Hvor mye tjener en oversetter? 

Hvor mye tjener egentlig en oversetter per måned og år? For mange er lønnen en avgjørende faktor for hvorvidt oversetteryrket er riktig for dem. Ved å se på gjennomsnittlig månedslønn og årslønn, får du en verdifull pekepinn!  

Her presenterer vi tallene. 

PC med dokument: Automatisk oversettelse av avtale

Hvor mye tjener en oversetter i måneden? 

Basert på tall innhentet av Statistisk Sentralbyrå (SSB), er den gjennomsnittlige brutto månedslønnen blant tolker og oversettere 46 700 kroner. Dette er tall fra 2022, og vi er nå i 2023. Derfor er det ikke usannsynlig at snittet i realiteten er noe høyere enn dette.  

Merk deg likevel at gjennomsnittslønn kan påvirkes av ekstremer i begge ender av skalaen. Et mer riktig tall på hva den typiske oversetteren tjener, er derfor medianlønnen. Dette er lønnen som befinner seg i midten om vi lister alle lønningene opp i stigende rekkefølge. 

Medianlønnen til en oversetter var i 2022 på 44 200 kroner, før skatt.  

Forstørrelsesglass: Vi ser nærmere på oversettelse av avtale

Hvor mye får en oversetter betalt per år? 

Basert på medianlønnen per måned, vil den typiske oversetter tjene omkring 530 400 kroner brutto per år.   

Dette er et grovt estimat, siden vi har ganget medianlønn per måned med 12. Mange får ikke lønn når de har ferie (4/5 uker per år). Men dersom vi legger til feriepengene som betales ut, vil tallet bli mer riktig. 

Mann som jobber med oversettelse av avtale

Jobbe som oversetter frilans vs. fast ansettelse 

Hvor mye en oversetter tjener vil kunne påvirkes av sysselsettingsform. Noen oversettere er fast ansatt i oversettelsesbyråer. Disse vil gjerne ha fast lønn, og trenger ikke å skaffe oppdrag selv.   

Andre oversettere jobber som frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Disse vil i større grad være avhengige av å skaffe oversettelsesoppdrag selv. Det å være sin egen sjef kan være komfortabelt, men krever også en del selvdisiplin.  

Om selvstendig arbeid passer deg fint, kan du likevel tjene godt på å være frilansoversetter. Jo mer du jobber, jo mer vil du sannsynligvis tjene.  

Sjekkliste for oversettelse av avtale

Hvor mye tjener en oversetter med autorisasjon? 

Enkelte oversettere har statsautorisasjon. Disse har fullført og bestått en eksamen i et aktuelt språkpar, og mottar autorisasjon fra Kunnskapsdepartementet. Denne ekstra kompetansen vil kunne åpne for flere jobbmuligheter og høyere lønn.  

Det er imidlertid vanskelig å finne konkrete tall på hva statsautoriserte oversettere tjener i snitt.  

Tre personer som jobber med oversettelse av avtale

Pris på oversettelser og lønn henger sammen 

Som oversettelsesbyrå eller selvstendig oversetter er det viktig å sette riktig pris på tjenesten. På én side skal man tjene penger, mens på en annen side skal man tilby en konkurransedyktig pris.   

Priser man seg mye dyrere enn konkurrentene, får man neppe kunder. Vel, med mindre man utpeker seg på andre områder – som kvalitet eller rask leveranse. Her gjelder det å finne en god balansegang. 

Fire mennesker i bedrift kommuniserer om å starte bedrift i Sverige

Motta hjelp fra flinke oversettere  

Dersom du skal bestille oversettelser, er det kanskje interessant å se hva oversettere i snitt tjener. Er pris en viktig faktor for deg, gjelder det å finne et oversettelsesbyrå som tilbyr rettferdige priser.   

Din Translatør bistår deg med kvalitetsoversettelser til konkurransedyktige priser. To fluer i én smekk, der altså!