Hvor mye tjener oversettere? 

Mange er nysgjerrige på hvor mye oversettere egentlig tjener. Det korte svaret på dette er at månedlig inntjening kan variere stort. Oversetterens sysselsettingsform har blant annet mye å si. Samtidig kan faktorer som språkkunnskaper spille inn. 

Her gir vi deg oversikt over hvor mye oversettere typisk tjener! 

PC med dokument: Alt om å starte selskap i utlandet

Hvor mye får en oversetter betalt ved ansettelse? 

Som arbeidstaker er du midlertidig eller fast ansatt i et firma. Du får da utbetalt lønn fra arbeidsgiver, og har rett på både syke-, ferie- og dagpenger gjennom folketrygden. Dette er gunstig, men det kan være utfordrende å finne en ledig stilling som fast ansatt oversetter.  

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) hadde ansatte oversettere og tolker en gjennomsnittlig månedslønn på kroner 46 700 i 2022. Siden noen få oversettere med svært høy eller lav lønn kan påvirke gjennomsnittet, kan det være mer nyttig å se på medianlønn.  

Dersom vi sorterer alle månedslønninger etter hverandre fra lavest til høyest, og deretter velger lønnen som befinner seg «midt på», får vi medianlønnen. Blant oversettere og tolker er denne lønnen på 44 200 kroner. 

Sjekkliste for deg som skal starte selskap i utlandet

Hva tjener man på å jobbe som oversetter frilans? 

Som oversetter kan du også være en ikke-ansatt mottaker av lønn. Dette betyr at du jobber som frilanser eller oppdragstaker. Er du frilanser, har du ikke rett på feriepenger. Du kan eventuelt starte et enkeltpersonforetak (ENK), og bli selvstendig næringsdrivende.  

Hvor mye oversettere tjener frilans, kan variere stort. Kort fortalt vil inntjeningspotensialet ditt avhenge av mange faktorer. Ja, som hvor flink du er til å skaffe oppdrag. Og ikke minst – hvor mye selvdisiplin du har. Du styrer din egen arbeidsdag i større grad enn dersom du er ansatt.   

Gjennomsnittlig lønn for en frilansoversetter 

Timelønnen for frilansere kan variere fra alt fra 250–800 kroner timen. Men den kan også være lavere dersom du sliter med å skaffe oppdrag. Det er du selv som bestemmer prisen oppdragsgivere må betale.  

Det er vanskelig å finne konkrete tall på hva en frilansoversetter tjener. Avhengig av effektivitet og tilgang på oppdrag, kan du tjene enten mer eller mindre enn fast ansatte oversettere. 

Forstørrelsesglass: Hvordan starte selskap i utlandet?

Kan man få jobb som oversetter hjemmefra og tjene bra? 

Det er veldig mange oversettere som jobber hjemmefra, da dette er praktisk mulig. Dette gjelder enten du jobber som fast ansatt oversetter eller er frilanser / selvstendig næringsdrivende. Og lønnen eller inntjeningen kan potensielt være god!  

Er du frilanser, bør du imidlertid være klar over at det kan komme perioder med færre oppdrag. Derfor er det lurt å sette av penger til «tørkeperiodene». 

Tre personer i målgruppen din: Hvordan starte selskap i utlandet?

Hvor mye tjener en statsautorisert oversetter? 

Siden en statsautorisert oversetter har gjennomført en formell utdanning innen oversettelse, kan prisen for denne type tjenester være noe høyere. Dette fører også til at en autorisert oversetter gjerne tjener litt mer enn andre oversettere.  

Men igjen – både sysselsettingsform og andre faktorer kan påvirke lønnen. Har man spesialisert seg på et språkpar som gir få oppdrag, tjener man ikke nødvendigvis så godt. 

Fire bedrifter i ulike land samarbeider: Hvordan starte selskap i utlandet?

Motta hjelp fra dyktige oversettere 

For deg som har behov for oversettelser, kan det være nyttig å se hvor mye oversettere tjener. Dette gir deg også innblikk i hvilke tjenester som passer ditt budsjett. Har du behov for kvalitetsoversettelser til en forsvarlig pris, kan Din Translatør bistå deg!  

Våre oversettere sørger for at teksten din oversettes på best mulig måte. Dette innebærer høy språklig kvalitet og effektiv leveranse.