Hva er internasjonalisering? 

Internasjonalisering er en prosess som innebærer at en bedrift skreddersyr tjenester eller produkter til nye markeder – og da fortrinnsvis i andre land. Formålet er gjerne å lykkes med markedsføring, produksjon eller salg i andre nasjoner eller kulturer. 

Skal bedriften din lykkes med internasjonalisering og ekspandering av driften, er det viktig å ha kunnskapen og verktøyene som trengs. Foruten å sette seg inn i praktiske og lovmessige sider ved internasjonalisering, er det en fordel å ha kunnskap om kultur og språk. 

Her tar vi deg gjennom de viktigste punktene! 

Når er internasjonalisering aktuelt?

Når er internasjonalisering aktuelt? 

Det finnes mange ulike grunner til at bedrifter velger å satse på nye markeder i utlandet. Her er noen av de vanligste årsakene: 

  • Markedet i hjemlandet er ikke stort nok
  • Bedriften ser økt potensiale i utlandet
  • Det er økonomisk gunstig å flytte produksjonen til utlandet (f.eks. lavere kostnader for arbeidskraft eller leie av lokaler)
  • Det finnes teknologi eller kompetanse i utlandet som ikke fås hjemme

Det finnes med andre ord ofte mange lokaliseringsfordeler ved å flytte produksjonen til utlandet. Samtidig vil bedriften potensielt kunne nå ut til en langt større målgruppe i utlandet, og på den måten oppnå økt omsetning. 

For noen bedrifter er det ønskelig å beholde produksjonen i Norge, og kun eksportere varer til kunder i utlandet. Andre ønsker å starte opp nye avdelinger i utlandet, enten det er snakk om produksjonslokaler eller butikker. 

Dokumenter: Hvordan lykkes med internasjonalisering?

Hvordan lykkes med internasjonalisering? 

Det å komme i gang med internasjonalisering kan være en lang og innviklet prosess, avhengig av hva slags ambisjoner bedriften din har.

Det er mye å sette seg inn i, noe som inkluderer alt fra markedsanalyser til eksportregler. 

Personer som jobber på PC i forbindelse med internasjonalisering

Markedsanalyse og konkurransefortrinn 

Dersom du planlegger å selge varer eller tjenester i utlandet, er det først og fremst viktig å finne ut om det finnes et marked i det aktuelle landet. Er det etterspørsel etter det du selger, og finnes det andre aktører i samme bransje (konkurrenter)? 

Mange norske bedrifter vil slite med å konkurrere mot tilsvarende bedrifter i utlandet når det kommer til pris. Men kanskje merkevaren din kan hevde seg på andre områder?  

Om produktet ditt er av høyere kvalitet enn konkurrentenes, har du gjerne et konkurransefortrinn. Det samme kan oppnås gjennom overlegen service, mer bærekraftige løsninger eller lignende. 

For å få oversikt over hvorvidt det finnes et marked for produktene dine eller ikke, kan det være nyttig med spørreundersøkelser eller andre analysemetoder. 

Mann jobber med internasjonalisering og presenterer dokument

Økonomi og regnskap 

Ved internasjonalisering er det lurt å velge et regnskapssystem som fungerer optimalt på tvers av landegrenser. Du vil gjerne ha regnskapsførere lokalisert i ulike land, og med ulike regnskapssystemer og revisorer kan det fort oppstå krøll. 

Husk at det også kan være ulike lover og regler når det kommer til den økonomiske håndteringen i ulike land. Sett deg derfor nøye inn i alt fra skatter og avgifter, til utbetaling av lønn og fakturering av kunder. 

For mange bedrifter kan det være nyttig å ha en CFO (Chief Financial Officer) eller økonomidirektør som bistår med det økonomiske i internasjonaliseringsprosessen. 

Person som jobber med internasjonalisering

Finansiering 

Internasjonalisering kan være dyrt, og du bør på forhånd sette opp et budsjett som gir deg oversikt over kostnadene. Innovasjon Norge gir i enkelte tilfeller ut lån til bedrifter som ønsker å satse internasjonalt, gitt at visse krav oppfylles. 

Lån til vekst og internasjonalisering kan du lese mer om her. Husk at internasjonalisering i mange tilfeller vil koste mer enn hva man først hadde antatt, da mange uforutsette utgifter kan dukke opp underveis. 

Liste: Tenk på dette ved internasjonalisering

Planlegging av det praktiske 

Når bedriften skal komme i gang med internasjonalisering, er det også viktig å planlegge alt det praktiske. Skal du kjøpe eller leie lokaler i utlandet? Og hvordan skal produktene fraktes ut til kundene? 

Det kan også være aktuelt å ansette arbeidere i utlandet. Hvordan skal eventuelt rekrutteringsprosessen foregå?  

PC og forstørrelsesglass som brukes ved internasjonalisering

Markedsføring  

Ved internasjonalisering er det også nødvendig å markedsføre produkter eller tjenester til den nye målgruppen din. Dette innebærer kanskje at du må skaffe annonsetekster, blogginnlegg eller annet markedsføringsmateriell på et nytt språk. 

Skal budskapet nå ut til målgruppen, må det være på et språk de forstår – naturlig nok. Dette innebærer kanskje også at nettsiden til bedriften må oversettes til ett eller flere nye språk. I denne artikkelen kan du lese mer om hva dette vil koste.

Innovasjon Norge kan hjelpe deg ved internasjonalisering

Innovasjon Norge har nyttige ressurser 

Dersom du planlegger internasjonalisering av driften, kan det være nyttig å sjekke ut guidene til Innovasjon Norge.

På nettsiden deres vil du blant annet kunne lese om finansiering ved internasjonal satsing, og hvordan du kommer i gang med eksport. 

 

Motta hjelp med oversettelser ved internasjonalisering

Motta hjelp med oversettelser 

Din Translatør hjelper bedrifter som ønsker å komme i gang med internasjonalisering. Når du skal nå ut til nye markeder i utlandet, er det blant annet viktig å ha gode oversettelser. Vi oversetter tekstene dine, enten det er snakk om annonser eller hele nettsider. 

Husk at vi også kan skrive tekstene fra bunnen av, dersom du ikke har innholdet allerede. Kontakt oss i dag, og motta høykvalitets oversettelser med kort leveringstid!