Dokumentoversettelse

Dokumentoversettelse handler om å oversette dokumenter fra ett språk til et annet, enten det er snakk om attester, vitnemål, avtaler, sertifikater eller annet. Underveis er det viktig at faglige eller juridiske termer oversettes korrekt, slik at innholdet ivaretas.

Her er alt du trenger å vite om dokumentoversettelse. Vi skal blant annet se nærmere på hvordan du går frem, hva det koster og hvorvidt du trenger statsautorisert oversettelse.

Bunke med dokumenter klare for dokumentoversettelse

Når trenger man dokumentoversettelse?

Det å oversette dokumenter er noe man kan ha bruk for i mange ulike situasjoner. Kanskje du skal søke deg inn på et studie eller lignende i utlandet? Da trenger du kanskje å oversette vitnemål, CV og andre viktige dokumenter.

Dokumentoversettelse kan også være aktuelt dersom du skal sende dokumenter til en ambassade eller statlige organer i utlandet. Her er noen dokumenter mange ønsker hjelp med å oversette fra ett språk til et annet:

 

 • Arbeidsattester
 • Vigselattester
 • Politiattester
 • Fødselsattester
 • Dødsattester
 • Skilsmissebevillinger
 • Medisinske attester
 • Kontrakter
 • Vitnemål
 • CV
 • Karakterutskrifter
 • Navnemeldinger
 • Epikriser
 • Vedtekter
 • Skattedokumenter
 • Kursbevis
 • Adopsjonspapirer
 • Arvedokumenter
 • Sertifikater
Personer jobber med dokumentoversettelse

Ulike former for dokumentoversettelse

Når man skal oversette et dokument finnes det mange ulike fremgangsmetoder. I grove trekk er det disse alternativene du kan velge mellom når det kommer til oversettelse: 

 • Oversette selv
 • Automatisk oversettelse
 • Profesjonell oversettelse (manuelt utført)
 • Statsautorisert oversettelse

Det å oversette selv eller å bruke automatisk oversettelse kan være greie alternativer dersom du ikke stiller strenge krav til kvalitet. Kanskje du bare ønsker å oversette dokumentet for eget bruk? Da gjør det kanskje ikke så mye om oversettelsen har noen feil.

Men dersom kvalitet er viktig (noe det vanligvis er når det er snakk om dokumentoversettelse), kan profesjonell oversettelse være det beste valget.

En profesjonell oversetter vil sørge for at oversettelsen av dokumentet blir både språklig og innholdsmessig korrekt. Dersom mottaker krever det, kan det være nødvendig å bruke en statsautorisert oversetter. I øvrige tilfeller kan du bruke en vanlig oversettelsestjeneste.

Forstørrelsesglass: Hva koster dokumentoversettelse?

Hva koster det å bruke oversettere i Norge?

Prisen for dokumentoversettelse kan variere en del, og vil blant annet avhenge av hvilken oversetter/oversettelsestjeneste du bruker. Om du trenger en autorisert oversettelse, kan tjenesten kanskje koste litt mer enn dersom du kun trenger en ordinær oversettelse.

Foruten valg av oversetter, kan dokumentets lengde (antall ord) spille en viktig rolle. Du bør regne med at oversettelsen koster mer jo flere ord det er snakk om. Dokumentoversettelse koster vanligvis 1,5 NOK per ord og oppover, men her er variasjonene store.

Hvilket språk du ønsker å oversette til, vil også kunne ha innvirkning på pris. Oversettelser fra norsk til engelsk eller motsatt vil gjerne koste mindre enn oversettelser til/fra mer «uvanlige» språk.

Få hjelp med dokumentoversettelse

Trenger du hjelp med å oversette dokumenter?

Dokumentoversettelse handler om å overføre innholdet i et dokument fra ett språk til et annet. I oversettelsesprosessen er det blant annet viktig å ta hensyn til at faglige eller juridiske begreper blir oversatt korrekt.

Har du behov for hjelp til å oversette dokumenter? Da kan Din Translatør hjelpe deg. Vi har dyktige og kompetente oversettere med lang erfaring, og kan oversette alt fra søknader til attester med stor presisjon.

Kontakt oss nå for effektiv og pålitelig oversettelseshjelp!