Hvor mange ord kan man oversette i timen?

Hvor mange ord man kan oversette i timen varierer veldig. Dersom du kan begge språk godt og er rask på tastaturet, kan du oversette en tekst nesten like raskt som du skriver en tekst fra bunnen av. Oversettelse kan imidlertid også være tidkrevende.

Vi skal her se nærmere på hvor mange ord du bør regne med å kunne oversette i timen, enten du er erfaren eller ikke.

Bunke med ark: Så mange ord kan man oversette i timen

Hvor mange ord er det vanlig å oversette per time?

En erfaren, profesjonell oversetter kan i mange tilfeller oversette flere tusen ord per dag – avhengig av vanskelighetsgrad, språk, kvalitetskrav og andre faktorer. En teknisk oversettelse kan for eksempel være mer tidkrevende siden den gjerne inneholder mange fagord.

På én time vil det ofte være mulig å oversette alt fra 200–800 ord, men tallet kan være både lavere og høyere avhengig av oppdragets karakter. Oversetterens erfaringsnivå og evne til å skrive raskt på tastaturet har også mye å si.

For en person som er uerfaren eller føler seg utrygg på ett av eller begge språkene, kan oversettelse ta lang tid. I slike tilfeller vil man gjerne ikke få unna et særlig stort antall ord per time.

Oversetter viser utført arbeid: Hvor mange ord kan du oversette i timen?

Hva gjør en oversetter?

Oversetterens arbeidsteknikk kan også spille inn når det kommer til hvor mange ord man kan oversette i timen. En oversetter som jobber effektivt, vil vanligvis se på originalteksten og deretter skrive den oversatte teksten i et nytt dokument som sendes til kunden.

En oversetter bør ikke bare oversette ord for ord, men heller sørge for at den oversatte teksten får god språklig flyt og korrekt grammatikk. Er det snakk om ordtak eller lignende, må som regel oversetteren finne et tilsvarende ordtak på målspråket.

Det er også vanlig at oversetteren (eller noen andre) går over den oversatte teksten i etterkant, og dobbeltsjekker at kvaliteten er god. I så fall kan prosessen ta litt ekstra tid, men til gjengjeld vil resultatet ofte bli enda bedre.

Mann hopper hekk: Hvor mange ord kan man oversette i timen?

Hvordan oversette raskt?

Dersom du ønsker å oversette en tekst raskest mulig, finnes det ulike alternativer som kan vurderes. Om du kun ønsker en oversettelse til eget bruk, og for eksempel vil forstå innholdet i en tekst som er på et språk du ikke forstår, kan Google Translate være til hjelp.

Automatisk oversettelse i Google Translate eller lignende programmer gir deg en oversatt tekst på få sekunder. Ulempen med denne metoden er at resultatet er upålitelig, og at mange ord kan være oversatt feil.

Dersom du stiller høye kvalitetskrav til oversettelsen, er det kanskje bedre å finne et annet alternativ. Om du ønsker oversettelsen raskt, kan du få hjelp av en profesjonell oversetter med kompetanse innen de aktuelle språkene.

Du kan noen ganger be om ekspresslevering dersom du vil ha oversettelsen raskt. Hvorvidt dette tilbys kan variere fra oversettelsesbyrå til oversettelsesbyrå.

Motta oversettelseshjelp: Hvor mange ord kan man oversette per time?

Motta rask hjelp med oversettelse

Hvor mange ord kan man oversette i timen? Dette vil blant annet avhenge av metode, erfaringsnivå og vanskelighetsgrad. Med automatisk oversettelse kan du oversette mange tusen ord på sekunder, men med varierende og upålitelig resultat.

En profesjonell oversetter kan hjelpe deg med å oversette større mengder tekst på relativt kort tid. Din Translatør har dyktige og erfarne oversettere som jobber raskt og effektivt med oversettelser. Om leveransen haster, kan vi gi deg rask og god hjelp.

Kontakt oss i dag for manuell oversettelse på 1, 2, 3!