Hva koster oversettelse?

Dersom du har innhold som trenger å oversettes, lurer du sikkert på hva oversettelse koster. Oversettelser trenger ikke å koste skjorta, men samtidig er det greit å huske på at kvalitet ofte har sammenheng med pris.

Enten du har behov for å oversette en bok, undertekster i en film, en oppgave eller en markedsføringstekst, finnes det både dyre og billige alternativer.

Forstørrelsesglass: Hva koster oversettelse?

Disse faktorene påvirker hva en oversettelse koster

Det er ikke mulig å gi et klart fasitsvar på hva en oversettelse koster, da det er mange ulike faktorer som kan påvirke pris.

Først og fremst vil mengden innhold som skal oversettes ha en innvirkning på pris. Det koster for eksempel mer å oversette 100 000 ord, enn å oversette 500 ord. Dersom du skal oversette undertekster i en video, vil videoens lengde spille en rolle.

Husk at teksten eller videoens opprinnelige kvalitet i noen tilfeller også kan påvirke hva en oversettelse koster. Hvis det av ulike grunner er vanskelig å tolke innholdet i en video for eksempel, vil oversettelsesprosessen kunne ta mye lengre tid. Dette vil naturligvis kunne påvirke pris.

Ulike oversettelsesbyråer praktiserer gjerne med ulike prismodeller. Noen oppgir pris per arbeidstime, mens andre priser arbeidet per ord. Hva en oversettelse koster kan også påvirkes av hvor høy kvalitet oversettelsen skal ha.

Få hjelp med å oversette: Hva koster oversettelse?

Hva koster autorisert oversettelse?

En autorisert oversetter koster ofte litt mer enn en «vanlig» oversetter. Dette har ikke nødvendigvis noe med kvalitet på oversettelsen å gjøre, da ordinære oversettere som regel kan gjøre en like god jobb. I noen tilfeller kan det imidlertid være behov for en verifisering av oversettelsen.

Skal du for eksempel oversette noen viktige dokumenter – som fødselsattest eller kontrakter – som skal sendes til offentlige etater? Da er det kanskje et krav fra myndighetene (mottaker) at oversettelsen må verifiseres med stempel. Dette utføres av en autorisert oversetter.

Autoriserte oversettere har gjennomgått en eksamen, og mottar først autorisasjon når denne er bestått. De kan da utføre oversettelser i de språkene de har mottatt løyve for. Så, hva koster oversettelse utført av en autorisert translatør?

Hvis du skal ha en autorisert oversettelse, vil dette ofte koste litt ekstra. Husk likevel på at du i de aller fleste tilfeller ikke har behov for autoriserte oversettelser. Dette brukes først og fremst på offentlige dokumenter.

PC med dokument: Hva koster oversettelse?

Hva er vanlig translatør-pris?

Hva koster oversettelse utført av en profesjonell oversetter? Dette vil i stor grad avhenge av hvilket oversettelsesbyrå du benytter deg av, men også antall ord og hvor omfattende jobben er.

Husk at det også kan være dyrere å oversette tekster til andre språk enn norsk og engelsk. Dette skyldes at det finnes færre oversettere som innehar kompetanse på mindre «vanlige» språk.

Dersom du ønsker oversikt over hva oversettelse vil koste i ditt tilfelle, er det best å kontakte oversettelsesbyrået direkte. Du kan da motta et pristilbud som er skreddersydd dine behov.

Forretningsmann hopper hekk: Hva koster oversettelse?

Ulike satser for oversettelse

Oversettelser kan koste både lite og mye, avhengig av hva slags satser som benyttes. Har du en kort og enkel markedsføringstekst som skal oversettes, er prosessen nokså «rett-frem». Da vil oversettelse sannsynligvis ikke koste så mye heller.

Skal du derimot oversette en fagtekst på flere tusen ord, vil dette gjerne innebære at oversetteren må gjøre en del research underveis. Siden prosessen kan være mer tidkrevende for oversetteren, kan du også risikere at det koster litt mer per ord eller time.

Bunke med tekst til bok: Hva koster oversettelse av bok?

Hvor lang tid tar det å oversette en bok?

Det er ikke noe fasitsvar på hvor lang tid det tar å oversette en bok eller andre lange tekster. En bok kan være på alt fra noen titalls sider til flere hundre eller tusen sider.

Dersom du har gitt ut en egen bok, ønsker du kanskje å nå ut til et større publikum ved å oversette den til flere språk. Har du for eksempel skrevet en bok på norsk, kan du nå ut til enda flere om den også gis ut på engelsk.

Hva koster oversettelse av bok? I mange tilfeller kan du få gode rabatter på lengre oversettelser. Den endelige prisen kan imidlertid avhenge av oversettelsens vanskelighetsgrad, språk og andre faktorer.

Translatør presenterer tekst: Hva koster oversettelse?

Motta et pristilbud på oversettelser

Hva koster oversettelse av tekst? Det er ikke mulig å gi noe konkret svar på dette, siden pris vil variere basert på mange forskjellige faktorer. Både språk, antall ord og vanskelighetsgrad er relevant i denne sammenheng.

Dersom du har innhold du ønsker å få oversatt, kan Din Translatør hjelpe deg. Vi har lang erfaring med oversettelser, og kan levere oversettelser av høy kvalitet på kort tid. Vi sørger for at den oversatte teksten har god flyt og at den når ut til målgruppen din.

Kontakt oss i dag, og motta et pristilbud på oversettelsesjobben din!