Hvor mye koster det å oversette et nettsted? 

Dersom du planlegger å oversette et nettsted, lurer du kanskje på hvor mye det koster å få jobben utført. I noen tilfeller trenger ikke jobben å koste mer enn kanskje 1 000–5 000 NOK. Andre ganger kan prislappen bli langt høyere.  

Det som uansett er sikkert, er at det å oversette et nettsted kan være en smart investering. Du kan med ett nå ut til en langt større målgruppe, noe som igjen kan generere nye inntekter til bedriften din. 

La oss se nærmere på hva du kan forvente at det koster å oversette nettstedet ditt! 

Liste: Faktorer som påvirker hvor mye det koster å oversette et nettsted

Pris for å oversette nettsted avhenger av flere faktorer 

Den viktigste grunnen til at vi ikke kan gi et spesifikt svar på hvor mye det koster å oversette et nettsted, er at tekstmengde kan variere stort fra nettside til nettside. Jo mer tekst du har på siden din, jo større blir oversettelsesjobben.

Nettstedets omfang og størrelse er derfor en sentral faktor. Mange oversettere tar betalt per ord som skal oversettes. I noen tilfelles tas det betalt per oppdrag eller time – dette kan variere fra prosjekt til prosjekt, og fra oversetterbyrå til oversetterbyrå.

Så, hvor lang tid tar det å oversette et nettsted? Dette vil blant annet avhenge av vanskelighetsgrad – som ved alle andre oversettelser. Her kan du lese om hvor lang tid det tar å oversette en bok.

Husk at det å oversette et nettsted også kan koste mer jo flere språk siden skal oversettes til. Skal du kun oversette siden fra norsk til engelsk, vil dette vanligvis være billigere enn å oversette den til både svensk, dansk, engelsk og eventuelle andre språk.

 

  • Tekstmengde (antall ord)
  • Valg av oversettelsestjeneste
  • Antall språk siden skal oversettes til
PC og forstørrelsesglass: Hvor mye koster det å oversette et nettsted i 2023?

Tenk på dette når du skal oversette et nettsted 

Foruten å tenke over hva det koster å oversette nettstedet ditt, er det også lurt å tenke over eventuelle tilpasninger av teksten.

De færreste ønsker at teksten skal oversettes direkte ord for ord. Den oversatte teksten skal flyte godt og nå ut til målgruppen mest mulig effektivt

Målgruppe som besøker en nettside: Hvor mye koster det å oversette et nettsted?

SEO  

Søkemotoroptimalisering eller SEO handler om å optimalisere nettstedet slik at det blir mer synlig i Google og andre søkemotorer. Det finnes mange metoder, og blant de viktigste er tilpasning av tekst som skal publiseres på nettsiden.

Dersom du først skal oversette siden, anbefaler vi deg å samtidig be om at teksten søkemotoroptimaliseres. Dette innebærer blant annet at relevante søkeord brukes i teksten, slik at målgruppen finner siden når de søker på de aktuelle ordene i Google.

SEO-oversettelser kan bidra til å generere mer trafikk til nettstedet ditt, noe som igjen kan føre til flere salg og høyere omsetning.

Fire personer samarbeider om nettside: Hvor mye koster det å oversette et nettsted?

Tilpasning av tekst til målgruppe 

Når en tekst skal oversettes til et nytt språk, er det ofte behov for tilpasninger av teksten. Ord eller uttrykk som appellerer til målgruppen din i Norge, vil kanskje ikke fungere like bra på en målgruppe lokalisert i Storbritannia.

Oversettelsen bør tilpasses målgruppen både med tanke på språk og kultur. På den måten vil teksten nå best mulig ut til målgruppen, og ikke minst – være forståelig.

Et norsk uttrykk som «på hengende håret» vil ikke gi mye mening om det oversettes ord for ord til engelsk. Istedenfor gjelder det å finne et tilsvarende engelsk uttrykk som kan fungere, som for eksempel «a close call».

Motta hjelp med oversettelser. Hvor mye koster oversettelse av nettsted?

Bestill oversettelse av ditt nettsted

Hvor mye det koster å oversette et nettsted kan variere mye fra prosjekt til prosjekt. Dersom du ønsker å vite eksakt pris, anbefaler vi deg på innhente pristilbud. Din Translatør tilbyr oversettelser av høy kvalitet til en konkurransedyktig og god pris.

Vi kan oversette både små og store nettsteder, og leverer de ferdige oversettelsene innen kort tid. Med vår hjelp skal du føle deg trygg på at resultatet blir bra, og at teksten din tilpasses både søkemotor og målgruppe.