentet ditt skal benyttes i.  

Det er også viktig å oppgi en returadresse, slik at du kan få dokumentet tilbakesendt. Husk også å legge ved telefonnummeret ditt, i tilfelle oppfølgingsspørsmål.  

3. Hvor kan jeg få apostillestempel?

For å få apostillstempel, har du to ulike muligheter. Den ene er å fysisk ta med seg det originale dokumentet til Statsforvalteren i området ditt. Du trenger ikke å ha bestilt time på forhånd, og kan henvende deg i resepsjonen. I så fall trengs ikke følgeskriv  

Den andre muligheten din er å sende dokumentet til Statsforvalteren per post. Også her er det viktig å sende originaldokumentet. Sørg derfor for å sende både dokumentet og følgeskrivet sikkert via rekommandert post. 

Mann med plan for internasjonalisering

Apostillestempel på oversettelse? 

Tidligere var det mulig å få apostillestempel direkte på oversettelser utført av statsautoriserte translatører. Denne ordningen falt imidlertid bort i 2017. Nå er det et krav om at dokumentet først får et notarius publicus-stempel.  

Dette gjelder også kopier av dokumenter, vitnemål, folkeregisterutskrifter, bostedsattester og andre dokumenter. Du finner en komplett oversikt på Statsforvalterens nettside. 

Personer fra ulike land: Internasjonalisering

Apostillestempel på engelsk 

Det er vanlig å få apostillestempel på engelsk. Dette skyldes at engelsk er et «internasjonalt» språk som blir forstått i store deler av verden.  

Dersom du har spørsmål rundt apostillestempelets språk, anbefaler vi deg å kontakte Statsforvalteren direkte. 

Motta hjelp med oversettelse 

Vi har her sett nærmere på hvordan du får apostillestempel. I noen tilfeller er ikke apostille eller legalisering nødvendig, og ei heller statsautorisert oversettelse. Har du kanskje bare behov for en ordinær dokumentoversettelse?  

Kontakt gjerne Din Translatør om du har noen spørsmål! Vi bistår deg gjerne med oversettelser av dokumenter. Hos oss kan du forvente høy kvalitet på oversettelsen, og ikke minst – gunstig leveringstid.