Oversettelse av pasientjournal

Oversettelse av pasientjournal

Oversettelse av pasientjournal Trenger du en medisinsk oversettelse av en pasientjournal eller epikrise? Når du har medisinske tekster som skal oversettes, er det viktig å sørge for at teksten er av høy kvalitet. Dette gjelder både den språklige og medisinskfaglige...
Å oversette medisinske journaler

Å oversette medisinske journaler

Å oversette medisinske journaler  En medisinsk journal inneholder viktig helseinformasjon, og det er derfor viktig å vektlegge kvalitet og korrekthet når innholdet skal oversettes. Medisinske oversettelser blir ofte oversatt av noen med medisinsk kompetanse, enten det...
Oversetting av medisinske tekster

Oversetting av medisinske tekster

Oversetting av medisinske tekster Ved oversetting av medisinske tekster som pakningsvedlegg, journaler, medisinske publikasjoner/studier, rapporter og doseringsetiketter, er det spesielt viktig å vektlegge kvalitet. En feil oversettelse kan i verste fall ha dramatiske...