Hvor mye koster oversettelse?

Hvor mye en oversettelse koster vil avhenge av mange ulike faktorer. Når du skal oversette en tekst fra ett språk til et annet, finnes det både billige og dyre alternativer. Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik at de dyreste oversettelsestjenestene er best.

Vi skal her se nærmere på hvor mye oversettelse koster, hvilke faktorer som påvirker prisen og hvilke muligheter du har.

Liste over faktorer som bestemmer hva oversettelse koster

Hvilke faktorer avgjør hvor mye oversettelse koster?

De fleste ønsker å motta oversettelsestjenester til en best mulig pris, uten at dette går utover kvaliteten eller utførelsen.

Nedenfor kan du lese mer om hvilke faktorer som påvirker prisen i størst grad når du bestiller oversettelser.

Bunke med dokumenter: Hvor mye koster oversettelse per ord?

Antall ord

Hvor mye en oversettelse koster, vil først og fremst avgjøres av antall ord. Det er vanlig at man må betale per ord når man bestiller oversettelser. Jo lengre originalteksten er, jo dyrere vil det med andre ord være å oversette den. De fleste oversettere tar 1–2 kr per ord.

Samtidig er det ikke alltid at antall ord er den mest avgjørende faktoren. Noen oversettere eller oversettelsesbyråer tar heller betalt per time utført arbeid. Dette betyr at en kort tekst kan bli dyrere enn en lang tekst dersom førstnevnte har høyere vanskelighetsgrad.

Hva slags prismodell som benyttes, kan variere fra oversetter til oversetter. Har du en lang og tung tekst, kan det sannsynligvis være lønnsomt å velge et oversettelsesbyrå som tar betalt per ord.

Hvor mye koster oversettelse med ekspresslevering?

Ekspresslevering

Prisen for oversettelser kan også påvirkes av hvilke krav du setter til levering. Dersom du har behov for svært rask levering, må du kanskje betale ekstra for ekspresstjenester. Hos noen oversettere kan du imidlertid se frem til rask levering uansett, da dette er en del av tilbudet.

Grunnen til at ekspresslevering kan koste litt ekstra, er at det legges et høyere tidspress på oversetteren – og at andre prosjekter eller aktiviteter kanskje må settes til side.

Fire personer som snakker ulike språk: Hvor mye koster oversettelse?

Språk

Hvor mye en oversettelse koster kan også påvirkes av hva slags språk teksten skal oversettes fra og til. Om det er snakk om oversettelse fra norsk til engelsk eller omvendt, er dette lett tilgjengelig da de fleste oversettere her til lands tilbyr tjenesten.

Trenger du derimot oversettelse fra russisk til spansk, tysk til norsk eller spansk til italiensk, kan det være mer utfordrende å finne oversettere. Med lavt tilbud av en tjeneste, vil også prisen ofte bli høyere.

Mann presenterer oversatt tekst: Hvor mye koster oversettelse?

Vanlig eller autorisert oversettelse?

En oversettelse koster ofte mer dersom du har behov for autorisering av teksten. En autorisert oversetter er en person som har avlagt eksamen i oversettelse mellom et spesifikt språkpar, og som kan verifisere at oversettelsen er korrekt.

Dersom du får hjelp av en autorisert oversetter, vil du som regel få et stempel på dokumentet som viser at oversettelsen er autorisert.

Vanligvis er det kun behov for autoriserte oversettelser når det er snakk om viktige dokumenter (f.eks. arbeidskontrakter, fødselsattester etc.) som skal sendes til det offentlige. Mottaker kan da stille krav om at oversettelsen skal være autorisert.

I de fleste andre tilfeller vil en «vanlig» oversettelse være mer enn bra nok. Selv om oversetteren ikke er autorisert, kan oversettelsen være av svært høy kvalitet. Vanlige oversettelsestjenester er et naturlig valg når du skal oversette for eksempel… 

 

  • Nettsider
  • Markedsføringstekster
  • E-poster
  • Bruksanvisninger
  • Brev
  • Søknader
  • CV-er
  • Bøker
  • Brosjyrer og kataloger
  • Undertekster
PC med dokument som skal oversettes: Hvor mye koster oversettelse?

Hvor mye koster oversettelse i snitt?

Dersom du skal oversette et dokument og har behov for autorisert oversettelse, må du regne med å betale godt over 1 000 kroner for jobben (avhenger gjerne av antall ord). For ordinære oversettelser uten autorisasjonsstempel er som regel prisen lavere.

Pris per ord kan variere mye fra oversetter til oversetter. Noen tar oppunder 2 kr per ord, mens andre krever mindre.

Motta hjelp! Hvor mye koster oversettelse?

Motta hjelp med oversettelse

Hvor mye en oversettelse koster kan variere mye, og avhenger blant annet av antall ord, vanskelighetsgrad, språk, leveringsfrist og andre faktorer.

Det som er sikkert, er at vi i Din Translatør kan tilby oversettelser til en gunstig pris – uten at det går på bekostning av kvalitet eller leveringstid. Hos oss kan du føle deg trygg på at oversettelsene er av høyeste kvalitet – hver gang.

Kontakt oss i dag for oversettelseshjelp!