Vitnemål på engelsk

Vitnemål på engelsk

Vitnemål på engelsk Når du skal søke på en jobb eller et studie i utlandet, trenger du som regel et vitnemål på engelsk. Vitnemålet er et viktig karakterdokument som legges ved søknaden, og det er en fordel om det er på engelsk da dette er et språk som forstås i store...
Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter?

Hvordan kan man bli oversetter? Hvordan kan man bli oversetter i Norge? Dette vil først og fremst avhenge av hva slags oversettelsesjobber du ønsker å ta. Noen arbeider med oversettelser uten noen formell utdannelse, mens andre har avlagt en oversettelseseksamen. Vi...
Statsautorisert oversetter Trondheim

Statsautorisert oversetter Trondheim

Statsautorisert oversetter Trondheim Har du behov for en statsautorisert oversetter, men befinner deg i Trondheim? Det trenger du ikke å bekymre deg for i det hele tatt. Sjansen for å finne en statsautorisert oversetter i Trondheim er like god som å finne en...
Statsautorisert oversetter Stavanger

Statsautorisert oversetter Stavanger

Statsautorisert oversetter Stavanger Har du lest vår artikkel om statsautoriserte oversettere i Trondheim, men føler at den ikke var til hjelp overhodet fordi du befinner deg i Stavanger? Da har vi en gladnyhet til deg, og det er at det helt sikkert finnes...
Offisiell oversettelse av dokumenter

Offisiell oversettelse av dokumenter

Offisiell oversettelse av dokumenter I noen tilfeller er en offisiell oversettelse av dokumenter påkrevd. Med offisiell oversettelse mener vi en oversettelse som ikke kan gjøres av hvem som helst. Du kan altså ikke oversette et dokument på egen hånd og kalle det en...
Oversette vitnemål

Oversette vitnemål

Oversette vitnemål Har du behov for å oversette vitnemål fra ett språk til et annet? Da er det viktig at oversettelsen blir korrekt og tydelig. Med oversatt vitnemål kan mottakere i andre land tolke kompetansen din. Dersom du har utdannelse fra Norge og skal søke jobb...