Din Translatør | Oversettelser du kan stole på!

Det antas at det finnes mellom 6 000 og 7 500 unike språk på verdensbasis. Samtidig har verden i stor grad blitt digitalisert, noe som gjør informasjonsflyten enklere enn noensinne. Skal du nå ut til mottakeren, må du imidlertid snakke et språk de forstår.

Oversettelser er nøkkelen til suksess. Enten bedriften skal ekspanderes til utenlandske markeder, eller du vil oversette en CV, finnes det dyktige oversettere som kan hjelpe deg.

En mann sittende ved et bord med en PC

Manuell oversetting er alltid best

I dagens teknologiske verden skulle man kanskje tro at det meste kan løses med automatisert programvare. Det finnes en rekke automatiske oversettelsesprogrammer. Men er dette en god løsning? I de fleste tilfeller – nei.

De fleste har nok vært innom nettsider som er oversatt til gebrokkent norsk. Dette er i de fleste tilfeller mindre seriøse nettbutikker, og det frister neppe å handle der. Et godt språk er viktig om bedriften skal oppfattes som seriøs.

Automatiske oversettelsesprogrammer vil gjerne ha problemer med å tolke kontekst og ordlyd. Ett ord kan ha flere ulike meninger. Et eksempel på dette er «måke» – som kan være en fugl, men også et verb. Dette kan føre til at oversettelsen blir helt feil.

Manuell oversettelse innebærer at en faktisk person oversetter innholdet. Denne personen kalles gjerne en translatør eller oversetter, og har dyptgående kunnskap om begge språk.

Forsegling av avtale med et håndtrykk

Oversettelser mellom ulike språk

Din Translatør tilbyr manuelle oversettelsestjenester fra og til en rekke språk. Våre oversettere snakker begge språk flytende, slik at den oversatte teksten blir best mulig. Det vil derfor se ut som at teksten er laget av en som har språket som morsmål.

Vi tilbyr oversettelser mellom følgende språk:

 • Bokmål–nynorsk
 • Nynorsk–bokmål
 • Norsk–engelsk
 • Engelsk–norsk
 • Norsk–dansk
 • Dansk–norsk
 • Engelsk–norsk
 • Norsk–engelsk
 • Norsk–svensk
 • Svensk–norsk
Personer som lager sjekkliste

Hva kjennetegner en god oversettelse?

Det sies at en god oversettelse er en oversettelse som ikke blir lagt merke til. Teksten vil oppfattes som om den opprinnelig ble skrevet på det aktuelle språket.

En god oversettelse vil i stor grad overføre betydningen av originalteksten, og ikke nødvendigvis ordene. Dette er viktig for at teksten ikke skal oppfattes unaturlig av mottakeren.

Et forstørrelsesglass

Unngå direkte oversettelse

Vi anbefaler å unngå automatiske oversettelser av flere grunner. Én av dem er at resultatet som regel blir veldig «direkte oversatt». Dette er spesielt lett å legge merke til når det er snakk om lokale ordtak.

I USA eller Storbritannia vil det for eksempel være naturlig å si «piece of cake» når noe er enkelt. Den direkte oversettelsen av dette uttrykket til norsk, blir «kakestykke» eller «bit av kake». Ingen av alternativene gir samme mening som originaluttrykket i konteksten.

Skulle vi oversatt dette uttrykket til norsk, ville det vært mer naturlig å si «lekende lett» eller «bare barnemat». Ved å bruke de riktige lokale uttrykkene, kan du sikre at den oversatte teksten appellerer til mottakeren. De fleste gjennomskuer en dårlig oversettelse.

Personer med puslebrikker

Tenk på kulturelle forskjeller

I noen tilfeller kan det også være nødvendig å ta hensyn til kulturelle ulikheter. Dette er spesielt aktuelt i markedsføringstekster. Vi trenger ikke reise langt vekk før de kulturelle forskjellene blir synlige.

I Sverige er det blant annet vanlig å feire midtsommer, med dans rundt en såkalt maistang og blomsterkranser. Dette feires ikke i Norge, men vi har sankthansaften – som er til omtrent samme tid.

Se for deg en svensk reklametekst som markedsfører «de fineste sommerkjolene til midtsommerfesten». I en norsk oversettelse kan «midtsommerfesten» endres til «sankthansaften» eller «sommerferien». Dette vil sannsynligvis appellere mer til norske mottakere.

En lesende mann

God lesbarhet

En god oversettelse skal også være lettlest og ha god flyt. Dette betyr at mottakeren enkelt kan fordøye budskapet, og tolke innholdet uten problemer.

God lesbarhet kan blant annet oppnås ved hjelp av korte setninger og korte avsnitt. Selv om originalteksten er tunglest, trenger ikke nødvendigvis oversettelsen å være det!

En jobbende mann

SEO-vennlige oversettelser

Oversettelser av markedsføringstekster kan med fordel være SEO-vennlige dersom de skal publiseres på sosiale medier eller andre nettsider. SEO – eller søkemotoroptimalisering – innebærer at innhold optimaliseres for økt synlighet i søkemotoren.

Det finnes mange SEO-metoder, som for eksempel det å flette inn relevante søkeord i teksten. For å finne de beste søkeordene – altså ordene potensielle kunder søker på i Google – trengs en søkeordsanalyse. Denne vil gi ulike resultater for ulike språk.

Når vi oversetter tekst til markedsføring, er vi opptatt av å inkludere søkeord som er relevante for den aktuelle målgruppen. Vi benytter oss også av en rekke andre SEO-metoder, slik at oversettelsen blir mest mulig synlig i søkemotoren.

En mann som viser frem arbeidet sitt

Trenger du en autorisert oversetter, eller ikke?

Mange er usiker på hvorvidt det er behov for en autorisert oversetter, eller om andre oversettelsestjenester er like aktuelle. Autoriserte oversettere er translatører som har fått bevilning fra norske myndigheter til å utføre oversettelser.

Oversetteren vil ha utført og bestått en eksamen i et bestemt språkpar, som for eksempel norsk til engelsk. Vedkommende har da godkjenning til å utføre autoriserte oversettelser av viktige dokumenter. Dette er gjerne aktuelt ved oversettelser av følgende skriv og dokumenter:

 • Arvedokumenter
 • Tinglysninger
 • Medisinske attester
 • Vitnemål
 • Politiattester (vandelsattester)
 • Fullmakter
 • Juridisk bindende avtaler
 • Fødselsattester

Det er i stor grad mottakeren av dokumentet som bestemmer hvorvidt oversettelsen må være autorisert eller ikke. Skal du for eksempel oversette et dokument som skal sendes til en ambassade, kreves gjerne en autorisert oversettelse.

I de aller fleste tilfeller vil det imidlertid være nok med en «vanlig» oversettelse. Dette gjelder for eksempel oversettelser av markedsføringstekster, personlige tekster og artikler. Selv om oversetteren ikke er autorisert, betyr ikke dette nødvendigvis at kvaliteten er noe dårligere.

Tre poserende personer

Motta hjelp til oversettelser fra erfarne translatører

Skal du oversette nettsiden din, markedsføringstekster, brev eller noe annet? Det å oversette kan være nokså tidkrevende dersom du ikke føler deg helt stødig i målspråket. Det er også viktig å huske på at kvaliteten på oversettelsen er god nok.

Din Translatør har dyktige oversettere med lang erfaring innen ulike språkpar. Vi sørger for at oversettelsen blir lesbar og korrekt, samtidig som eventuelle tilpasninger gjøres.

Enten du har behov for SEO-oversettelser eller oversettelser av dokumenter, kan vi hjelpe deg. Fyll ut kontaktskjemaet og motta 500 ord gratis!