Å oversette fra norsk til engelsk 

Å oversette fra norsk til engelsk 

Å oversette fra norsk til engelsk  En translatør har en viktig rolle i å formidle informasjon og kommunisere på tvers av språkbarrierer. For oss i Norge, gjør det seg mest gjeldende fra norsk til engelsk.   Translatører er autoriserte oversettere. Det er oftest...
CV på engelsk?

CV på engelsk?

CV på engelsk?   Har du en CV på engelsk som gjerne skulle vært oversatt til norsk, eller omvendt? Da kan en oversetter sørge for at dokumentet oversettes på en god og riktig måte. Sørg for at din kompetanse og erfaring blir forståelig for potensielle arbeidsgivere. ...
Oversettelse av kontrakt

Oversettelse av kontrakt

Oversettelse av kontrakt En oversettelse av en kontrakt kan være nyttig dersom du ønsker å ha innholdet på et annet språk. Dette kan for eksempel være nyttig dersom den andre parten ikke kan originalspråket. Når en kontrakt skal inngås er det viktig at begge parter...
Oversettelse for bedrift

Oversettelse for bedrift

Oversettelse for bedrift Oversettelse for bedrift kan være nyttig for alle selskaper og organisasjoner som ønsker å nå ut til en målgruppe som snakker et annet språk. Ved å oversette bedriftens reklamer, nettsider eller produktbeskrivelser, kan du nå ut til mange...