Hvordan bli translatør?

Dersom du ønsker å hjelpe andre med å kommunisere på tvers av språk, kan det å jobbe som oversetter være givende. Her kan du lære mer om hvordan du kan bli translatør, enten du vil jobbe med vanlige eller statsautoriserte oversettelser.

Vi ser blant annet nærmere på utdanningskrav, lønn og hvilke egenskaper du bør besitte.

Tre personer ser på hver sin PC: Hvordan bli translatør?

Slik kan du bli oversetter

Noe av det første du bør tenke over, er hva slags oversetterjobber du ønsker å ta. Vi skiller stort sett mellom ordinære, profesjonelle translatører og statsautoriserte translatører. I disse to yrkesgruppene kan arbeidsoppgavene være noe ulike.

La oss se nærmere på hvilke arbeidsoppgaver du kan forvente, og hvordan du kan bli translatør!

Person som jobber med oversettelse: Slik kan du bli translatør

Translatør uten autorisasjon

De fleste oversettere er «vanlige» translatører, og med dette mener vi at de ikke har statsautorisering. Dette betyr imidlertid ikke at oversettere i denne gruppen ikke kan garantere kvalitet og korrekte oversettelser. Tvert imot.

En translatør uten autorisasjon jobber gjerne med et bredt spekter av oversettelser. Det kan være snakk om markedsføringstekst, tekst til hjemmesider, CV-er, nyhetsbrev, søknader eller lignende.

Hvilke krav som stilles for å bli translatør uten autorisasjon kan variere. Skal du jobbe frilans kan du selv betegne deg som en oversetter uten å ha noen formell utdannelse. Men det er naturligvis en fordel om du er flink med språk og rettskriving.

Skal du jobbe fast som translatør i et firma, vil det kanskje stilles visse krav til kurs eller utdannelse, men ikke nødvendigvis. Det viktigste er at du har god språkkompetanse og forståelse av språkene du skal oversette.

Mann hopper hekk: Hvordan bli translatør?

Statsautorisert translatør

En statsautorisert translatør er en oversetter som har gjennomgått og bestått den statlige autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Eksamenen utføres i det språkparet du ønsker å oversette mellom.

Når en statsautorisert translatør har utført en oversettelse, vil vedkommende kunne signere eller stemple det oversatte dokumentet. Signaturen eller stempelet bekrefter at oversettelsen er korrekt.

Om du jobber som statsautorisert oversetter, vil du typisk oversette juridiske dokumenter. Det kan for eksempel være snakk om attester, avtaler eller vedtak.

Bunke med oversettelser: Hvordan bli translatør?

Jobbe som translatør frilans eller som ansatt i et firma?

Oversettere jobber som regel som selvstendig næringsdrivende/frilansere, eller som ansatt i et oversettelsesbyrå. Hva du velger kan ha innvirkning på både lønn, grad av frihet og trygderettigheter.

Her forklarer vi deg de viktigste forskjellene.

Sjekkliste: Hvordan bli translatør?

Hvordan bli frilans oversetter (eller selvstendig næringsdrivende)?

En frilanser er en ikke-ansatt oppdragstaker som mottar lønn, der oppdragsgiver trekker skatt. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende, og har da som regel selv ansvar for å skaffe deg oversettelsesoppdrag.

For å bli frilanser eller selvstendig næringsdrivende må du først opprette et enkeltpersonforetak, slik at du får deg et organisasjonsnummer.

Det å jobbe som ikke-ansatt gir deg ofte stor grad av frihet, men i mange tilfeller også mindre trygghet. Du mister mange av de sosiale rettighetene du har som fast ansatt, og har for eksempel ikke rett på sykepenger de første 16 dagene.

Merk deg at du heller ikke har rett på feriepenger eller dagpenger om du er selvstendig næringsdrivende. Du må også påregne en del arbeid med regnskap og administrativt arbeid.

Personer som jobber i oversettelsesbyrå: Hvordan bli translatør?

Hvordan bli translatør med fast ansettelse?

Om du jobber som ansatt (fast eller deltid) hos et tekst- eller oversettelsesbyrå, befinner du deg i et ansettelsesforhold. Du mottar da oversettelsesoppdrag via arbeidsgiver, og har rett på både dag-, ferie- og sykepenger.

Som fast ansatt vil du også dekkes av arbeidsmiljøloven, noe som skal sikre deg et godt og trygt ansettelsesforhold.

Den kanskje største fordelen med fast ansettelse er økonomisk forutsigbarhet. Når du jobber som selvstendig næringsdrivende eller frilanser, kan det være mer usikkerhet knyttet til lønn og tilgang på oppdrag.

Din Text: Alt om hvordan du kan bli translatør

Hvor kan jeg bli translatør?

Dersom du ønsker å bli translatør som er ansatt hos et firma, finnes det flere oversettelsesbyråer du kan søke om jobb hos.

Om du skal jobbe som frilanser eller selvstendig næringsdrivende, jobber du kanskje for flere ulike oppdragsgivere på fast eller midlertidig basis.

Send gjerne din søknad til Din Translatør. Kanskje du kan jobbe hos oss?